JACKOVI DO NĚMČINY

Překlad Jackovi do Němčiny

S Synonymum

Výsledek: 265, Čas: 0.0665

Příklady použití Jackovi ve větě a jejich překlady

Jack ( jack , jacku , jackovi )
Řekni jackovi že vím co dělám.
Sag Jack, dass ich weiß, was ich tue.
Jackovi jsem o tobě nic neřekla.
Ich hab Jack nichts erzählt.
Jackovi to ještě přitížilo.
Sie machten Jacks Zustand nur schlimmer.
Každý čte noviny mluvit o jackovin's poslední obětí.
Alle lesen die Zeitung, reden über Jacks letztes Opfer.
Das jack
Kdyby to jackovi udělala.
Wenn ich das Jack antäte.
Řekněte to jackovi.
Erzählen Sie das Jack.
Jiné příklady vět
Řekl jste jackovi co jste viděl.
Haben Sie Jack erzählt, was Sie gesehen haben?
Ukradl jsem jackovi bezpečnostní kartu.
Ich stahl Jacks Sicherheitsmarke.
Jdu ho jackovi vyhonit.
Ich muss Jack einen blasen.
Pomáhám jackovi se stěhováním.
Ich helfe Jack beim Umzug.
Jackovi se to líbilo.
Jack war total begeistert.
Glendo přines jackovi pití.
Glenda, bring Jack einen Drink.
Ty pomož jackovi.
Sie helfen Jack.
Řekněte jackovi.
Sagen Sie Jack.
Wille musíme zavolat jackovi.
Will... Will, wir müssen Jack anrufen.
Máte v úmyslu to jackovi neříct.
Ihre Absicht ist, es Jack nicht zu erzählen.
Pokud to nepřežiju řekni jackovi že ho miluju.
Falls ich es nicht schaffe, sag Jack, dass ich ihn liebe.
Musíme to říct jackovi.
Wir müssen es Jack sagen.
Nemůžu se dočkat až to jackovi obléknu.
Ich kann's kaum erwarten es Jack anzuziehen.
Jsi tu kvůli jackovi.
Bist du wegen Jack hier?
Chcete mluvit o jackovi.
Möchten Sie über Jack reden?
Ne já bych jackovi nikdy neublížila.
Nein, ich würde Jack nie etwas antun.
Dlužím to jackovi.
Das schulde ich Jack.
Jak se dozvěděli o jackovi.
Woher wissen die vom jacks?
Tohle říkáš jackovi.
Sagst du das zu jack?
Jackovi burridgeovi.
Für Jack Burridge.
Jak je jackovi.
Wie geht es jack?
K jackovi. je mi ctí že tě znám.
Ins Jack's. Schön, dass wir uns so gut verstehen.
Teď zpátky jackovi!
Jetzt zurück zu jack!
Řeknu jim že jsi jackovi pomáhala na můj příkaz ano.
Ich sage einfach, dass du Jack auf meine Anweisung hin geholfen hast.

Výsledek: 265, Čas: 0.0665

S Synonyma "jackovi"


"Jackovi" v různých jazycích


NEJDŮLEŽITĚJŠÍ SLOVNÍKOVÉ DOTAZY
Nejdůležitější Slovníkové Dotazy

Český - Německý

Index slov:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  Víc 

Index výrazů:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  Víc 

Index frází:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Víc 

Německý - Český

Index slov:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Víc 

Index výrazů:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Víc 

Index frází:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Víc