JDI DOMŮ DO NĚMČINY

Překlad Jdi Domů do Němčiny

S Synonymum

Výsledek: 262, Čas: 0.1166

geh heim (35) geh nach hause (138) geht nach hause (3) fahr nach hause (10) gehen sie heim (5) nach hause gehen (5) geh nach haus (4) gehen nach hause (3) gehst nach hause (3)

Příklady použití Jdi Domů ve větě a jejich překlady

Jdi domů.
Jdi domů chlapče drž se máminy sukně jo.
Geh heim, Junge, und saug an der Brust deiner Mutter.
Jdi domů.
Jdi domů vyspi se z toho.
Fahr nach Hause. Schlaf nochmal drüber.
Jdi domů dobře.
Jdi domů!
Gehen Sie heim!
Možná bys potřebovala nějaký odpočinek. jdi domů.
Vielleicht möchtest du dich etwas ausruhen, nach Hause gehen.
Povídal můžete jít domů. já na to ne ty jdi domů!
Er sagte, wir sollten nach Hause gehen.
Jiné příklady vět
Jdi domů mary.
Jdi domů k otci matce chlapče.
Geh nach Hause zu Vater und Mutter, Junge.
Jdi domů vyspi se.
Geh nach Hause und schlaf.
Jdi domů.
Geht nach Hause.
Jdi domů zůstaň tam.
Geh Heim. Und bleib da.
Teď jdi domů za rodinou.
Jetzt geht nach Hause zu euren Familien.
Jdi domů lydie.
Geh nach Hause, Lydia.
Jeme jdi domů vezmi čiperu dilla s sebou.
Jem, nimm Scout und Dill und geht nach Hause.
Jdi domů! je už pozdě na džus.
Geh nach Hause, es ist zu spät für Saft.
Jdi domů zeptej se ho.
Geh heim und frag ihn.
Jdi domů syn na tebe určitě čeká.
Fahr nach Hause. Dein Sohn freut sich sicher.
Jdi domů za ženou.
Geh heim zu deiner Frau.
Jdi domů vyspi se.
Geh nach Hause und schlaf dich aus.
Jdi domů simon.
Fahr nach Hause, Simon.
Jdi domů.
Geh nach Haus.
Jdi domů schmidte.
Geh nach Hause, Schmidt.
Jdi domů buď lepší chlapec když je to někdy ošidné.
Geh heim und sei ein braverer Junge, auch wenn das manchmal schwer ist.
Jdi domů ano.
Gehen Sie heim, okay?
Jdi domů simpsone.
Geh heim, Simpson.
Jdi domů vyspi se jonasi.
Fahr nach Hause, Jonas.
Budeme si to myslet tak jdi domů počkej až vrah udeří znovu.
Also packen wir ein, gehen nach Hause, warten, bis der Killer wieder zuschlägt.
Jdi domů mike.
Geh nach Hause, Mike.

Výsledek: 262, Čas: 0.1166

Slovo od slova překladem


jdi
domů
- nach hause heim

S Synonyma "jdi domů"


běž domů
jeď domů
NEJDŮLEŽITĚJŠÍ SLOVNÍKOVÉ DOTAZY
Nejdůležitější Slovníkové Dotazy

Český - Německý

Index slov:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  Víc 

Index výrazů:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  Víc 

Index frází:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Víc 

Německý - Český

Index slov:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Víc 

Index výrazů:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Víc 

Index frází:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Víc