HRÁČŮ DO NĚMČINY

Překlad Hráčů do Němčiny

Výsledek: 265, Čas: 0.1648

Příklady použití Hráčů ve větě a jejich překlady

Spieler ( hráč , hráčem , gambler )
Většině hráčů se nedostane dokonalého konce.
Die meisten Spieler bekommen kein perfektes Ende.
Kolik tu dneska máme hráčů.
Wie viele Spieler sind heute hier?
Akteure ( aktérů , subjekty , hráči )
Hrací plocha není rovná je čím dál víc nakloněná v neprospěch malých hráčů.
Das sind verzerrte Wettbewerbsbedingungen, die kleinere Akteure zunehmend benachteiligen.
Je zde mnoho nových hráčů.
Es gibt viele, viele andere Akteure.
Jiné příklady vět
Kolik hráčů je ve hře.
Wie viele Spieler sind beteiligt?
Musíme respektovat volný pohyb hráčů to je pro nás důležitá zásada.
Wir müssen die Freizügigkeit von Spielern wahren, und das ist ein wichtiger Grundsatz für uns.
Jak jsem řekl jsem v neustálém kontaktu s většinou důležitých hráčů.
Wie ich sagte, stehe ich in ständigem Kontakt mit den wichtigsten Akteuren.
Umožní aby se na jedno místo vešlo více hráčů v ten samý čas.
Er erlaubt es mehr Spielern, den gleichen Platz zur gleichen Zeit einzunehmen.
Deset hráčů deset milionů vstup pět milionů nákup dalších žetonů.
Zehn Spieler, zehn Millionen Buy-In, fünf Millionen Re-Buy.
Jeden z mých hráčů.
Einer von meinen Spielern.
Na této úrovni potřebujeme odpovědnou ambiciózní politiku všech politických hráčů.
Wir brauchen auf dieser Ebene eine vernünftige und ehrgeizige Strategie von allen politischen Akteuren.
Jsou to taky jména hráčů dallaskejch kovbojů.
So heißen auch Spieler der Dallas Cowboys.
Jste hrdý na zavření pár bezvýznamných hráčů.
Sie sind auf unbedeutende Verurteilungen stolz,- von unbedeutenden Akteuren.
Srovnání jsem to proti tisíce hráčů ne.
Hab ich mit tausenden Spielern verglichen.
Skupinová žaloba sedm hráčů.
Sammelklage, sieben Spieler.
Je to jeden z nejpodceňovanějších hráčů baseballu.
Er zählt zu den am meisten unterschätzten Spielern im Baseball.
Je jenom deset dresů 11 hráčů.
Es gibt nur zehn Trikots, elf Spieler.
Prokázalo že jsme pouze jedním z hráčů na světové scéně.
Es hat gezeigt, dass wir nur einer von vielen Akteuren auf der Weltbühne sind.
Hra na role pro více hráčů.
Ein Online Rollenspiel für mehrere Spieler.
Práva nezletilých hráčů je navíc třeba vždy účinně chránit.
Zudem müssen die Rechte von minderjährigen Spielern jederzeit wirksam geschützt werden.
Nakonec ji však hrálo jen šest hráčů.
Doch es hatte nur sechs Spieler.
Mám tu tisíce hráčů 500 dealerů.
Ich habe tausende von Spielern und 500 Geber.
Pánové já mám obrovskou víru ve vynalézavost mých hráčů.
Gentlemen. Ich habe großes Vertrauen in den Einfallsreichtum meiner Spieler.
Počet hráčů.
Anzahl Spieler.
P li{white- spacepre- wrap;} kolik hráčů bude hrát.
P, li{white-space: pre-wrap;} Wie viele Spieler sollen mitspielen?
Online střílečka pro více hráčů.
Ein onlinefähiger 2D-Shooter für mehrere Spieler.
Máme tolik dobrých hráčů.
Wir haben so viele gute Spieler.
Myslela jsem že jsi jen znal pár hráčů.
Ich dachte, du kennst nur ein paar Spieler.
Hráčů každý z nich má svůj bejvák.
Spieler, jeder hat seine eigene Wohnung.
Hráčů tři centy druhé průměr rake.
Spieler, drei Cent pro Sekunde durchschnittlicher Hausanteil.

Výsledek: 265, Čas: 0.1648

Viz také


mých hráčů
meiner spieler meinen spielern
mladých hráčů
junger spieler
klíčových hráčů
der wichtigsten akteure der hauptakteure

"Hráčů" v různých jazycích


NEJDŮLEŽITĚJŠÍ SLOVNÍKOVÉ DOTAZY
Nejdůležitější Slovníkové Dotazy

Český - Německý

Index slov:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  Víc 

Index výrazů:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  Víc 

Index frází:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Víc 

Německý - Český

Index slov:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Víc 

Index výrazů:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Víc 

Index frází:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Víc