HOSTŮ DO NĚMČINY

Překlad Hostů do Němčiny

S Synonymum

Výsledek: 254, Čas: 0.0824

Příklady použití Hostů ve větě a jejich překlady

Nemáme tu moc hostů.
Wir bekommen hier nicht viele Besucher.
Ráno jsem měl spoustu hostů.
Ich hatte viele Besucher heute Morgen.
Byl jedním z hostů na mém plese.
Auch er war Gast auf meinem Ball.
Jeden z hostů tady zlitý huláká vaše jméno.
Ich habe einen betrunkenen Gast hier, der Ihren Namen ruft.
Jiné příklady vět
Je to 60 hostů ne 16.
Es sind 60 Gäste, nicht 16.
Někteří z vašich hostů byli... trochu násilní.
Einige Ihrer Gäste waren gewalttätig.- Das Vinculum?
Jeden ze samuelových hostů si vyžádal esther.
Einer von Samuels Gästen hat nach Esther verlangt, und.
Šedesát hostů.
Sechzig Gäste.
Těší mě že nás svou přítomností dnes večer poctiio tolik význačných hostů.
Ich freue mich, dass wir heute durch die Anwesenheit so vieler erlauchter Gäste geehrt werden.
Od svých hostů nepožaduji výpis z trestního rejstříku.
Ich verlange von meinen Gästen kein polizeiliches Führungszeugnis!
Máte víc hostů kteří takto smýšlí.
Sind unter Ihren Gästen mehr Leute, die so denken?
Wil měl plno skvělých hostů.
Will hatte eine Menge toller Gäste.
Jeden z hostů tady zlitý huláká vaše jméno.
Hier ist ein besoffener Gast, der ihren Namen brüllt.
Ženichův nejlepší přítel mluvil za mnoho hostů... když řekl.
Der beste Freund des Bräutigams sprach vielen Gästen aus dem Herzen, als er sagte.
Vražda uprostřed noci. spousta hostů. všichni jsou podezřelí.
Ein Mord mitten in der Nacht, viele Gäste, alle sind verdächtig,
Nebudu vás déle zdržovat od vašich hostů pane.
Ich will Sie nicht länger von lhren Gästen fernhalten.
Na ochranu mých hostů.
Für die Sicherheit meiner Gäste.
Benefiční akce v muzeu stewart russian kde brutálně pobodali jednoho z hostů.
Eine Wohltätigkeitsgala im Stewart Russian Museum, wo sie einen männlichen Gast brutal niedergestochen haben.
Jakých hostů.
Welche Gäste.
Unikli policii na benefiční akci kde brutálně pobodali jednoho z hostů.
Behörden bei einer Charity-Gala, wo sie brutal einen männlichen Gast erstachen.
Jeden ze samuelových hostů.
Einer von Samuels Gästen.
To je cuthbert z winchesteru jeden z nejváženějších hostů.
Das ist Cuthbert von Winchester, einer unserer geschätzten Gäste.
Nejsem tady jen jeden z mnoha hostů tede.
Ich bin nicht einfach irgendein Gast hier, Ted.
Od hostů se to očekává.
Wie von Gästen erwartet.
No... je to spíš něco jako automatická sbírka orgánů od neopatrných hostů.
Nun... es ist eher eine Art automatisierte Organ Sammelstation, für den unbedachten Gast.
Vypadá to že máš spoustu hostů.
Sie scheinen ja viele Gäste zu haben.
Jsem velký fanda hostů.
Ich bin ein großer Fan von Gästen.
Vypadá to že máš spoustu hostů.
Scheint als hättest sie viele Gäste.
Budete jedni z našich posledních hostů.
Sie gehören zu unseren letzten Gästen.
Hlavní media representativní výběr hostů.
Die Medien, eine Auswahl von geladenen Gästen.

Výsledek: 254, Čas: 0.0824

Viz také


S Synonyma "hostů"


"Hostů" v různých jazycích


NEJDŮLEŽITĚJŠÍ SLOVNÍKOVÉ DOTAZY
Nejdůležitější Slovníkové Dotazy

Český - Německý

Index slov:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  Víc 

Index výrazů:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  Víc 

Index frází:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Víc 

Německý - Český

Index slov:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Víc 

Index výrazů:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Víc 

Index frází:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Víc