IZRAELSKÁ DO NĚMČINY

Překlad Izraelská do Němčiny

Výsledek: 260, Čas: 0.0678

Příklady použití Izraelská ve větě a jejich překlady

Israels ( izraele , izraelskému , izraelovi )
Součástí problému je přetrvávající izraelská okupace západního břehu části jižního libanonu.
Ein Teil des Problems ist Israels fortgesetzte Besetzung des Westjordanlandes und eines Teils des Südlibanon.
Izraelská vojenská odveta způsobila mnoho úmrtí zranění mezi palestinci z gazy.
Durch die militärische Reaktion Israels wurden viele Palästinenser in Gaza getötet oder verletzt.
Israelische ( izraelské )
Jsou to izraelská zrna.
Das sind israelische Bohnen.
Dokonce by to mohlo vyvolat nepředvídaná izraelská protiopatření.
Tatsächlich könnte es sogar einige unvorhergesehene israelische Gegenmaßnahmen herbeiführen.
Die israelische ( izraelské )
Nenahlásila to izraelská armáda.
Hat die israelische Armee nicht darüber berichtet?
Jinými slovy izraelská okupace musí skončit. jinak mír nikdy nenastane.
Mit anderen Worten: Die israelische Besetzung muss beendet werden, wenn je ein Frieden erreicht werden soll.
Jiné příklady vět
Říkal jsem si snad je to izraelská armáda.
Es könnten ja israelische Truppen sein.
Dvě největší izraelská města konečně slyšela protiletecké sirény.
In den beiden größten israelischen Städten waren die Luftschutzsirenen zu hören.
Několikrát byla zasažena významná izraelská města.
Einige Male wurden große israelische Städte getroffen.
Z toho musí vycházet nová izraelská politika.
Hier muss der Ansatzpunkt einer neuen israelischen Politik liegen.
Izraelská zeď představuje smutnou ale pravděpodobně nevyhnutelnou složku bezpečnosti izraele.
Israels Mauer stellt ein trauriges, doch vermutlich unvermeidliches Element seiner Sicherheit dar.
Takovou příčnou je vysílání raket nad izraelská města.
Die gleichbleibenden Ursachen sind das Abschießen von Raketen über israelischen Städten.
Izraelská definice humanitárního zboží je absurdně omezující.
Israels restriktive Definition humanitärer Güter ist absurd.
Izraelská rozvědka před pěti lety dala dohromady informace které měly sloužit k vydírání.
Israels Geheimdienst stellte vor fünf Jahren Erpressungsinformationen zusammen.
Je to moje izraelská krev víte.
Das ist mein israelisches Blut, okay?
Krav maga je izraelská technika boje zblízka velmi účinná.
Krav Maga ist eine israelische Nahkampftechnik und sehr effektiv!
Možná že se mi jen nelíbí že izraelská podplukovnice flirtuje se synem nacisty!
Es schmerzt mich: Ein israelischer Offizier flirtet mit dem Sohn eines Nazis.
Od té doby izraelská armáda opakovaně prodloužila dobu po kterou má být držen ve vazbě.
Seit diesem Zeitpunkt wurde seine Arrestzeit mehrmals von der israelischen Armee verlängert.
Prvořadou překážkou míru je izraelská kolonizace palestiny.
Das Haupthindernis für den Frieden ist die israelische Kolonialisierung Palästinas.
Víme že jsou silné jelikož izraelská vláda se okamžitě odmítla jimi zabývat.
Wir wissen, dass sie stark sind, da die israelische Regierung sie sofort verworfen hat.
Izraelská politika prochází nejdramatičtějšími změnami za posledních 30 let.
In der israelischen Politik sind derzeit die dramatischsten Veränderungen der letzten 30 Jahre im Gange.
Izraelská pohraniční policie musela rozpustit dav.
Die israelische Grenzpolizei wurde geschickt, um die Menge aufzulösen.
Izraelská armáda vykradla naše banky několikrát.
Die israelische Armee hat unsere Banken mehrmals ausgeraubt.
Izraelská armáda podle všech novin na světě.
Die israelische Armee, sagt die Weltpresse.
Izraelská velvyslankyně to popřela.
Die israelische Botschafterin hat es bereits dementiert.
Izraelská vláda přistoupila na jednání.
Die israelische Regierung ist bereit zu verhandeln.
Izraelská rozvědka.
Der israelische Geheimdienst.
Izraelská vláda nedávno oznámila že částečně dočasně přistoupí ke zmrazení výstavby osad.
Kürzlich gab die israelische Regierung eine partiellen und temporären Besiedlungsstopp bekannt.
Izraelská vláda přistoupí na změnu politiky pouze pod tlakem mezinárodního společenství.
Die israelische Regierung wird nur unter dem Druck der internationalen Gemeinschaft einer anderen Politik zustimmen.
Izraelská armáda však vyhlazuje hamás tak že zabíjí palestince v gaze.
Die israelische Armee merzt die Hamas jedoch aus, indem sie Palästinenser in Gaza tötet.

Výsledek: 260, Čas: 0.0678

Viz také


izraelská vláda
israelische regierung
izraelská armáda
israelische armee
nová izraelská vláda
neue israelische regierung

"Izraelská" v různých jazycích


NEJDŮLEŽITĚJŠÍ SLOVNÍKOVÉ DOTAZY
Nejdůležitější Slovníkové Dotazy

Český - Německý

Index slov:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  Víc 

Index výrazů:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  Víc 

Index frází:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Víc 

Německý - Český

Index slov:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Víc 

Index výrazů:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Víc 

Index frází:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Víc