JE TVÉ DO NĚMČINY

Překlad Je Tvé do Němčiny

Výsledek: 272, Čas: 0.5148

Příklady použití Je Tvé ve větě a jejich překlady

To je tvé druhé já.
Das ist dein anderes Ich.
Kde je tvé srdce.
Wo ist dein Herz?
Vezmi si co je tvé ifrit.
Nimm, was dir gehört, Ifrit.
Co je tvé je rity.
Was dir gehört, gehört Rita.
Ihr ( , jste , budete )
Kde je tvé hlášení je tam.
Wo ist Ihr Bericht?
Jaké je tvé tajemství.
Was ist Ihr Geheimnis?
Jiné příklady vět
Malie jaké je tvé oblíbené jídlo.
Malia, was ist dein Lieblingsessen?
Jaké je tvé skutečné jméno.
Wie ist dein richtiger Name?
To je tvé velké řešení všech našich problémů.
Das ist deine große Lösung für all unsere Probleme?
Co je tvé je naše naopak.
Was dir gehört, ist unseres und vice versa.
To je tvé rozhodnutí.
Es ist deine Entscheidung.
Bojuješ za to co je tvé.
Du kämpfst für das, was dir gehört.
Kde je tvé slušné vychování.
Wo sind deine Manieren?
Já vím čeho je tvé srdce schopno.
Ich weiß, wozu Ihr Herz fähig ist.
Kde je tvé dítě.
Wo ist dein Kind?
To je tvé místo.
Das ist Deine Position.
Se držíš toho co je tvé.
Du hältst das fest, was dir gehört!
Jacksone... kde je tvé vychování.
Jackson... wo sind deine Manieren?
Uvědomuješ si že je tvé rozhodnutí trvalé.
Sie wissen, dass Ihre Entscheidung endgültig ist?
Jaké je tvé prostřední jméno.
Was ist dein mittlerer Name?
Jaké je tvé oblíbené ovoce.
Welche ist deine Lieblingsfrucht?
Kde je tvé tajemství malý nicky.
Wo sind deine Geheimnisse, kleiner Nicky?
Jaké je tvé povolání?
Was ist dein Beruf?
To je tvé číslo.
Das ist deine Kennnummer.
Kde je tvé vychování.
Wo sind deine Manieren?
Jaké je tvé povolání?
Was ist dein Handwerk?
Kde je tvé vychování andílku.
Wo sind deine Manieren, mein Engel?
Ona je tvé vodítko.
Sie ist deine Führung.
Ale jak silné je tvé srdce.
Aber wie stark ist dein Herz?
Tohle je tvé nejhorší oblečení.
Das sind deine schlimmsten Klamotten?

Výsledek: 272, Čas: 0.5148

Slovo od slova překladem


tvé
- deine ihre

"Je tvé" v různých jazycích


NEJDŮLEŽITĚJŠÍ SLOVNÍKOVÉ DOTAZY
Nejdůležitější Slovníkové Dotazy

Český - Německý

Index slov:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  Víc 

Index výrazů:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  Víc 

Index frází:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Víc 

Německý - Český

Index slov:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Víc 

Index výrazů:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Víc 

Index frází:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Víc