JEHO OTCE DO NĚMČINY

Překlad Jeho Otce do Němčiny

S Synonymum

Výsledek: 253, Čas: 0.0946

Příklady použití Jeho Otce ve větě a jejich překlady

Popravdě jeho otce.
Jeho otce.
Sein Vater.
Jiné příklady vět
Nikdy už neviděl jeho otce.
Sah seinen Vater nie wieder.
Ano přes jeho otce.
Durch seinen Dad, ja.
Vy chcete vzbudit jeho otce.
Sie wollen seinen Vater wecken.
Abych pomstila smrt jeho otce.
Um den Tod seines Vaters zu rächen.
Jeho otce.
Seinen Vater.
Za jeho otce.
Für seinen Vater.
Od jeho otce.
Všichni přátelé jeho otce mu zabouchli dveře před nosem jen já ne.
Alle Freunde seines Vaters haben ihm die Türe vor der Nase zugeschlagen, nur ich nicht.
To je nekrolog jeho otce.
Das ist die Todesanzeige seines Vaters.
Počas kdy umění jeho otce provázela sláva ůspěch.
Seinem Vater brachte die Beschäftigung mit dem Okkulten Ruhm, Geld und Erfolg.
Zabila jeho otce.
Sie hat seinen Vater ermordet.
Greyjoy může zničit armádu seveřanů zevnitř my můžeme získat lodě jeho otce.
Graufreud vernichtet die Nordarmee von innen, und wir kriegen die Schiffe seines Vaters.
Nebo jeho otce.
Oder seinem vater?
Dej mi sílu zabít jeho otce krále.
Gib mir die Kraft, seinen Vater zu töten.
Greyjoy může zničit armádu seveřanů zevnitř my můžeme získat lodě jeho otce.
Greyjoy kann die nördliche Armee von innen heraus zerstören und wir bekommen die Schiffe seines Vaters.
Políbila jsem ho pak jsem vzala duši jeho otce.
Ich habe ihn geküsst. Und dann holte ich seinen Vater.
Jeho otce lance nedávno vyhodili z práce v místní továrně.
Sein Vater, Lance, verlor kürzlich seine Arbeit in einer ortsansässigen Fabrik.
Když ho můj otec dostal od jeho otce musel mu dát penny.
Als mein Dad es von seinem Vater bekam, musste er einen Penny zahlen.
Jsem pepa. bývalá milenka jeho otce.
Ich bin Pepa, ex-geliebte seines Vaters.
Střelil si jeho otce mezi oči.
Hast seinem Vater ins Gesicht geschossen!
Jeho otce... patricka seniora.
Sein Vater Patrick Senior.
Nebo ještě líp zeptej se jeho otce.
Oder noch besser, frag doch seinen Vater.
Jeho věrnost keirecu jeho otce.
Seine Treue zur keiretsu seines Vaters.
Nyní hrát původní složení že on psal pro jeho otce.
Und nun, eine Eigenkomposition zu spielen, die er für seinen Vater schrieb.
Taky pozdravuj jeho otce.
Sag seinem Vater auch einen schönen Gruß.
Myslíš jeho otce jo.
Sein Vater, meinst du?
Nepoděkoval by mi ani za to že jeho otce balamutím.
Er wird mir auch nicht dafür danken, seinen Vater zu beschwindeln.
Dnes je výročí jeho otce.
Heute ist der Todestag seines Vaters.

Výsledek: 253, Čas: 0.0946

Slovo od slova překladem


S Synonyma "jeho otce"


NEJDŮLEŽITĚJŠÍ SLOVNÍKOVÉ DOTAZY
Nejdůležitější Slovníkové Dotazy

Český - Německý

Index slov:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  Víc 

Index výrazů:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  Víc 

Index frází:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Víc 

Německý - Český

Index slov:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Víc 

Index výrazů:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Víc 

Index frází:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Víc