JAK VŠICHNI DO NĚMČINY

Překlad Jak Všichni do Němčiny

Výsledek: 262, Čas: 0.2086

wie sie (13) wie wir alle (134) wie sie alle (24) wie ihr alle (23) wie jeder (9)

Příklady použití Jak Všichni ve větě a jejich překlady

Wie sie
Jak všichni víte dostali jsme se do problémů.
Wie Sie wissen, befinden wir uns in einer schwierigen Lage.
Jak všichni víte byla takhle výroční hostina tradicí mého otce před mnoha lety.
Wie Sie wissen, war dieses alljährliche Dinner eine Tradition unseres Vaters.
Wie wir alle
Jak všichni víme EBOP nevytváří žádnou vojenskou přidanou hodnotu.
Wie wir alle wissen, erzeugt die GSVP keinen militärischen Mehrwert.
Bylo to jak všichni víme opravdu velmi závažné železniční neštěstí.
Es war, wie wir alle wissen, ein sehr schweres Zugunglück.
Wie sie alle
Jak všichni víte na prezidenta byl spáchán pokus o atentát.
Wie Sie alle wissen, wurde heute ein Anschlag auf den Präsidenten verübt.
Jak všichni víte část našich vkladů byla uloupena.
Wie Sie alle wissen, wurde eines unserer Guthaben gestohlen.
Wie ihr alle
Jak všichni víte nedávno jsem si založil dramatický soubor.
Wie ihr alle wisst, habe ich kürzlich eine Dramagruppe gegründet.
Jak všichni víte potravinová tyčinka žene tuhle společnost dál.
Wie ihr alle wisst, ist der Essriegel das Herzstück dieser Firma.
Wie jeder
Jak všichni ostatní vL.A.
Wie jeder in Hell A.
Jak všichni vědí válka v afghánistánu stála přes 300 miliard USD.
Wie jeder weiß, hat der Krieg in Afghanistan über 300 Mrd. USD gekostet.
Jiné příklady vět
Jak všichni víme původní výcvik byl ze hry odstraněn.
Wie wir alle wissen, wurde das ursprüngliche Tutorial aus dem Spiel entfernt.
Nebe je jak všichni víme.
Und der Himmel, wie wir alle wissen, ist.
Jak všichni víte naše stanice byla prohlášena za čistou od antraxu.
Wie Sie alle wissen, wurde unser Polizeirevier als Anthrax-frei eingestuft.
Jak všichni víte pan harris je stále nezvěstný.
Wie ihr alle wisst, wird Mr. Harris weiterhin vermisst.
Jak všichni víme dnes se unie zabývá řeckou krizí.
Wie wir alle wissen, befasst sich die Union heute mit der Krise in Griechenland.
Jak všichni víte byla jsem veřejně fanouškem supergirl.
Wie Sie alle wissen, war ich... Supergirls größte Befürworterin.
Jak všichni vîme oteco'malley nám bude chybět.
Wie Sie wissen, werden wir Vater O'Malley sehr vermissen.
Jak všichni víte byla jsem největší příznivcem supergirl.
Wie Sie alle wissen, war ich... Supergirls größte Befürworterin.
Jak všichni dobře víte nová latrina byla vykopána před dlouhou dobou.
Wie ihr alle nur zu gut wisst, ist es längst überfällig, eine neue Latrinengrube auszuheben.
Jak všichni víme new granada je výjimečné místo.
Wie wir alle wissen, ist New Granada... Ein einzigartiger Ort.
Jak všichni víte včera jsme byli vykradeni.
Wie Sie wissen, wurden wir letzte Nacht beraubt.
Jak všichni víme je to mnohem více než jen vytváření pracovních míst.
Wie wir alle wissen, gehört dazu viel mehr als einfache Schaffung von Arbeitsplätzen.
Jak všichni víte craig christina jsou oba nadšení jachtaři.
Priester Wie ihr alle wisst, sind Craig und Christina begeisterte Segler.
Tak přátelství pomalu kvetlo protože jak všichni víme trápení miluje společnost.
Und allmählich entstand eine Freundschaft, denn wie jeder weiß, ist Elend gern in Gesellschaft.
Jak všichni víte právě toho jsme dosáhli.
Wie Sie alle wissen, haben wir genau das erhalten.
Budete si moci jen sednout dívat se jak všichni kolem umírají.
Ihr könnt euch nur zurücklehnen... und zusehen, wie jeder um euch herum stirbt.
Jak všichni víme gymnystika je sport o vnímání.
Wie wir alle wissen ist der Gymnastiksport eine Sache der Wahrnehmung.
Jak všichni víte radcoin se spouští za měsíc.
Wie Sie wissen, kommt RadCoin in einem Monat raus.
Jak všichni víte mé dceři se přihodila hrozná věc.
Wie Sie alle wissen, ist meiner Tochter etwas schreckliches widerfahren.
Jak všichni víte byl jsem přeložen do jednotky protidrogového.
Wie ihr alle wisst, habe ich für eine DEA-Taskforce gearbeitet.

Výsledek: 262, Čas: 0.2086

Viz také


jak všichni říkají
wie alle sagen wie alle meinen wie alle behaupten wie alle gesagt haben
které jak všichni víme
die , wie wir alle wissen , wie allseits denen wir alle wissen der bekanntlich
všichni víme jak
wir alle wissen , wie wir wissen ja , wie

Slovo od slova překladem


"Jak všichni" v různých jazycích


NEJDŮLEŽITĚJŠÍ SLOVNÍKOVÉ DOTAZY
Nejdůležitější Slovníkové Dotazy

Český - Německý

Index slov:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  Víc 

Index výrazů:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  Víc 

Index frází:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Víc 

Německý - Český

Index slov:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Víc 

Index výrazů:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Víc 

Index frází:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Víc