JSEM JÁ DO NĚMČINY

Překlad Jsem Já do Němčiny

Výsledek: 2615, Čas: 0.0193

Příklady použití Jsem Já ve větě a jejich překlady

Bin's

To jsem já megan.
Ich bin's, Megan.
To jsem já komandére.
Ich bin's, Commander.
To jsem já matt.
Ich bins. Matt.
To jsem já fenton.
Ich bins, Fenton.
Proč jsem já nedostal zbraň?
Warum hab ich denn keine Waffe gekriegt?
To jsem já synu?
Wie lang hab ich geschlafen?

Bin ich

Ale jsem já normální?
Aber bin ich normal?
To jsem já.
Das bin ich,
Kdy jsem já.
Wann habe ich.
To jsem já.
Das habe ich.
Jiné příklady vět
To jsem já doktorka zoe hartová.
Das bin ich, Dr. Zoe Hart.
To jsem já kelly.
Das bin ich. Kelly.
To jsem já burt.
Ich bin's, Burt.
Co jsem já udělala?
Was habe ich denn getan?
Dylane to jsem já na dvanácti hodinách.
Dylan, das bin ich auf 12 Uhr.
To jsem já drahoušku.
Ich bin's, mein Schatz.
To jsem já opět spravila problém co jsi způsobil.
Das war ich... wie ich wieder eines deiner Probleme löse.
To jsem já joe.
Ich bin's, Joe.
To jsem já s donem dalcanem.
Das bin ich mit Don Dalcan.
Pak jsem já ve tvé lodi zachránila tebe.
Und dann habe ich dich gerettet... mit deiner Kapsel.
To jsem já klid.
Ich bins, ruhig bleiben.
To jsem já bud.
Ich bins, Bud.
Proto jsem já zaèal kouøit.
So hab ich angefangen zu rauchen.
To jsem já moje přítelkyně v belize s našim psem.
Das sind ich und meine Freundin in Belize, mit unserem Hund.
Co jsem já udělal tohle jsem nepsal.
Das habe ich nicht geschrieben.
Na rozdíl od tebe jsem já v rusku nebyl zločinec.
Im Gegensatz zu dir war ich in Russland kein Verbrecher.
To jsem já mračoun.
Ich bin's, Cloudy.
Ten obchod jsem já.
Der Laden, das bin ich.
Jediní z naší třídy co poznávám jsem já alex.
Die einzigen aus unserer Klasse sind ich...- Alex...- Und Caleb Haas.
To jsem já ty imbecile.
Das wäre ich, du Schwachkopf.

Výsledek: 2615, Čas: 0.0193

"Jsem já" v různých jazycích


NEJDŮLEŽITĚJŠÍ SLOVNÍKOVÉ DOTAZY
Nejdůležitější Slovníkové Dotazy

Český - Německý

Index slov:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  Víc 

Index výrazů:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  Víc 

Index frází:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Víc 

Německý - Český

Index slov:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Víc 

Index výrazů:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Víc 

Index frází:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Víc