JE NEJVĚTŠÍ DO NĚMČINY

Překlad Je Největší do Němčiny

Výsledek: 253, Čas: 0.0963

ist die größte (61) ist der beste (6) ist der wichtigste (3) höchsten ist (2) ist die schlimmste (1)

Příklady použití Je Největší ve větě a jejich překlady

To je největší objev co jsem kdy udělal.
Das ist die größte Entdeckung die ich je gemacht habe.
Toto je největší kočka na světě-- kříženec lva tygra.
Das ist die größte Katze der Welt- eine Kreuzung aus Löwe und Tiger.
Ist der beste
Toto je největší den mého života.
Das ist der beste Tag meines Lebens.
Qhorin půlruký je největší žijící průzkumník.
Und Qhorin Halbhand ist der beste Grenzer, den es gibt.
Tohle je největší případ jaký kdy měl.
Das ist der wichtigste Fall, den er je hatte.
Tohle je největší den mého života!
Das ist der wichtigste Tag, meines Lebens!
Jiné příklady vět
Sentiment je největší ze všech slabostí.
Gefühl ist die größte Schwäche von allen.
Tohle je největší krize v mém manželství.
Das ist die schlimmste Krise meiner Ehe!
Tohle je největší místo které jsme doteď vyšetřovali.
Das ist der beste Platz an dem wir bisher waren.
Tohle je největší píčovina co jsem kdy slyšel.
Das ist die größte Ladung Scheiße, die ich jemals gehört habe.
Sahara je největší horkou pouští na světě.
Die Sahara ist die größte, heiße Wüste der Welt.
Tohle je největší den v mém životě.
Das ist der beste Tag meines Lebens!
Trans-gruzínský plynovod je největší geopolitická hra ve městě.
Die transgeorgische Pipeline ist der wichtigste geopolitische Spieler der Gegend.
Tohle je největší tarantule z jižní ameriky.
Das ist die größte Tarantelart, aus Südamerika.
Tady je největší trh na to co chce prodat.
Hier ist der beste Markt für das Zeug.
Elvis je největší muzikant všech dob.
Elvis ist der beste Musiker aller Zeiten.
Wade carrington je největší pozemek v grenitch je za 25 milionů dolarů.
Wade Carrington's ist die größte Immobilie in Greenwich und hat einen Wert von 25 Millionen Dollar.
Floriana campová je největší distributor zotročených dětí na východní polokouli.
Floriana Campo ist die größte Lieferantin für versklavte Kinder in der östlichen Hemisphäre.
Co je největší hrozbou vaší abstinence.
Was ist die größte Bedrohung für Ihre Nüchternheit? Äh.
Tohle je největší objev od koperníka.
Dies ist die größte Entdeckung seit Kopernikus.
Kouření je největší jedinou příčinou předčasných úmrtí v evropě.
Rauchen ist die größte Einzelursache vorzeitigen Todes in Europa.
To je největší agentura.
Es ist die größte Agentur.
Současný režim íránu je největší hrozbou světovému míru.
Das derzeitige Regime im Iran ist die größte Bedrohung für den Weltfrieden.
EU je největší světovou námořní velmocí.
Die EU ist die größte Seemacht der Welt.
Toto je největší sólokapr v americké historii.
Das ist die größte schlagzeile in der geschichte amerikas.
Oz je největší nápravné zařízení v USA.
Oz ist die größte Vollzugsanstalt in den Staaten.
Tohle je největší knihovna ve vesmíru.
Das ist die größte Bibliothek im Universum.
No ne tak docela. indie je největší demokratická země na světě.
Naja, nicht ganz. Indien ist die größte Demokratie der Welt.
SV pane předsedající evropská unie je největší světovou ekonomickou mocností.
SV Herr Präsident! Die EU ist die größte Wirtschaftsmacht der Welt.
Titan je největší měsíc.
Titan ist der größte Mond.

Výsledek: 253, Čas: 0.0963

Viz také


což je největší
ist die größte das rlmpac ist das weltgrößte das größte nicht
jaký je největší
welche ist die größte
je naše největší šance
ist unsere beste chance ist unsere einzige chance weil er unsere beste chance
je to druhý největší
es ist unser zweitgrößter

Slovo od slova překladem


NEJDŮLEŽITĚJŠÍ SLOVNÍKOVÉ DOTAZY
Nejdůležitější Slovníkové Dotazy

Český - Německý

Index slov:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  Víc 

Index výrazů:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  Víc 

Index frází:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Víc 

Německý - Český

Index slov:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Víc 

Index výrazů:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Víc 

Index frází:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Víc