INCIDENT DO NĚMČINY

Překlad Incident do Němčiny

S Synonymum

Výsledek: 263, Čas: 0.0666

Příklady použití Incident ve větě a jejich překlady

Vorfall ( incident , událost , nehoda )
Ale tento incident vaše zajetí je... trapné.
Aber dieser Vorfall, ihre Gefangennahme, ist peinlich.
Doufám že vás tento drobný incident neodradí od létání.
Ich hoffe, dieser kleine Vorfall hält Sie nicht vom Fliegen ab.
Zwischenfall ( incident , nehodu , problém )
Celý ten incident bylo jen tragické nedorozumění.
Der ganze Zwischenfall war ein tragisches Missverständnis.
Ten incident s finnem by nešťastný.
Dieser Zwischenfall mit Finn ist bedauerlich.
Měli jsme tu malý incident.
Wir hatten einen kleinen Unfall.
Slečna barneová měla svůj další incident.
Mrs Barnes hatte wieder einen"unfall.
Jiné příklady vět
Dnešní incident je vážný přestupek.
Der heutige Vorfall ist ein schweres Vergehen.
Jack starks by mohl ten incident potlačovat.
John Starks verdrängt wohl Ereignisse.
Byl tu ten incident při tělocviku.
Da war dieser Zwischenfall in der Sportstunde.
To ten poslední incident vás znepokojuje nejvíce.
Macht Ihnen der jüngste Vorfall die meisten Bedenken?
Nějaký incident na summitu.
Irgendein Zwischenfall beim Gipfel.
Možná ten incident dnes byl pokus získat zpět kontrolu nad svým životem.
Vielleicht war dieser Vorfall heute... ein Versuch die Kontrolle über dein Leben wiederzuerlangen.
Nikdo nechce mezinárodní incident.
Niemand will einen internationalen Vorfall.
Mezinárodní incident pro USA.
Ein internationaler Zwischenfall für die USA.
Jsem ochoten na tenhle malý incident zapomenout.
Ich bin willens, diesen kleinen Zwischenfall zu vergessen.
Nechci abyste se přepínala riskovala další telepatický incident.
Ich möchte nicht noch einen telepathischen Vorfall riskieren.
Tohle je tvůj třetí incident za poslední týdny.
Das ist dein dritter Zwischenfall seit vielen Wochen.
Tento zdrcující incident.
Dieser verheerende Vorfall.
Toto byl můj první incident.
Das war mein erster Zwischenfall.
To je mezinárodní incident.
Das ist ein internationaler Vorfall.
Slečno starrsová omlouvám se za tento incident.
Miss Starns, ich entschuldige mich für diesen Vorfall.
Měli jsme ještě další incident.
Es gab einen erneuten Zwischenfall.
Možný diplomatický incident.
Eventuell diplomatischer Zwischenfall.
Musíme zajistit abychom tento incident nyní udrželi pod kontrolou.
Wir müssen dafür sorgen, dass dieser Vorfall nun unter Kontrolle bleibt.
Tohle není incident.
Das hier ist kein Vorfall.
Pravděpodobě myslel nějaký... incident během mé první sezóny.
Er dachte wahrscheinlich an einen... Zwischenfall während meiner ersten Saison.
Doufala jsem že tenhle malý incident nenaruší naše přátelství.
Und ich hoffe, dass dieser kleine Zwischenfall nicht unsere Freundschaft zerstört.
Pan úžasňák já jsme vyvolali mezinárodní incident.
Der Wunderknabe und ich haben einen internationalen Zwischenfall ausgelöst.
Víc se zajímal o jeden incident z loňského října.
Er war mehr interessiert an einem Vorfall vom letzten Oktober.
Takže incident v senegalu.
Also, der Vorfall im Senegal?

Výsledek: 263, Čas: 0.0666

Viz také


mezinárodní incident
internationalen zwischenfall internationaler vorfall
malý incident
kleinen zwischenfall kleinen unfall
včerejší incident
der gestrige zwischenfall den vorfall der letzten nacht zwischenfall von gestern nacht zwischenfall letzte nacht
incident který
vorfall , der einer der vorfälle , die ereignisse , die
první incident
der erste vorfall erster zwischenfall
incident se
skandal mit ereignis sich

"Incident" v různých jazycích


NEJDŮLEŽITĚJŠÍ SLOVNÍKOVÉ DOTAZY
Nejdůležitější Slovníkové Dotazy

Český - Německý

Index slov:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  Víc 

Index výrazů:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  Víc 

Index frází:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Víc 

Německý - Český

Index slov:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Víc 

Index výrazů:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Víc 

Index frází:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Víc