JE ČLOVĚK DO NĚMČINY

Překlad Je Člověk do Němčiny

Výsledek: 275, Čas: 0.2027

man (19) ist ein mensch (35) ist ein mann (33) ist eine person (7) ist menschlich (5) ist der typ (4)

Příklady použití Je Člověk ve větě a jejich překlady

Man ( to , někdo )
Venku když je člověk v dobré náladě.
Draußen, wenn man gute Laune hat.
Když je člověk z královké krve jeho vzezření je tím hlavním.
Wenn man zum Königshaus gehört, zählt nur der äußere Schein.
Ist ein mensch
Polední totem je člověk.
Das Mittags-Totem ist ein Mensch.
Gigi je člověk.
Gigi ist ein Mensch.
Ist ein mann
Víte nejhorším nepřítelem je člověk který už nemá co ztratit.
Wissen Sie, der ärgste Feind ist ein Mann, der nichts mehr zu verlieren hat.
To je člověk který mučí terorizuje hladoví své vlastní lidi.
Das ist ein Mann, der foltert und sein eigenes Volk terrorisiert und hungern lässt.
Ist eine person
Nebe je člověk.
Der Himmel ist eine Person.
Irisa je člověk.
Irisa ist eine Person.
Ist menschlich
Elena je člověk.
Elena ist menschlich.
Ona je člověk.
Sie ist menschlich.
Tohle je člověk z pokojové služby.
Das ist der Typ vom Zimmerservice.
Tohle je člověk zodpovědný za překroucení prostoru času.
Das ist der Typ, der für dieses interdimensionale Wunder verantwortlich ist.
Jiné příklady vět
Warren je člověk.
Warren ist ein Mensch.
Po 20 letech u pařížské opery je člověk schopen všeho amiote.
Nach 20 Jahren Pariser Oper ist ein Mann zu allem fähig, Amiot.
Jaký je člověk bez kořenů.
Was ist ein Mensch ohne Wurzeln?
To je člověk!
Sie ist ein Mensch.
Tohle je člověk kterého bych si nikdy nevzala.
Das ist ein Mann... den ich niemals... heiraten würde.
Když je člověk sám bohatství je mu k ničemu.
Wenn man alleine lebt, ist Reichtum wertlos.
Ale pierce je člověk.
Aber Pierce ist ein Mensch.
Když je člověk starý jako já znaky jeho postavení už nejsou důležité.
Wenn man so alt ist wie ich, verlieren StatussymboIe an Bedeutung.
Sokrates je člověk.
Sokrates ist ein Mann.
Tohle je člověk.
Das ist eine Person.
Pilot je člověk.
Der Pilot ist menschlich.
Batman je člověk převlečený za netopýra.
Batman ist ein Mann, der sich als Fledermaus verkleidet.
Když je člověk v egyptě měl by se ponořit do jeho pokladu.
Wenn man in Ägypten ist, sollte man seine Schätze zutiefst ergründen.
Co je člověk bez svobody.
Denn was ist ein Mensch ohne Freiheit?
Dominic je člověk lauren ne nějaký soubor cenných papírů.
Dominic ist eine Person, Lauren, keine Aktie.
Kdo je člověk ať zvedne ruku.
Hand hoch. Wer hier ist menschlich?
Ale batman je člověk.
Aber Batman ist ein Mann.
Monarcha je člověk.
Der Monarch ist ein Mensch.

Výsledek: 275, Čas: 0.2027

Viz také


kdo je člověk
wer ist mensch wer hier ist menschlich
je to člověk
ist ein mensch
je hodný člověk
ist ein guter mann ist ein freundlicher mann ist ein netter mensch ist ein guter mensch ist ein lieber mensch
to je náš člověk
ist unser mann er unser kerl ist das sind unsere leute

"Je člověk" v různých jazycích


NEJDŮLEŽITĚJŠÍ SLOVNÍKOVÉ DOTAZY
Nejdůležitější Slovníkové Dotazy

Český - Německý

Index slov:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  Víc 

Index výrazů:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  Víc 

Index frází:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Víc 

Německý - Český

Index slov:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Víc 

Index výrazů:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Víc 

Index frází:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Víc