JE MUŽ DO NĚMČINY

Překlad Je Muž do Němčiny

Výsledek: 268, Čas: 0.1278

ist ein mann (82) ist männlich (14) ist ein mensch (4) mann hat (3)

Příklady použití Je Muž ve větě a jejich překlady

Ist ein mann
Kenny powers je muž.
Kenny Powers ist ein Mann.
Toto je muž s optimismem v srdci.
Das ist ein Mann- mit Optimismus im Herzen!
Pacient je muž věk 23 mechanik v kómatu.
Patient ist männlich, 23 Jahre alt, Mechaniker, nicht ansprechbar.
Obět je muž asi dvacetiletý asiat střelné zranění na hlavě.
Das Opfer ist männlich, Anfang 20, Asiate. Kopfschuss.
Ist ein mensch
Ta šmouha... je muž.
Dieser Schleier ist ein Mensch.
Ten vrahoun je muž z masa krve já ho najdu.
Der Täter ist ein Mensch aus Fleisch und Blut, und ich werde ihn überführen.
Mann hat
Teylo ... toto je muž který tě požádal o to být jeho sedmá žena.
Teyla, dieser Mann hat Sie gefragt, ob Sie seine siebte Frau werden wollen.
Kašlu na to co řekli rozhodčí. tohle je muž co vyhrál!
Egal, was die Kampfrichter sagen- dieser Mann hat den Kampf gewonnen!
Jiné příklady vět
To je muž který umí předpovědět emise hvězdných rojů.
Das ist ein Mann, der Sternstrahlungen vorhersagen kann.
Oběť je muž okolo 30-40 let se silnou nekrotickou epidermií.
Das Opfer ist männlich, zwischen 30 und 40, mit äußerst nekrotisierter Epidermis.
Jeden z cabalských vůdců je muž jménem silik.
Einer der Cabal-Anführer ist ein Mann namens Silik.
Každý muž je muž.
Jeder Mensch ist ein Mensch.
Tvůj šéf je muž že.
Ihr Chef ist ein Mann, oder?
Tohle je muž tak mezi čtyřiceti padesáti.
Das Opfer ist männlich. Ende 40, Anfang 50.
Muž bez syna je muž bez budoucnosti.
Ein Mann ohne Söhne ist ein Mann ohne Zukunft.
Pravděpodobně si myslíte že obrázek na levo je muž na pravo je žena.
Sie denken wahrscheinlich, die Person links ist männlich, die Person rechts ist weiblich.
Teď můžete říct mancovi že tohle je muž co zabil qhorina půlrukého.
Ihr könnt Manke sagen:"Dieser mann hat Qhorin Halbhand getötet.
Absolvent je muž.
Der Alumnus ist ein Mann.
Podezřelý je muž neznámý věk neznámá rasa.
Verdächtiger ist männlich. Alter unbekannt. Rasse unbekannt.
Kay kyser je muž.
Kay Kyser ist ein Mann.
Pacient je muž ve věku 36.
Der Patient ist männlich, 36 Jahre alt.
Řidič je muž při vědomí má zřejmě zlomenou ruku.
Der Fahrer ist männlich, bei Bewusstsein, mögliche Armfraktur.
Ale on je muž.
Aber er ist ein Mann.
Víme tohle obětí je muž kolem čtyřicítky.
Das wissen wir bisher. Das Opfer ist männlich, Mitte 40.
To je muž.
Das ist ein Mann.
Myslím že to je muž.
Ich glaube,. es ist männlich.
Rob je muž mnoha talentů.
Rob ist ein Mann vieler Talente.
Cílem je muž.
Das Ziel ist männlich.
Ten duch je muž uvězněný mezi naším vesmírem cizím.
Dieser Geist ist ein Mann, der zwischen unserem Universum und einem anderen festsitzt.
Vaší obětí je muž.
Ihr Opfer ist männlich.

Výsledek: 268, Čas: 0.1278

Viz také


je muž který
ist der mann , der ist ein mann , der ist der mann , von dem
obětí je muž
opfer ist männlich das männliche opfer hat
tohle je muž který
ist der mann , der dies ist ein mann , der dies ist der mann , von dem
je tu muž
da ist ein mann hier ist ein mann gibt es einen mann
je nebezpečný muž
ist ein gefährlicher mann
muž je zatčen
der mann steht unter arrest

"Je muž" v různých jazycích


NEJDŮLEŽITĚJŠÍ SLOVNÍKOVÉ DOTAZY
Nejdůležitější Slovníkové Dotazy

Český - Německý

Index slov:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  Víc 

Index výrazů:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  Víc 

Index frází:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Víc 

Německý - Český

Index slov:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Víc 

Index výrazů:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Víc 

Index frází:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Víc