HOUSI DO NĚMČINY

Překlad Housi do Němčiny

S Synonymum

Výsledek: 266, Čas: 0.0718

Příklady použití Housi ve větě a jejich překlady

House ( house , housi , housovi )
Housi to jsou čtyři Vicodiny během 40 sekund.
House, das waren vier Vicodin in 40 Sekunden.
Housi tvoje ucho.
House, Ihr Ohr.
Jiné příklady vět
Housi to nemá cenu.
House, das ist es nicht wert.
Housi je to Amber.
House, das ist Amber.
Housi né finále sezóny.
House, nicht die Staffelfinale.
Dr. Housi tohle je Doug McMurtry.
Dr. House, das ist Doug McMurtry.
Housi je mi to líto.
House. Es tut mir Leid.
Housi otevři!
House, machen Sie auf!
Housi špatná zpráva.
House. Schlechte Neuigkeiten.
Housi jste ubožák.
House... Sie sind armselig.
Housi... je to tvá jediná možnost.
House... das ist deine einzige Möglichkeit.
Housi máme výsledky stěru.
House, wir haben die Testergebnisse vom Hauttest.
Housi tenhle chlap.
House, dieser Typ.
Tohle není telenovel Housi.
Das ist keine Seifenoper, House.
Je to sraženina Housi.
Es ist ein Gerinnsel, House.
Takže se nenech chytit Housi.
Dann lassen Sie sich nicht erwischen, House.
Tohle není případ Housi.
Das ist kein Fall, House.
Prostě to za to nestojí Housi.
Das ist es einfach nicht wert, House.
Nenechám se od tebe vydírat Housi.
Ich lasse mich nicht von Ihnen erpressen, House.
Nejsem jako ty Housi.
Ich bin nicht wie Sie, House.
Housi odstup od pacientky.
Treten Sie von der Patientin weg.
Housi vrátíš se do své kanceláře.
House, Sie gehen jetzt zurück in Ihr Büro.
Nezlehčuj to Housi.
Spielen Sie das nicht runter.

Výsledek: 266, Čas: 0.0718

S Synonyma "housi"


"Housi" v různých jazycích


NEJDŮLEŽITĚJŠÍ SLOVNÍKOVÉ DOTAZY
Nejdůležitější Slovníkové Dotazy

Český - Německý

Index slov:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  Víc 

Index výrazů:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  Víc 

Index frází:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Víc 

Německý - Český

Index slov:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Víc 

Index výrazů:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Víc 

Index frází:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Víc