JE TO NALÉHAVÉ DO NĚMČINY

Překlad Je To Naléhavé do Němčiny

Výsledek: 274, Čas: 0.1744

Příklady použití Je To Naléhavé ve větě a jejich překlady

Prosím je to naléhavé.
Bitte. Es ist dringend.
Ano je to naléhavé!
Ja, es ist dringend.
Je to naléhavé pane.
Je to naléhavé.
Es ist ein Notfall.
Říká že je to naléhavé madam.
Er sagte, es sei wichtig, Ma'am.
Je to naléhavé.
Es sei wichtig.
Es eilt
Je to naléhavé.
Es eilt.
Ano je to naléhavé.
Ja, es eilt.
Es sei eilig
Prý je to naléhavé.
Es sei eilig.
Říkal jste že je to naléhavé.
Sie sagten, es sei eilig.
Jiné příklady vět
Promiňte je to naléhavé.
Verzeihung, es ist dringend.
Prý je to naléhavé.
Sie sagen, es ist ein Notfall.
Je to naléhavé.
Es ist dringend.
Je to naléhavé!
Es ist ein Notfall.
Říká že je to naléhavé.
Er sagt, es sei wichtig.
Je to naléhavé.
Es ist dringend.
Omlouvá se že se neohlásil předem ale říká že je to naléhavé.
Er entschuldigt, unangemeldet zu kommen, aber er sagt, es sei wichtig.
Šéfe odpusťte ale je to naléhavé.
Boss, Verzeihung, es eilt.
Je to naléhavé.
Es ist ein Notfall.
Říkal že je to naléhavé.
Sagte, es sei dringend.
Je to naléhavé.
Es ist dringend.
Je to naléhavé.
Es ist dringend.
Říká že je to naléhavé pane.
Sie sagt, es sei dringend, Sir.
Prý je to naléhavé.
Er sagt, es sei wichtig.
Říká že je to naléhavé.
Sie sagt, es sei ein Notfall.
No tak meg je to naléhavé.
Komm schon, es ist ein Notfall.
Říká že je to naléhavé.
Sie sagt, es sei wichtig.
Tvrdil jste že je to naléhavé.
Sie sagten es sei dringend.
Prý je to naléhavé.
Sagte, es sei ein Notfall.
Říkat že je to naléhavé je strašně podhodnocené.
Zu sagen, es wäre dringend, wäre eine riesige Untertreibung.

Výsledek: 274, Čas: 0.1744

Viz také


prý je to naléhavé
er sagt , es ist dringend sie sagt , es sei dringend sie sagte , es sei ein notfall
ale je to naléhavé
aber es ist ein notfall aber es ist dringend aber es pressiert
říká že je to naléhavé
er sagt , es sei wichtig er sagt , es ist dringend sie sagte , es sei dringend
naléhavé potřebě
dringenden notwendigkeit müssen dringend
naléhavé jednání
dringlichkeitssitzung dringende verabredung notfall-meeting
pro naléhavé případy
für notfälle zur akutversorgung
v naléhavé situaci
in notsituationen in einer krisensituation in einem notfall

"Je to naléhavé" v různých jazycích


NEJDŮLEŽITĚJŠÍ SLOVNÍKOVÉ DOTAZY
Nejdůležitější Slovníkové Dotazy

Český - Německý

Index slov:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  Víc 

Index výrazů:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  Víc 

Index frází:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Víc 

Německý - Český

Index slov:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Víc 

Index výrazů:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Víc 

Index frází:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Víc