JE TO MOJE VINA DO NĚMČINY

Překlad Je To Moje Vina do Němčiny

S Synonymum

Výsledek: 263, Čas: 0.0686

es ist meine schuld (56) ist mein fehler (5) es war meine schuld (9) war mein fehler (3)

Příklady použití Je To Moje Vina ve větě a jejich překlady

Je to moje vina.
Je to moje vina.
Es ist meine Schuld.
War mein fehler
Všechno je to moje vina.
Das Ganze war mein Fehler.
Celé je to moje vina.
Die ganze Sache, war mein Fehler,
Jiné příklady vět
Všechno je to moje vina.
Das alles ist mein Fehler.
Je to moje vina.
Es ist meine Schuld.
Je to moje vina.
Je to moje vina.
Es ist meine Schuld.
Ne ale je to moje vina.
Aber es war meine schuld!
Je to moje vina že je mrtvá.
Es ist meine Schuld, dass sie tot ist.
Je to moje vina nedostal jsem se k němu dost rychle.
Es war meine Schuld. Ich war nicht schnell genug bei ihm.
Je to moje vina.
Es ist meine Schuld,
Ne ne je to moje vina. neměla jsem na tebe tak spěchat.
Nein, es war meine Schuld, ich hätte dich nicht so überfallen sollen.
Je to moje vina že tě randall tak zbil.
Es ist meine Schuld, dass Randall dich so geschlagen hat.
Ty si myslíš že je to moje vina.
Du denkst, es war meine Schuld.
Je to moje vina arnie.
Es ist meine Schuld, Arnie.
Takže je to moje vina.
Denkst du, es war meine schuld?
Je to moje vina že umřel.
Es ist meine Schuld, dass er tot ist.
Je to moje vina athosi.
Es war meine Schuld, Athos.
Je to moje vina.
Es ist meine Schuld.
Nechalas mě abych si myslela že je to moje vina.
Nicht. Du hast mich in dem Glauben gelassen, es war meine Schuld, dass Molly starb.
Pokud by se chuckovi někdy něco stalo cítíla bych že je to moje vina.
Wenn Chuck je was passiert, würde ich glauben, es war meine Schuld.
Myslím že je to moje vina.
Ich denke es ist meine Schuld.
Je to moje vina opravdu.
Es ist meine Schuld, wirklich.
Je to moje vina že je tady.
Es ist meine Schuld, dass er hier ist.
Je to moje vina.
Es ist meine Schuld.
Je to moje vina.
Es ist meine Schuld.
Jasně je to moje vina.
Ja, klar, es ist meine Schuld.
Já ho nestřelil ale je to moje vina.
Ich... ich hab ihn nicht angeschossen, aber es ist meine Schuld.
Já jsem je přivedl je to moje vina.
Ich habe sie hergebracht. Es ist meine Schuld.

Výsledek: 263, Čas: 0.0686

S Synonyma "je to moje vina"


"Je to moje vina" v různých jazycích


NEJDŮLEŽITĚJŠÍ SLOVNÍKOVÉ DOTAZY
Nejdůležitější Slovníkové Dotazy

Český - Německý

Index slov:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  Víc 

Index výrazů:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  Víc 

Index frází:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Víc 

Německý - Český

Index slov:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Víc 

Index výrazů:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Víc 

Index frází:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Víc