HOLMESI DO NĚMČINY

Překlad Holmesi do Němčiny

Výsledek: 286, Čas: 0.0713

Příklady použití Holmesi ve větě a jejich překlady

Holmes ( holmes , holmesová )
Holmesi... jestli víte něco o vraždě musíte to nahlásit.
Holmes... wenn Sie irgendetwas von einem Mord wissen, müssen Sie das melden.
Pravdou je holmesi že doufám že se nikdy nepotkáme.
Die Wahrheit, Holmes, ist, dass ich hoffe, dass wir uns niemals treffen.
Jiné příklady vět
Profesore holmesi já jsem alex moran.
Professor Holmes, ich bin Alex Moran.
Holmesi to je detektor kouře.
Holmes, das ist ein Rauchmelder.
Pane holmesi co tu děláte.
Mr. Holmes, was machen Sie hier?
Holmesi kde jste chlape.
Holmes, wo sind Sie, Mann?
Pane holmesi jak vás culverton přemluvil.
Mr Holmes, wie hat Culverton Sie dazu überredet?
Pane holmesi slečno watsonová.
Mr. Holmes, Miss Watson.
Sherlocku holmesi myslíš že to je leopold dilg s vousy.
Sherlock Holmes, denkst du, er ist Leopold Dilg mit Bart?
Já vás nechci zabít pane holmesi.
Ich möchte Sie nicht töten, Mr Holmes.
Jste moc skromný pane holmesi.
Sie sind zu bescheiden, Mr Holmes.
Se vší úctou holmesi.
Bei allem Respekt, Holmes.
Ach pane holmesi.
Oh, Mr. Holmes.
Jdu pozdě na hodinu pane holmesi.
Ich bin zu spät zum Unterricht, Mr. Holmes.
To není lady smalwoodová pane holmesi.
Das ist nicht Lady Smallwood, Mr. Holmes.
Podceňujete mě pane holmesi.
Sie unterschätzen mich, Mr. Holmes.
Chodil jsem do církevní školy pane holmesi.
Ich ging auf eine kirchliche Schule, Mr. Holmes.
Řeknu vám malé tajemství pane holmesi.
Ich verrate Ihnen ein kleines Geheimnis, Mr. Holmes.
Bylo mi potěšením holmesi.
Es war eine Freude, Holmes.
Tentokrát nemůže být hrdinou pane holmesi.
Diesmal können Sie kein Held sein, Mr. Holmes.
Nuže holmesi.
Nun, holmes?
Ohromující holmesi.
Verblüffend, Holmes.
Holmesi počkej.
Holmes, warte.
Holmesi vy.
Holmes, Sie.
Holmesi spěchej.
Holmes, beeil dich.
Prosím pane holmesi.
Bitte, Mr. Holmes.
Pane holmesi já.
Mr. Holmes, ich denke nicht.
Holmesi pozor!
Holmes, pass auf!
Elementární milý holmesi.
Einfach, mein lieber Holmes.
Holmesi posloucháš mě.
Holmes, hörst du überhaupt zu?

Výsledek: 286, Čas: 0.0713

"Holmesi" v různých jazycích


NEJDŮLEŽITĚJŠÍ SLOVNÍKOVÉ DOTAZY
Nejdůležitější Slovníkové Dotazy

Český - Německý

Index slov:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  Víc 

Index výrazů:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  Víc 

Index frází:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Víc 

Německý - Český

Index slov:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Víc 

Index výrazů:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Víc 

Index frází:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Víc