JEZDCE DO NĚMČINY

Překlad Jezdce do Němčiny

S Synonymum

Výsledek: 255, Čas: 0.151

Příklady použití Jezdce ve větě a jejich překlady

Reiter ( jezdec , reiter , jezdče )
Přikázal jsem mardoniovi aby za pěchotu postavil sagratianské jezdce.
Ich habe Mardonius befohlen, Reiter hinter die Infanterie zu stellen.
Oni si vybrali čtyři jezdce apokalypsy z určitého důvodu.
Sie haben die vier Reiter der Apokalypse aus einem bestimmten Grund ausgewählt.
Zítra je velký závod já jsem bez jezdce.
Morgen ist das große Rennen, und ich habe noch keinen Fahrer.
Bojíš se snad jiného jezdce.
Fürchtest du dich vor einem anderen fahrer?
Den reiter
Lord byron ztratil jezdce!
Lord Byron hat den Reiter verloren!
Nočního jezdce-jo.
Den Reiter der Nacht.
Einen reiter
Mám ještě jednoho jezdce.
Einen Reiter hab ich noch.
Vátové potřebují jezdce. chtějí-li porazit dursu krále.
Die Varden brauchen einen Reiter, wenn sie Durza und den König besiegen wollen.
Jiné příklady vět
Dokážeš se také proměnit v bezhlavého jezdce.
Kannst du dich auch- in einen kopflosen Reiter verwandeln?
Drak se vylíhne jen tehdy když cítí přítomnost svého jezdce.
Dennoch wurdest du auserwählt. Ein Drache schlüpft nur, wenn er die Gegenwart seines Reiters spürt.
O slunovratu přejeli řeku želíz přestrojení za jezdce v černém.
Sie haben den Fluss Isen am Mittsommerabend überquert, in der Gestalt von Schwarzen Reitern.
Každý vůz má k dispozici dva jezdce kteří se střídají.
Jedes Auto hat zwei sich abwechselnde Fahrer.
Pošli jezdce.
Schickt Reiter.
Krev temného jezdce smrti... pravá nesmrtelná.
Blut des dunklen Reiters des Todes... ein wahrer Unsterblicher.
Musíš najít zeleného jezdce.
Du musst den grünen Reiter finden.
Yamaha v roce 2008 zapsala jorgeho lorenza jako druhého jezdce.
Dann nahm Yamaha Jorge Lorenzo als zweiten Fahrer für 2008 unter Vertrag.
O slunovratě přejeli řeku želíz přestrojení za jezdce v černém.
Sie haben den Fluss Isen am Mittsommerabend überquert, in der Gestalt von Schwarzen Reitern.
Pro své jezdce.
Für deine Reiter.
Na něm bledého jezdce.
Und auf ihm einen fahlen Reiter.
Já pochodně maskované jezdce v kápích nesnáším.
Ich hasse die Fackeln und die maskierten Reiter.
Čtyři jezdce.
Die vier Reiter.
Našli jsme zeleného nemáme jezdce.
Wir haben Grün gefunden. Aber wir haben keinen Reiter.
Zastavit čtyři jezdce.
Die vier Reiter aufzuhalten.
Oni hledají tuhle stvůru jezdce.
Sie suchen diese Kreatur, diesen Reiter.
Bezhlavého jezdce? ne.
Für einen kopflosen Reiter, nein.
Lidé vidí jezdce jako chrabrého robina hooda.
Die Leute sehen die Reiter als edle Robin Hoods.
Jméno jezdce bylo smrt.
Und der Name des Reiters war Tod.
To je největší výzva v mysli jezdce.
Im Kopf eines Fahrers ist das die größte Herausforderung.
Třetí strom hořel stále čekáme na jezdce smrti.
Der dritte Baum brennt, doch wir warten immer noch auf den Reiter des Todes.
Zastřelil koně ale ne jezdce.
Er erschoss das Pferd, nicht den Reiter.

Výsledek: 255, Čas: 0.151

S Synonyma "jezdce"


"Jezdce" v různých jazycích


NEJDŮLEŽITĚJŠÍ SLOVNÍKOVÉ DOTAZY
Nejdůležitější Slovníkové Dotazy

Český - Německý

Index slov:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  Víc 

Index výrazů:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  Víc 

Index frází:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Víc 

Německý - Český

Index slov:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Víc 

Index výrazů:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Víc 

Index frází:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Víc