JINÉ ZEMI DO NĚMČINY

Překlad Jiné Zemi do Němčiny

Výsledek: 274, Čas: 0.0656

anderen land (106) einer anderen erde (5) dem ausland (5) anderen ländern (11)

Příklady použití Jiné Zemi ve větě a jejich překlady

V žádné jiné zemi neokupuje sport tak často první stránky předních novin.
In keinem anderen Land beherrscht eine Sportart so oft die Titelseiten führender Zeitungen.
Korupce v indii rozhodně existuje stejně jako v téměř každé jiné zemi.
Mit Sicherheit gibt es in Indien Korruption, wie in fast jedem anderen Land auch.
Einer anderen erde
Telepatická gorila. obětoval svůj život na jiné zemi aby mohl napadnout central city.
Verschonte sein Leben auf einer anderen Erde, damit er Central City überfallen konnte.
Ale jsme na jiné zemi tak neprojde nikdy.
Aber da wir auf einer anderen Erde sind, wird es niemals durchkommen.
Ausland
Pak nám pomáhá najít azyl v jiné zemi.
Helfen Sie uns, im Ausland Asyl zu bekommen.
Myslím že to bude OK když se vás teď zeptám na jméno. vždyť jsme teď v jiné zemi.
Darf ich Sie jetzt, im Ausland, nach Ihrem Namen fragen?
Einem anderen land
Jsme se narodili v jiné zemi.
Wir wurden in einem anderen Land geboren.
Porodila tě v jiné zemi.
Sie gebar dich in einem anderen Land.
Jiné příklady vět
Byl jsi na jiné zemi.
Du warst auf einer anderen erde?
Navíc bychom měli umožnit spotřebitelům otevřít si účet v jiné zemi.
Darüber hinaus würden wir es den Kunden so ermöglichen, in anderen Ländern Konten zu eröffnen.
Díky němu mohou absolvovat část své přípravy v jiné zemi.
Dank diesem Programm können sie einen Teil ihrer Ausbildung in einem anderen Land absolvieren.
V budoucnu by dokonce mohli začít nový život v jiné zemi.
In Zukunft könnten sie vielleicht sogar in einem anderen Land ein neues Leben beginnen.
Ale víte že tady je více lidí zabitých kulkou než v kterékoli jiné zemi.
Aber Sie wissen doch, wir haben mehr Waffenmorde als alle anderen Länder.
Členské státy mohou rovněž určit orgán nebo soukromý subjekt v jiné zemi.
Die Mitgliedstaaten können auch eine Behörde oder eine private Stelle in einem anderen Land bestimmen.
Něco jiného v jiné zemi.
Etwas anderes in einem anderen Land.
Mohly se zrovna tak udát v jiné zemi... v jiném století.
Sie hätten auch in einem anderen Land, in einer anderen Epoche geschehen können.
Přibližně milionů občanů EU žilo v jiné zemi než ve své vlastní.
Rund neun Millionen Unionsbürger lebten in einem anderen eu-mit- gliedstaat als ihrem eigenen.
Jako byste se ocitla v nějaké jiné zemi.
Als ob man plötzlich in einem anderen Land wäre.
Chcete pracovat v jiné zemi.
Sie suchen Arbeit in einem anderen eu-land?
Nikdo by žádné jiné zemi nepřál trauma jímž si v letech 1999-2002 prošla argentina.
Niemand würde das Trauma, das Argentinien 1999-2002 durchgemacht hat, irgendeinem anderen Land wünschen.
Jo ale je na jiné zemi než je on. groddova telepatie takhle nedokáže přecházet dimenzemi.
Ja, aber sie ist auf einer anderen Erde als er, und Grodds Telepathie kann keine Dimensionen überwinden.
Za posledních 12 let bylo v brazílii zabito více aktivistů domorodých vůdců než v jakékoliv jiné zemi.
In den vergangenen 12 Jahren wurden in Brasilien mehr Aktivisten und indigene Führer getötet als in irgendeinem anderen Land.
Protože žiješ na jiné zemi ale uvědomil jsem si že už se nechci bát.
Weil du auf einer anderen Erde lebst, aber... mir wurde klar, dass ich keine Angst mehr davor haben will.
EU posílila zahraniční obchod se srí lankou poskytuje ji vyšší celní preference než jakékoli jiné zemi v jihovýchodní asii.
Die EU hat den Außenhandel intensiviert und gewährt höhere Zollvergünstigungen als jedem anderen Land in Südasien.
Její slova osvětlují proč máme k izraeli ohledy jaké bychom neměli k žádné jiné zemi.
Und ihre Worte heben hervor, weshalb wir Israel gegenüber Zugeständnisse machen, die wir keinem anderen Land gegenüber machen würden.
Se učí jazyky kvůli využití v zaměstnání zatímco 27% kvůli tomu aby mohli pracovat v jiné zemi.
Insgesamt 32% lernen Sprachen, um sie im Beruf zu nutzen, während 27% Sprachen lernen, um im Ausland arbeiten zu können.
Pozměňovací návrhy by měly posílit jistotu spotřebitelů při nákupu v jiné zemi zajistit stejné podmínky pro společnosti díky tomu bude plně využit potenciál společného trhu.
Die Änderungen sollen das Vertrauen der Verbraucher bei Einkäufen in anderen Ländern stärken und für alle Unternehmen die gleichen Bedingungen gewährleisten, wodurch das Potenzial des gemeinsamen Marktes vollständig ausgeschöpft wird.
Zajímavé je že v jiné zemi to bude třeba ministr financí který to bude považovat za motor ekonomického růstu.
Interessanterweise wird es in anderen Ländern der Finanzminister sein, der es als einen Wirtschaftswachstums- Motor ansieht.
Musíme být velmi opatrní vím že to po mně chtějí ctění poslanci také abychom neukládali to co myslím žádné jiné zemi.
Wir müssen äußerst vorsichtig sein- und ich weiß, dass dies im Interesse der verehrten Mitglieder ist-, damit wir anderen Ländern nicht unsere Meinung aufdrängen.
Prakticky ve všech otázkách týkajících se unie projevují britští voliči menší nadšení než voliči v kterékoliv jiné zemi.
Bei praktisch jeder Frage zeigen sich die britischen Wähler skeptischer als Wähler in anderen Ländern.

Výsledek: 274, Čas: 0.0656

NEJDŮLEŽITĚJŠÍ SLOVNÍKOVÉ DOTAZY
Nejdůležitější Slovníkové Dotazy

Český - Německý

Index slov:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  Víc 

Index výrazů:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  Víc 

Index frází:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Víc 

Německý - Český

Index slov:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Víc 

Index výrazů:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Víc 

Index frází:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Víc