INTELIGENCI DO NĚMČINY

Překlad Inteligenci do Němčiny

S Synonymum

Výsledek: 274, Čas: 0.104

Příklady použití Inteligenci ve větě a jejich překlady

Intelligenz ( inteligence , inteligentní , chytrost )
Pomáhá mi vyhodnotit umělou inteligenci tamté panenky jako součást vyšetřování vraždy.
Er hilft mir, die künstliche Intelligenz dieser Puppe zu bewerten, als Teil einer Morduntersuchung.
Chcete abych použil svou inteligenci v té nevkusné soutěži.
Du willst, dass ich meine Intelligenz in einem kitschigen Wettbewerb benutze?
Mozek pozoruhodnou inteligenci.
Sie ist sehr intelligent.
No většina sériových vrahů má průměrnou inteligenci.
Die meisten Serienmörder sind durchschnittlich intelligent.
Die intelligenz
Musel zdědit nějakou inteligenci po matce.
Hat die Intelligenz wohl von seiner Mutter geerbt.
Nikdy nepodceňujte inteligenci amerického vojáka pane.
Unterschätzen Sie niemals die Intelligenz eines Soldaten.
Jiné příklady vět
Netuším co to znamená ale ian goldberg pracoval na umělé inteligenci.
Ich habe keine Ahnung, was das bedeutet, aber Ian Goldberg arbeitete an künstlicher Intelligenz.
Se smutem testujeme jejich inteligenci.
Smut und ich testen ihre Intelligenz.
Podcenili jsme jejich inteligenci.
Wir haben ihre Intelligenz unterschätzt.
Neurážej mou inteligenci.
Beleidige nicht meine Intelligenz.
Náš cíl bylo zvýšit jejich inteligenci.
Unser Ziel war ihre Intelligenz zu steigern.
Mám jen průměrnou inteligenci.
Ich habe nur durchschnittliche Intelligenz.
Ale tady nejde o vzdělání nebo inteligenci.
Aber es geht hier nicht um Bildung oder Intelligenz.
To není o inteligenci.
Es geht nicht um Intelligenz.
Kreativitu přizpůsobivost inteligenci.
Kreativität, Vielseitigkeit, Intelligenz.
Já mluvím o vyšší inteligenci.
Ich rede über eine höhere Intelligenz.
Mimozemskou inteligenci.
Eine außerirdische Intelligenz.
Neurážej mojí inteligenci.
Beleidige nicht meine Intelligenz,
Používejte svou inteligenci.
Benutzen Sie lhre Intelligenz.
Máš emocionální inteligenci patnáctiletýho kluka.
Sie haben die emotionale Intelligenz eines 15-Jährigen.
Navíc urážíte mou inteligenci.
Und Sie beleidigen meine Intelligenz.
Tvuj otec si neni jisty svou inteligenci.
DEIN VATER IST UNSICHER, WAS SEINE INTELLIGENZ ANGEHT.
Také nepodceňujte jejich inteligenci prohnanost.
Unterschätzen Sie auch nicht deren Intelligenz und Hinterlist.
Ty máš inteligenci on rychlý průlom.
Du hast den Grips, er hat die Geschwindigkeit.
Naši inteligenci potvrzené chemické látky byly tam uloženy.
Unser Geheimdienst hat bestätigt, dass dort chemische Grundstoffe gelagert wurden.
Pět lidí proti penězům inteligenci která za tím vším bude stát.
Fünf Leute gegen diese Masse Geld und Finesse, die hinter dieser Sache stehen?
Jsou o inteligenci talentu sociálních otázkách.
Es geht um Köpfchen, Talent und Soziales.
Spoléhám na inteligenci efektivitu kolegů poslanců.
Ich zähle auf die Intelligenz und Effizienz meiner Kolleginnen und Kollegen Abgeordneten.
Pokud jde o inteligenci když to nebude nic složitého.
Und mit der Intelligenz. Wenn es nicht so kompliziert ist.
Je řada cest jak vyzkoušet inteligenci dítěte.
Die Beweise für die Intelligenz des Kindes sind vielfältig.

Výsledek: 274, Čas: 0.104

S Synonyma "inteligenci"


"Inteligenci" v různých jazycích


NEJDŮLEŽITĚJŠÍ SLOVNÍKOVÉ DOTAZY
Nejdůležitější Slovníkové Dotazy

Český - Německý

Index slov:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  Víc 

Index výrazů:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  Víc 

Index frází:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Víc 

Německý - Český

Index slov:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Víc 

Index výrazů:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Víc 

Index frází:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Víc