JE TO HODNĚ DO NĚMČINY

Překlad Je To Hodně do Němčiny

Výsledek: 259, Čas: 0.0695

Příklady použití Je To Hodně ve větě a jejich překlady

Je to hodně osobní.
Es ist sehr persönlich.
Je to hodně vyčerpávající když to cvičíš.
Es ist sehr anstrengend, wenn man es mitmacht.
Je to hodně práce ale myslím že to zvládnu.
Es ist viel Arbeit, aber ich schaffe das.
Je to hodně peněz.
Es ist viel Geld.
Je to hodně práce.
Je to hodně peněz howarde.
Das ist eine Menge Geld.
Jiné příklady vět
Ne ne. je to hodně špatné.
Nein, es ist sehr ernst.
Vím že je to hodně peněz ale bude to jen půjčka.
Ich weiß, es ist viel Geld, aber es wäre nur geliehen.
Je to hodně písmen.
Es sind viele Buchstaben.
Je to hodně důležité.
Es ist sehr wichtig!
Vím že je to hodně peněz ale nemám jinou možnost.
Es ist viel Geld, ich weiß. Aber, offen gesagt, habe ich keine andere Möglichkeit.
Je to hodně věcí.
Es sind viele Dinge.
Je to hodně nebezpečné.
Es ist sehr gefährlich,
Určitě je to hodně peněz.
Das ist eine Menge Geld,
Je to hodně lidí.
Je to hodně zodpovědnosti dítě.
Das ist eine Menge Verantwortung.
Musíte připustit že je to hodně možná.
Sie müssen zugeben, das sind eine Menge von Vielleichts.
je to hodně dávno.
Es sind viele Dinge passiert.
Je to hodně peněz ty je potřebuješ.
Nimm es. Es ist viel Geld und du brauchst es.
Je to hodně podobné ale tisíckrát silnější.
Es ist sehr ähnlich, nur tausendmal stärker.
Je to hodně jmen zvlášť když zahrneš potomky.
Es sind viele Namen, vor allem, wenn man die Nachkommen dazurechnet.
Je to hodně lidí.
Das sind eine Menge Menschen.
je to hodně dlouho.
Es ist viel zu lange her.
Je to hodně hloupé.
Es ist sehr dumm.
Hele je to hodně kokainu.
Das ist eine Menge Koks, yo.
Je to hodně práce.
Es ist viel zu tun.
Je to hodně dat. upravení satelitu bude trvat přibližně 15 minut.
Es sind viele Daten. Es wird 15 Minuten dauern, den Satelliten neu zu modulieren.
Je to hodně zlé.
Es ist sehr schlimm.
Je to hodně peněz.
Das ist eine Menge Geld.
Ne je to hodně.
Nein, es ist viel.

Výsledek: 259, Čas: 0.0695

Viz také


to je hodně
ist eine menge ist viel sind viele
to je hodně dobré
ist sehr gut , sehr der ist ziemlich gut ist sehr cool ist ziemlich cool
to je hodně špatný
ist eine ganz schlechte ist sogar ziemlich schlecht
je tam hodně
da sind viele es gibt viele da sind eine menge da steht viel
na to hodně
sie viel dafür viel oft daran geht's und viel viel darüber
je hodně silná
starkes zeug ist die wären echt heftig ist sehr mächtig
ale je hodně
allerdings gibt es eine menge aber es ist viel aber da sind viele aber sie ist sehr aber sie ist wirklich
je hodně chytrý
ist verdammt clever er ist sehr clever er ist sehr , sehr schlau
to udělat hodně
es mir vorgenommen , sehr das wird sehr
je hodně starý
ist sehr alt

Slovo od slova překladem


"Je to hodně" v různých jazycích


NEJDŮLEŽITĚJŠÍ SLOVNÍKOVÉ DOTAZY
Nejdůležitější Slovníkové Dotazy

Český - Německý

Index slov:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  Víc 

Index výrazů:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  Víc 

Index frází:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Víc 

Německý - Český

Index slov:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Víc 

Index výrazů:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Víc 

Index frází:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Víc