HODNÝ CHLAPEC DO NĚMČINY

Překlad Hodný Chlapec do Němčiny

S Synonymum

Výsledek: 269, Čas: 0.0686

guter junge (80) braver junge (34) ein netter junge (3) guter bursche (3)

Příklady použití Hodný Chlapec ve větě a jejich překlady

Hodný chlapec birkhoffe.
Guter Junge, Birkhoff.
Hodný chlapec utíkej.
Guter Junge, lauf.
Hodný chlapec. díky za návštěvu.
Braver Junge, danke fürs Kommen.
Hodný chlapec.
Braver Junge.
Ein netter junge
Michel je hodný chlapec.
Er ist ein netter Junge.
Jsi hodný chlapec.
Sie sind ein netter Junge.
Ein guter junge
Je to hodný chlapec ale je moc citlivý.
Er ist ein guter Junge, aber so empfindsam.
Felipe je hodný chlapec.
Felipe ist ein guter Junge.
Ein braver junge
Je to hodný chlapec vychovaný plachý.
Er ist ein braver Junge, wohlerzogen und scheu.
Jsem hodný chlapec.
Ich bin ein braver Junge.
Jiné příklady vět
Hodný chlapec.
Guter Junge.
Hodný chlapec.
Guter Bursche.
Hodný chlapec micku.
Braver Junge, Mick.
Tak hodný chlapec.
Ja guter Junge.
Je to hodný chlapec.
Er ist ein netter Junge.
Hodný chlapec ano.
Guter Junge, ja. Ja!
Hodný chlapec buster.
Braver Junge, Buster.
Hodný chlapec zlato.
Braver Junge, Baby.
Oh hodný chlapec.
Oh, guter Junge.
Hodný chlapec seekul.
Braver Junge, Seekul.
Hodný chlapec.
Braver Junge.
Tiše hodný chlapec.
Ruhig, du braver Junge.
Paráda hodný chlapec.
Okay, braver Junge.
Hodný chlapec hodný chlapec.
Braver Junge, braver Junge.
Buď hodný chlapec.
Sei ein guter Junge.
Jsi moc hodný chlapec.
So ein braver Junge.
Buď hodný chlapec ukliď to.
Sei ein guter Bursche. Mach das hier sauber.
Myslím je to hodný chlapec ale ty potřebuješ chlapa.
Ich meine, er ist ein guter Junge. Aber du brauchst einen Mann.
Jiro jsi hodný chlapec.
Du bist ein guter Junge, Jiro.
To je hodný chlapec.
Das ist ein guter Junge.

Výsledek: 269, Čas: 0.0686

"Hodný chlapec" v různých jazycích


NEJDŮLEŽITĚJŠÍ SLOVNÍKOVÉ DOTAZY
Nejdůležitější Slovníkové Dotazy

Český - Německý

Index slov:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  Víc 

Index výrazů:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  Víc 

Index frází:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Víc 

Německý - Český

Index slov:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Víc 

Index výrazů:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Víc 

Index frází:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Víc