JMÉNY DO NĚMČINY

Překlad Jmény do Němčiny

S Synonymum

Výsledek: 263, Čas: 0.0786

Příklady použití Jmény ve větě a jejich překlady

Namen ( jméno , název , se jmenuje )
Aby se s náma zacházelo jako se jmény na seznamu.
Um wie Namen auf einer Liste behandelt zu werden.
Knihu se jmény čarodějnic vlkodlaků upírů.
Ein Buch mit Namen von Hexen, Werwölfen und Vampiren.
Guvernér je oslovil jmény.
Er sagte Vornamen.
Nic důležitého mimo jedné se třemi jmény.
Nichts Spannendes. Nur eine SMS mit drei Vornamen.
Dem namen
Se jmény je to těžké.
Das mit dem Namen ist schwierig.
Dospělý chlapi nosí dresy se jmény jiných.
Erwachsene Männer tragen Shirts mit dem Namen anderer.
Den namen
Tady je seznam se jmény.
Hier ist die Liste mit den Namen.
Atley má zřejmě soubor se jmény dalších disidentů.
Offenbar hat Atley eine Datei mit den Namen von anderen Dissidenten.
Die namen
Ten seznam... se jmény všech co přežili.
Die Passagierliste-- die Namen von allen, die überlebt haben.
Známe jmény osm synů nocktressi.
Wir kennen die Namen von acht Söhnen der Tochter der Hölle.
Jiné příklady vět
Divokých zvířat s vědecky znějícími latinskými jmény která vypovídají něco o naší DNA.
Wilde Tiere mit wissenschaftlich klingenden lateinischen Namen, die etwas über unsere DNA aussagen.
Který ten se dvěma jmény.
Der mit den zwei Vornamen.
Celý kohlův tým žije v new yorku pod falešnými jmény.
Kohls gesamtes Team lebt unter falschen Namen in New York.
Tamara má seznam lidí kteří tu žijí s jejich pohádkovými jmény.
Tamara hat eine Liste von Leuten, die hier wohnen. Mit Ihren Namen aus dem Märchenland.
Strávila jsem život v hotelových pokojích pod falešnými jmény.
Ich habe mein Leben in Hotelzimmern unter falschen Namen verbracht.
Vzývám tě mnoha jmény pane satane.
Ich rufe die vielen Namen des Prinzen Satan.
Zírám na podlahu pokrytou jmény.
Ich starre auf einen mit Namen bedeckten Boden.
Chceme ty pravé s pravými jmény.
Wir wollen die echten, mit den echten Namen.
Když jsme byli v jacksonville byl tam metr se jmény.
Als wir in Jacksonville waren, war da eine Größenskala mit Namen.
Martin prince byl známý pod mnoha jmény.
Martin Prince kannte man unter vielen Namen.
Seznamem jejích milostných afér se jmény daty.
Eine Liste ihrer Liebesaffären mit Namen und Daten.
Jména která jsou pouze jmény pro vás nové studenty.
Namen, die für Sie, die neuen College-Studenten, nur Namen sind.
Rama alláh jsou též tvými jmény.
Rama und Allah sind auch Deine Namen.
Jo s různými jmény.
Ja, mit unterschiedlichen Namen.
Často jsme svázáni se jmény které nam dali naši nepřátelé.
Oftmals hängt uns der Name an, den uns unsere Feinde geben.
Není potřeba žádné představování my už si říkáme jmény.
Keine Vorstellung nötig, wir nennen uns beim Vornamen.
Hledá nedávno použité dokumenty se jmény odpovídajícími q.
Sucht nach kürzlich verwendeten Dokumenten, deren Name auf:q:.
Nenech se těmi jmény oklamat.
Lassen Sie sich nicht vom Namen täuschen.
Vždyť mám zdroje se jmény!
Ich habe namentliche Quellen!

Výsledek: 263, Čas: 0.0786

"Jmény" v různých jazycích


NEJDŮLEŽITĚJŠÍ SLOVNÍKOVÉ DOTAZY
Nejdůležitější Slovníkové Dotazy

Český - Německý

Index slov:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  Víc 

Index výrazů:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  Víc 

Index frází:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Víc 

Německý - Český

Index slov:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Víc 

Index výrazů:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Víc 

Index frází:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Víc