JEŠTĚ TROCHU DO NĚMČINY

Překlad Ještě Trochu do Němčiny

S Synonymum

Výsledek: 253, Čas: 0.1278

noch etwas (92) noch ein bisschen (49) bisschen mehr (7)

Příklady použití Ještě Trochu ve větě a jejich překlady

Dolij mi ještě trochu kořalky ukážu vám to.
Gib mir noch etwas Schnaps und ich zeig's euch.
Mám pro vás ještě trochu.
Ich habe noch etwas für Sie.
Noch ein bisschen
Potřebuju ještě trochu cvičit.
Ich brauche noch ein bisschen Übung,
Ne ještě trochu výš.
Nein noch ein bisschen mehr.
Jiné příklady vět
Ještě trochu vody. ten papír.
Bisschen mehr Wasser.
Přines mi ještě trochu vody.
Hol mir noch etwas Wasser.
Díky ale myslím že na mě je ještě trochu brzo.
Danke, aber es ist noch ein bisschen zu früh für mich.
Ještě trochu blíž.
Noch etwas näher.
Ještě trochu. kvůli mě prosím.
Und noch ein bisschen, nur für mich, bitte.
Nemůžeš s tím ještě trochu počkat.
Kannst du nicht noch etwas damit warten?
Chtěla byste na té knize ještě trochu zapracovat.
Wollen Sie noch etwas an dem Buch arbeiten?
Ještě trochu pane.
Noch ein bisschen, Sir.
Ještě trochu chleba prosím.
Noch etwas Brot, bitte.
Ještě trochu doleva.
Noch ein bisschen weiter.
Ještě trochu.
Noch ein bisschen.
Kdybys mohla mít ještě trochu strpení luiso.
Wenn du noch etwas Geduld haben könntest, Luisa.
Ještě trochu. ještě. ještě.
Noch ein bisschen, noch, noch.
Ještě trochu kanaru.
Noch etwas kanar?
Můžete mi dát ještě trochu času.
Können Sie mir noch etwas Zeit geben?
Musíš na tom ještě trochu zapracovat.
Daran musst du noch ein bisschen arbeiten.
Dej si ještě trochu vína.
Trink noch etwas Wein.
Dej si ještě trochu piva.
Nimm noch ein bisschen Bier.
Dobře ještě trochu.
Genau, noch ein bisschen.
Potřebuju ještě trochu času.
Ich brauche noch etwas Zeit.
Zkusím se ještě trochu prospat.
Ich versuche noch ein bisschen zu schlafen.
Ještě trochu.
Noch etwas.
Tady je ještě trochu.
Da ist noch ein bisschen.
Grohmanne ještě trochu vína prosím.
Grohmann, noch etwas Wein bitte.
Říkali že jsou ještě trochu unavení.
Sie sagten, sie seien noch etwas müde.
Já se musím ještě trochu opít. pak se vás znovu zeptám.
Ich betrinke mich noch ein bisschen, dann frag ich sie nochmal.

Výsledek: 253, Čas: 0.1278

S Synonyma "ještě trochu"


něco dalšího
něco víc

"Ještě trochu" v různých jazycích


NEJDŮLEŽITĚJŠÍ SLOVNÍKOVÉ DOTAZY
Nejdůležitější Slovníkové Dotazy

Český - Německý

Index slov:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  Víc 

Index výrazů:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  Víc 

Index frází:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Víc 

Německý - Český

Index slov:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Víc 

Index výrazů:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Víc 

Index frází:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Víc