JSEM DOSTAL DO NĚMČINY

Překlad Jsem Dostal do Němčiny

S Synonymum

Výsledek: 263, Čas: 0.2287

Příklady použití Jsem Dostal ve větě a jejich překlady

Ráno jsem dostal nové rozkazy.
Ich bekam heute Morgen neue Befehle.
Dnes jsem dostal míč zápasu takže.
Ich bekam heute den Spielball, also.
Jednoho jsem dostal!
Ich habe einen.
Jo jsem dostal nápad.
Ja, ich habe eine Idee.
Také jsem dostal pracovní nabídku.
Ich erhielt auch ein Jobangebot.
Dnes jsem dostal nabídku k sňatku pro anne.
Ich erhielt heute einen Heiratsantrag für Anne.
V téhle uličce jsem dostal přes hubu.
In der Gasse wurde ich mal verprügelt.
Výměnou za to jsem dostal omilosrdnění za moje zločiny.
Im Gegenzug wurde ich von meinen Verbrechen freigesprochen.
Jiné příklady vět
Právě jsem dostal zprávu od theodora sinclaira.
Ich bekam gerade eine Nachricht von Theodore Sinclair.
Věřím že jsem dostal cennou lekci.
Ich glaube, ich habe eine nützliche Lektion gelernt.
Vážně jsem dostal strach.
Ich bekam tatsächlich Angst.
Nakonec jsem dostal svou rodinu zpět nehodlám jí zase ztratit.
Ich habe endlich meine Familie zurück, und ich werde nicht riskieren, sie noch mal zu verlieren.
Ano při přednášce jsem dostal dopis.
Ja. Ich erhielt während der Vorlesung eine Notiz.
Najednou jsem dostal nový smysl života.
Ich bekam jetzt neue Lebenszeit.
Takže jsem dostal čarodějnici.
Ich krieg also die Hexe.
Potom jsem dostal hlad.
Und dann wurde ich hungrig.
Po válce jsem dostal jedenáct pracovních nabídek.
Nach dem Krieg hatte ich elf Job-Angebote.
Právě jsem dostal zpět svoji motorku.
Ich bekam gerade mein Motorrad zurück.
Dnes ráno jsem dostal šifrovanou zprávu od gula russola.
Ich erhielt heute Morgen von Gul Russol eine kodierte Nachricht.
Dobře jsem dostal zprávu od lisy. dobré zprávy.
Okay, ich habe eine Nachricht von Lisa, eine gute Nachricht.
Hej! chlapče právě jsem dostal zprávu od hlavní družičky.
Hey, Junge, ich bekam gerade eine Nachricht von der Trauzeugin.
Ráno jsem dostal čísla.
Ich erhielt heute Morgen Nummern.
Za chvíli jsem dostal hlad.
Nach eine Weile wurde ich hungrig.
Úplně jsem dostal chuť se tam podívat.
Ich bekomme richtig Lust hinzugehen.
Pak jsem dostal hlad tak jsem zašel do mama chows.
Dann hatte ich Hunger und ging zu Mama Chows.
Jsem dostal skvělý nápad který teď změní naše životy.
Ich hatte eine fabelhafte Idee, die unser Leben ändern wird.
Opravdu jsem dostal druhou šanci.
Ich bekomme wirklich eine zweite Chance.
Zatím jsem dostal když jsme šli navštívit místo akce.
Bisher hatte ich, als wir den Ort des Geschehens besuchte.
Vždycky jsem dostal valentýnku od každé holky ve třídě.
Ich bekam immer von jedem Mädchen der Klasse eine Valentinskarte.

Výsledek: 263, Čas: 0.2287

Viz také


právě jsem dostal
ich bekam gerade ich habe gerade die bekommen gerade kam hat gerade
dostal jsem ji
ich habe sie ich hab ihn gekriegt
dostal jsem dopis
ich erhielt einen brief ich habe einen brief ich bekam einen brief ich hab einen brief
pak jsem dostal
dann bekam ich dann hatte ich und dann hab ich bekommen
dostal jsem vzkaz
ich habe nachricht bekommen ich erhielt eine botschaft hier ist eine nachricht ich bekam die nachricht ich erhielt eine nachricht
dostal jsem práci
ich habe einen job ich hab den job ich habe eine stelle ich hab arbeit gekriegt
tak jsem dostal
so kam und bekam ich bekam dennoch da hatte ich bekomme trotzdem noch
tohle jsem dostal
habe ich ich erhielt das war ein geschenk
konečně jsem dostal
ich habe endlich ich nagelte schließlich endlich hab ich bekam endlich
dostal jsem další
ich habe noch ich bekam eine weitere ich habe eine weitere ich habe jetzt einen anderen ich habe wieder

Slovo od slova překladem


S Synonyma "jsem dostal"


"Jsem dostal" v různých jazycích


NEJDŮLEŽITĚJŠÍ SLOVNÍKOVÉ DOTAZY
Nejdůležitější Slovníkové Dotazy

Český - Německý

Index slov:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  Víc 

Index výrazů:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  Víc 

Index frází:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Víc 

Německý - Český

Index slov:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Víc 

Index výrazů:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Víc 

Index frází:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Víc