JE HEZKÝ DO NĚMČINY

Překlad Je Hezký do Němčiny

Výsledek: 261, Čas: 0.2348

schön (11) ist schön (31) ist nett (16) ist süß (7) ist hübsch (9) es ist toll (2) ist ein guter (2) war nett (3)

Příklady použití Je Hezký ve větě a jejich překlady

Schön ( rád , krásná , hezké )
Je hezký když ti někdo odpustí.
Schön, wenn einem verziehen wird.
Je hezký poznat obdivovatele.
Schön, einen Bewunderer zu treffen!
Ist schön
To je hezký.
Das ist schön.
To je hezký.
Es ist schön.
Ist nett
To je hezký.
Das ist nett.
To je hezký.
Das ist nett.
Ist süß
Je hezký má ďolíčky.
Er ist süß, hat Grübchen.
Tohle je hezký ne.
Das ist süß, oder?
Ist hübsch
Tohle je hezký.
Das ist hübsch!
Tenhle je hezký.
Das ist hübsch.
Je hezký.
Je hezký když se to stane že jo.
Es ist toll, wenn so was passiert, nicht wahr?
Jiné příklady vět
To je hezký lucia.
Das ist schön, Lucia.
To je hezký.
Das ist schön.
Je hezký co děláš pro bobbyho.
Ist nett, was du da für Bobby machst.
Tohle je hezký.
Das ist nett.
Tohle je hezký.
Das ist schön.
Je hezký dát nakonec jménu tvář.
Schön, ein Gesicht zum Namen zu haben.
Vždycky je hezký mít tu tým táty se synem.
Immer schön, ein Vater-Sohn-Team am Tisch zu haben.
To je hezký.
Das ist nett.
To je hezký.
Das ist süß.
To je hezký ale.
Das ist schön, aber.
Victor je hezký jméno.
Victor ist ein guter Name.
To je hezký.
Das ist nett von dir.
Je hezký že má o mě starost.
Schön, dass er an mich denkt.
To je hezký!
So ist schön.
To je hezký.
Das ist hübsch.
To je hezký mají se rády.
Das ist süß. Sie haben sich lieb.
To je hezký.
Das ist schön.
To je hezký jako bych tu nebyl.
Es war nett hier, aber es wird nichts dabei rauskommen.

Výsledek: 261, Čas: 0.2348

Viz také


to je hezký
ist schön ist nett
to je fakt hezký
ist so niedlich ist wirklich süß ist wirklich lieb ist wirklich ein hübsches
to je taky hezký
sieht auch gut aus ist doch auch eine schöne das ist auch eine ziemlich gute ist auch süß
hezký den
schönen tag guten tag

"Je hezký" v různých jazycích


NEJDŮLEŽITĚJŠÍ SLOVNÍKOVÉ DOTAZY
Nejdůležitější Slovníkové Dotazy

Český - Německý

Index slov:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  Víc 

Index výrazů:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  Víc 

Index frází:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Víc 

Německý - Český

Index slov:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Víc 

Index výrazů:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Víc 

Index frází:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Víc