IZRAELSKÉHO VOJÁKA DO NĚMČINY

Překlad Izraelského vojáka do Němčiny

Výsledek: 30, Čas: 0.0349

Příklady použití Izraelského vojáka ve větě a jejich překlady

Ti kteří drží uneseného izraelského vojáka gilada šalita v zajetí jej musí okamžitě propustit.
Diejenigen, die den entführten israelischen Soldaten Gilad Shalit festhalten, müssen ihn unverzüglich freilassen.
Člen komise. pane předsedající případ uneseného izraelského vojáka gilada šalita je pro evropskou unii velmi důležitý.
Mitglied der Kommission.- Herr Präsident! Der Fall des entführten israelischen Soldaten Gilad Shalit ist von großem Interesse für die Europäische Union.

Des israelischen soldaten

Na druhou stranu diplomatické prostředky by mohly zajistit propuštění izraelského vojáka zastavit odpalování raket kásám z gazy na izrael což
Andererseits könnte man mit diplomatischen Mitteln die Freilassung des israelischen Soldaten erwirken und die Abfeuerung von Kassam-Raketen vom Gazastreifen auf
RO ráda bych vás během dnešní diskuse upozornila na případ teprve devatenáctiletého izraelského vojáka gilada šalita který byl v červnu 2006 unesen v kerem shalomu.
RO Ich möchte Ihre Aufmerksamkeit während der heutigen Aussprache auf den Fall des israelischen Soldaten Ghilad Shalit lenken, der im Juni 2006, im Alter von nur 19 Jahren, in Kerem Shalom entführt wurde.
Jiné příklady vět
Noam šalit otec gilada šalita izraelského vojáka který byl uneset před téměř čtyřmi roky počítá s vaší plnou podporou při giladově osvobození.
Noam Shalit, der Vater von Gilad Shalit, einem israelischen Soldaten, der vor fast vier Jahren entführt wurde, zählt auf Ihre volle Unterstützung, um Gilads Freilassung zu erreichen.
My evropané bychom rovněž neměli zapomenout na gilada šalita evropského francouzského izraelského vojáka který je stále vězněn hamásem musíme vyžadovat jeho propuštění.
Wir Europäerinnen und Europäer sollten uns auch daran erinnern, dass Ghilad Shalit- Europäer, Franzose und israelischer Soldat- noch immer eine Geisel der Hamas ist, und wir müssen auf seine Freilassung drängen.
Tohle je kluk v tehránu v den vzpomínky na padlého izraelského vojáka který dal obrázek izraelského vojáka na svoji stránku.
Hier stellt ein Typ in Teheran an dem Gedenktag für die gefallenen Soldaten Israels ein Bild eines israelischen Soldaten auf seine Seite.
Autor. pane předsedající vítám toto společné usnesení různých politických skupin kterým žádáme o propuštění izraelského vojáka gilada šalita jehož již od roku 2006 drží v zajetí vojenské křídlo hamásu.
Verfasser.- Herr Präsident! Ich begrüße diese parteiübergreifende Entschließung, die die Freilassung des seit 2006 durch den militärischen Flügel der Hamas gefangen gehaltenen israelischen Soldaten Gilad Shalit fordert.
na civilní autobus při němž zabili těhotnou ženu tři její předškolní děti izraelského vojáka který se je snažil zachránit.
Luft gesprengt und dabei eine schwangere Frau, drei ihrer kleinen Kinder und einen zu Hilfe kommenden israelischen Soldaten getötet.
hamasem fatahem snaží se prozatím neúspěšně dohodnout výměnu zajatců s izraelem poté co hamas unesl izraelského vojáka gilada šalita.
eingeschaltet und- bis jetzt erfolglos- versucht, nach der Entführung des israelischen Soldaten Gilad Shalit durch die Hamas einen Gefangenenaustausch mit Israel zu arrangieren.
Obrázky lynčování izraelských vojáků smrt onoho palestinského chlapce se neminuly svým účinkem.
Die Bilder vom Lynchen der israelischen Soldaten, vom Erschießen dieses palästinensischen Kindes hatten Folgen.
Skupina izraelských vojáků na ní stojí nad jeslemi s dítětem.
Eine Gruppe israelischer Soldaten steht um eine Krippe mit einem Baby herum.
Dokud tedy okupovaná území kontrolují izraelští vojáci idea zmrazení výstavby nezapustí kořeny.
Solange israelische Soldaten die besetzten Gebiete kontrollieren, wird die Idee eines Siedlungsbaustopps nicht Fuß fassen.
Dokonce izraelští vojáci dosvědčili že obdrželi rozkaz střílet na civilní obyvatele.
Sogar israelische Soldaten haben bezeugt, dass sie den Befehl erhielten, auf Zivilisten zu schießen.
Písemně.- FI všichni jsme nyní svědky masového prolévání krve civilistů ze strany izraelských vojáků v gaze.
(FI) Wir alle werden jetzt Zeugen des von israelischen Soldaten in Gaza an Zivilisten verübten massiven Gemetzels.
Jen musíte poslouchat izraelské vojáky kteří přiznávají své pochybné aktivity při působení v organizaci breaking the silence.
Man muss nur den israelischen Soldaten zuhören, die ihre fragwürdigen Aktivitäten zuweilen in der Organisation"Breaking the Silence" eingestehen.
Vojsko islámu se podílelo na vpádu při němž byl v červnu 2006 odvlečen izraelský voják gilad šalit.
Die Armee des Islam war an der Entführung des israelischen Soldaten Gilad Shalit im Juni 2006 beteiligt.
Důkaz toho může být nalezen v podobě makabrózních triček izraelských vojáků jež ukazují těhotnou arabskou ženu nesou slogan jeden výstřel dva mrtví.
