JAK JSEM ŘEKLA DO NĚMČINY

Překlad Jak Jsem Řekla do Němčiny

S Synonymum

Výsledek: 267, Čas: 0.0945

Příklady použití Jak Jsem Řekla ve větě a jejich překlady

Jak jsem řekla bude lepší když půjdeme dovnitř.
Wie ich sagte, es ist besser, wenn wir reingehen.
Jo jak jsem řekla strejdo lidi se mění.
Ja, wie ich sagte, onkel, menschen verändern sich.
Wie gesagt, ich
Jak jsem řekla nikdy jsem ho neviděla.
Wie gesagt, ich habe ihn noch nie gesehen.
No jak jsem řekla nejsem reportérka.
Wie gesagt, ich bin keine reporterin.
Wie gesagt
Jak jsem řekla někteří nejsou úplně špatní.
Wie gesagt, ein paar sind nicht ganz so böse.
Jak jsem řekla máme jen 15 minut.
Wie gesagt, wir haben nur 15 minuten.
Jiné příklady vět
Jak jsem řekla hlídejte si svého psa.
Wie ich sagte, passen sie auf ihren hund auf.
Jak jsem řekla nehádejte se.
Wie ich sagte, hört auf zu streiten.
Jak jsem řekla on byl idealista.
Wie ich sagte, er war ein träumer.
Jak jsem řekla mám víc otázek než odpovědí.
Wie ich sagte, ich habe mehr fragen als antworten.
Jak jsem řekla neudělala jsem to.
Wie ich sagte, ich war es nicht.
Jak jsem řekla chlupy psů.
Wie ich sagte, hundehaar. eigentl.
Jak jsem řekla... jsi moje rodina.
Wie ich sagte,... du bist familie.
Jak jsem řekla moje jméno je.
Wie ich sagte, mein name ist.
Jak jsem řekla mimozemská invaze.
Wie ich sagte, alien-invasion.
Ne ale jak jsem řekla nic není nemožné.
Nein. aber wie ich sagte, nichts ist unmöglich.
Jak jsem řekla Harvey.
Wie ich sagte... harvey.
Jak jsem řekla spravedlnost si žádá smrt.
Wie ich sagte, gerechtigkeit erfordert töten.
Jak jsem řekla to zmizí.
Wie ich sagte... es geht weg.
Jak jsem řekla důvěra je zvláštní věc.
Wie ich sagte, vertrauen ist eine lustige sache.
Jak jsem řekla následky.
Wie ich sagte, konsequenzen.
Jak jsem řekla jen jsme šli kolem.
Wie ich sagte, wir gingen einfach nur vorbei.
Jak jsem řekla je to můj bratr.
Wie ich sagte, er ist mein bruder.
Jak jsem řekla teď odpočívá.
Wie ich sagte, sie ruht sich aus.
Jak jsem řekla Dustin byl anděl.
Wie ich schon sagte... dustin war ein engel.
Jak jsem řekla ta špatná jsem tu já.
Wie ich gesagt habe, ich bin hier der perversling.
Madam jak jsem řekla jsem od FBI.
Ma'am, wie ich bereits sagte, ich bin vom FBI.
Jak jsem řekla... dejte Johnu Smithovi peníze já mu dám masku.
Wie ich gesagt hab: gebt john smith die kohle und ich gebe ihm die maske.
Jak jsem řekla má štěstí.
Wie ich bereits sagte, ein glückspilz.
Jak jsem řekla nejsem si jistá ale.
Wie ich sagte, ich bin mir nicht sicher, aber.

Výsledek: 267, Čas: 0.0945

Slovo od slova překladem


S Synonyma "jak jsem řekla"


"Jak jsem řekla" v různých jazycích


NEJDŮLEŽITĚJŠÍ SLOVNÍKOVÉ DOTAZY
Nejdůležitější Slovníkové Dotazy

Český - Německý

Index slov:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  Víc 

Index výrazů:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  Víc 

Index frází:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Víc 

Německý - Český

Index slov:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Víc 

Index výrazů:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Víc 

Index frází:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Víc