HVĚZDOU DO NĚMČINY

Překlad Hvězdou do Němčiny

S Synonymum

Výsledek: 269, Čas: 0.0854

Příklady použití Hvězdou ve větě a jejich překlady

Star ( hvězda , star , hvězdu )
Vždy je to nějaký céčkový film s béčkovou hvězdou.
Es ist immer ein drittklassiger Film mit irgendeinem zweitklassigen Star.
Nazval tě rockovou hvězdou.
Er nannte dich einen Rock Star.
Stern ( hvězda , hvězdu , stern )
Za druhou hvězdou doprava. pak rovně až do rána.
Zweiter Stern rechts und immer geradeaus bis zum Morgengrauen!
Je vycházející hvězdou u policie v bethesdě.
Er ist ein aufsteigender Stern beim Bethesda PD.
Ale tady nejsi hvězdou!
Aber hier bist du kein superstar!
Kayla fortuna amy hunter jessica rocks se nechávají ošetřit novou hvězdou pornoscény.
Kayla Fortuna, Amy Hunter und Jessica Rocks lassen sich vom neuen Superstar am Pornohimmel verarzten.
Ein star
Můžeš se stát hvězdou objíždět svět.
Du wirst ein Star, kannst um die Welt reisen, Leute treffen.
Buď hvězdou.
Sei ein Star.
Der star
Olivia chtěla být hvězdou.
Olivia wollte der Star sein.
Byla hvězdou moulin rouge.
Sie war der Star... des Moulin Rouge.
Jiné příklady vět
Bude hrát s hvězdou všeobecné nemocnice leslie charleson.
Sie spielt mit General Hospital- Star Leslie Charleson zusammen.
Je naší dnešní hvězdou.
Sie ist heute unser Star.
Jste nejzářivější hvězdou na hudební obloze.
Er ist der funkelndste Stern am musikalischen Firmament.
Největší hvězdou na obloze je slunce.
Der grösste Stern am Himmel ist die Sonne.
Alternace před hvězdou.
Zweitbesetzung vor Star.
Vypnout spojení s bílou hvězdou.
Kommunikation zu Weißer Stern abschalten.
Stal jsem se mezinárodní hvězdou před pár lety.
Ich wurde zu einem internationalen Star vor ein paar Jahren.
Vzpomeň si na toho černého s malou bílou hvězdou na čele.
Du erinnerst dich an das Schwarze mit dem kleinen, weißen Stern auf der Stirn.
Jsme na kolizním kursu s blízkou hvězdou.
Wir sind auf Kollisionskurs mit dem nächst gelegenen Stern.
Byl vycházející hvězdou vaší společnosti.
Er war ein aufsteigender Stern in ihrer Firma.
Stojím mezi svící hvězdou.
Ich stehe zwischen Kerze und Stern.
V okamžiku když nás bude míjet ty budeš tou hvězdou.
Und wenn er vorüberzieht, wirst du dieser Stern sein.
Jsi vycházející hvězdou týhle firmy.
Du bist ein aufsteigender Stern in dieser Firma.
Kolik z vás tady je schopno popsat zvuk vydávaný jedinou planetou či hvězdou.
Wie viele von Ihnen könnten den Klang eines einzigen Planeten oder Sterns beschreiben?
Mé zlaté hvězdou jsou metaforou pro to že já jsem hvězda.
Meine Sterne sind eine Metapher dafür, dass ich ein Star bin.
Narodily jste se pod nešťastnou hvězdou... obě dvě ty ona.
Ihr seid unter unglücklichen Sternen geboren, du und Yuki.
Henry josef fichtlhuber je hvězdou mezinárodních dogmatických filmů!
Henry, Josef Fichtlhuber ist der Star des Internationalen Dogma-Films!
Chci být hvězdou ve velkém holywoodském filmu.
Ich will ein Star sein.-In?-In einem riesigen Hollywood-Blockbuster.
Všichni jsme se narodili pod hvězdou která řídí naše osudy.
Wir wurden alle unter einem Stern geboren, der unser Schicksal bestimmt.
Kdo byl hvězdou filmového hitu z roku 1973 zanjeer.
Wer war der Star des Filmhits"Zanjeer" von 1973?

Výsledek: 269, Čas: 0.0854

Viz také


"Hvězdou" v různých jazycích


NEJDŮLEŽITĚJŠÍ SLOVNÍKOVÉ DOTAZY
Nejdůležitější Slovníkové Dotazy

Český - Německý

Index slov:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  Víc 

Index výrazů:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  Víc 

Index frází:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Víc 

Německý - Český

Index slov:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Víc 

Index výrazů:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Víc 

Index frází:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Víc