Dies zeigt sich daran, dass israelische Soldaten makabere T-Shirts tragen, auf denen eine schwangere Araberin abgebildet ist und der Slogan"Ein schuss, zwei Tote" steht.
Je smutné že někteří izraelští vojáci vlastní trička s obrázkem těhotné palestinské ženy s terčem sloganem jeden výstřel dva mrtví.
Es ist traurig, dass einige israelische Soldaten T-Shirts mit einer schwangeren Palästinenserin im Fadenkreuz und dem Slogan"Ein schuss, zwei Tote" bedruckt haben.
Militantní palestinci libanonci vědí že zajatý izraelský voják nebo civilista bude buď příčinou konfliktu nebo cenným trumfem při výměně vězňů.
Militante Palästinenser und Libanesen wissen, dass ein gefangener israelischer Soldat oder Zivilist entweder Konfliktanlass oder wertvolles Druckmittel für einen Gefangenenaustausch ist.
Musíme bojovat proti novému nacistickému moru který hnízdí v izraeli píší syrské noviny palestinská televize líčí izraelské vojáky jako násilníky chladnokrevné vrahy.
Während in einer palästinensischen Fernsehsendung israelische Soldaten als Vergewaltiger und kaltblütige Mörder dargestellt werden, schrieb eine syrische Zeitung, dass wir"der neuen nazi-plage, die in israel entsteht, entgegentreten" müssen.
Já celá naše skupina jsme toho názoru že izraelští vojáci brání nejen izrael ale celou naši civilizaci.
Ich und meine ganze Fraktion sind der Meinung, dass israelische Soldaten nicht nur Israel verteidigen, sondern unsere gesamte Zivilisation.
HU chtěl bych se pana poslance kamińského zeptat zda považuje činy izraelských vojáků v pásmu gazy za součást boje za lidskou civilizaci.
HU Ich möchte Herrn Kamiński fragen, ob er die Aktionen israelischer Soldaten in Gaza als Teil des Kampfes für die menschliche Zivilisation betrachtet.
použití síly ozbrojených provokací k zabití několika desítek palestinců v pásmu gazy při násilných střetech zahynulo několik izraelských vojáků.
durch unverhältnismäßige Gewaltanwendung und bewaffnete Provokationen im Gazastreifen Dutzende von Palästinensern und bei gewalttätigen Auseinandersetzungen mehrere israelische Soldaten getötet.
Je nutno říci že v izraeli právě probíhá 150 vyšetřování trestných činů jednotlivých izraelských vojáků.
Es sollte auch erwähnt werden, dass in Israel gegenwärtig 150 strafrechtliche Ermittlungen bezüglich der Handlungen bestimmter israelischer Soldaten laufen.
Jásinova skupina která je lépe známá pod arabskou zkratkou HAMÁS soupeřila se sekulárními skupinami OOP tím že organizovala amatérské útoky na židovské osadníky unášela izraelské vojáky.
Yasins Gruppe trat mit den weltlich ausgerichteten PLO-Gruppen in Wettstreit, indem sie amateurhafte Angriffe auf jüdische Siedler verübte und israelische Soldaten entführte.
Tato dohoda umožňuje návrat těl bojovníků hizballáhu propuštění palestinských vězňů výměnou za návrat těl izraelských vojáků ehuda goldwassera eldada regeva zajatých v roce 2006.
Dieses Abkommen sieht die Übergabe der sterblichen Überreste von Hisbollah-Kämpfern und die Freilassung palästinensischer Gefangener im Austausch gegen die sterblichen Überreste der im Jahr 2006 gefangengenommen israelischen Soldaten Ehud Goldwasser und Eldad Regev vor.
Prvotní kritická reakce ze strany několika arabských vlád na únos izraelských vojáků provedený hizballáhem je znamením že taková kritika je možná;
Die ursprünglich kritische Reaktion mehrerer arabischer Regierungen auf die Entführung eines israelischen Soldaten durch die Hisbollah ist ein Zeichen, dass derartige Kritik
Vzhledem k tomu že oba konflikty vyvolaly únosy izraelských vojáků již měli být vyměněni za arabské zajatce izrael si
Angesichts der Tatsache, dass beide Konflikte durch die Entführung israelischer Soldaten ausgelöst wurden, die man im Austausch gegen arabische Gefangene
Ozbrojenci z hizballáhu v jižním libanonu poté zavraždili tři izraelské vojáky dva další zajali trvali na stažení izraele ze sporného
Dann töteten militante Hisbollah-Mitglieder im Südlibanon drei israelische Soldaten und nahmen zwei weitere gefangen. Sie verlangten den Abzug Israels

Výsledek: 30, Čas: 0.0349

Viz také


domu izraelského
hauses israel
krále izraelského
des königs israels königs über israel
svatého izraelského
heiligen in israel
izraelského státu
des israelischen staates staat israel
lidu svého izraelského
deines volkes israel
život vojáka
leben von armee-kids das leben als soldat
super vojáka
supersoldat

Slovo od slova překladem


izraelského
- israelischen israels israel
vojáka
- soldaten
NEJDŮLEŽITĚJŠÍ SLOVNÍKOVÉ DOTAZY
Nejdůležitější Slovníkové Dotazy

Český - Německý

Index slov:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  Víc 

Index výrazů:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  Víc 

Index frází:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Víc 

Německý - Český

Index slov:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Víc 

Index výrazů:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Víc 

Index frází:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Víc