JAKO ČLOVĚK DO NĚMČINY

Překlad Jako Člověk do Němčiny

Výsledek: 269, Čas: 0.11

wie ein mensch (85) wie ein mann (24) als jemand (11) als person (8) wie jemand (8)

Příklady použití Jako Člověk ve větě a jejich překlady

Najez se jako člověk.
Imploze je jako člověk.
Implosion ist wie ein Mensch.
Jako člověk v bolestech.
Wie ein Mann, der Schmerzen leidet.
Zemřeš jako člověk.
Stirb wie ein Mann.
Als jemand
Co mi na to řeknete jako člověk který se fotí za peníze.
Was halten Sie davon, als jemand, der beruflich ständig fotografiert wird?
Byl známý jako člověk který milujecoca-colu.
Er war bekannt als jemand, der sehr gerne Coca-Cola trank.
Als person
Jako člověk zapadla dobře ve škole.
Und als person? Passt sie gut in die Schule?
Nesmíš zmizet jako člověk.
Du als Person sollst nicht verschwinden.
Wie jemand
Nepřipadáte mi jako člověk který se bojí výzev.
Naja, Sie kommen mir nicht gerade wie jemand vor, der vor einer Herausforderung zurückschreckt.
Vypadáš jako člověk co se chystá udělat něco špatného.
Du siehst aus wie jemand, der entschlossen ist, etwas Schlimmes zu tun.
Jiné příklady vět
Musíte přestat myslet jako člověk přijmout co je skutečné.
Du musst aufhören, wie ein Mensch zu denken und die Realität akzeptieren.
Mluvíš jako člověk který se nikdy nemusel holit.
Wahrlich gesprochen wie ein Mann, der sich nie rasieren musste.
Chtěl jsem vypadat jako člověk zapadnout.
Ich habe versucht, wie ein Mensch auszusehen, dazuzugehören.
Bojuj s ním jako člověk!
Bekämpfe ihn wie ein Mensch.
Vypadáte jako člověk se kterým bude radost jednat.
Sie sehen aus wie ein Mann, mit dem man gerne Geschäfte macht.
Jaká je jako člověk.
Wie ist sie als person?
Cítit však musím jako člověk.
Doch ebenso muss wie ein Mann ich's fühlen.
Cestuj jako člověk.
Reise wie ein Mensch.
Chtěla jsem aby sis myslel že už jsi trochu vyzrál jako člověk.
Ich wollte dich denken lassen, dass du als Person etwas gewachsen bist.
Vypadáš jako člověk který potřebuje dobrodružství.
Du siehst aus wie jemand, der ein Abenteuer braucht.
Vypadám jako člověk který přejel půlku evropy aby umřel na mostě.
Sehe ich aus wie ein Mann der aus Europa kam um auf einer Brücke zu sterben?
To tělo má vypadat jako člověk.
Dieser Körper sollte wie ein Mensch aussehen.
Mluvíš jako člověk co se připravuje otevřít si další restauraci.
Du sprichst wie ein Mann, der bereit ist, ein neues Restaurant zu eröffnen.
Ne jako první metař ale jako člověk!
Nicht als erster Baseman, als Person.
Nevypadáte jako člověk který chce odejít na odpočinek.
Du wirkst nicht wie jemand, der sich zurückziehen will.
Skoro jako člověk.
Fast wie ein Mensch.
Nejen v práci ale jako člověk.
Nicht nur im Beruf, sondern als Person.
Vypadáte jako člověk který potřebuje nábytek.
Sie sehen wie ein Mann aus, der ein paar Möbel brauchen könnte.
Chová se jako člověk.
Sich wie ein Mensch zu benehmen.
Nevypadáte jako člověk co tohle dělává.
Du siehst nicht aus wie jemand, der so etwas tut.

Výsledek: 269, Čas: 0.11

Viz také


jako člověk který
als jemand , der wie ein mann wie jemand , der wie der typ , der
žít jako člověk
wie ein mensch leben ich als mann leben
vypadal jako člověk
wie ein mann zu scheinen sah wie ein mensch es sah aus wie eine person
jako normální člověk
wie ein normaler mensch wie eine normale person wie normale leute wie ein richtiger mensch
člověk jako ty
jemand wie du mann wie sie mensch wie du
jako obyčejný člověk
wie ein gewöhnlicher mensch als gewohnlicher mensch als einfacher mensch wie jeder normale mensch wie ein ganz normaler mensch
dobrý člověk
guter mensch guter mann gute person

Slovo od slova překladem


"Jako člověk" v různých jazycích


NEJDŮLEŽITĚJŠÍ SLOVNÍKOVÉ DOTAZY
Nejdůležitější Slovníkové Dotazy

Český - Německý

Index slov:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  Víc 

Index výrazů:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  Víc 

Index frází:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Víc 

Německý - Český

Index slov:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Víc 

Index výrazů:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Víc 

Index frází:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Víc