JSEM NA DO NĚMČINY

Překlad Jsem Na do Němčiny

Výsledek: 2096, Čas: 0.0493

Příklady použití Jsem Na ve větě a jejich překlady

Šéfe nikdy jsem na tyto věci nevěřil.
Boss, ich hab an dieses Zeug nie geglaubt.
Pracoval jsem na scéně pro hell house.
Ich hab an den Kullisen für"Hell House" gearbeitet.
Jsem na cestě.
Ich bin auf dem Weg.
Jsem na střeše.
Ich bin auf dem Dach.
Myslela jsem na svého otce.
Ich habe an meinen Vater gedacht.
Myslela jsem na mámu.
Ich habe an Mom gedacht.
Jsem na její straně.
Ich stehe auf Ihrer Seite.
Jsem na seznamu príjemcu.
Ich stehe auf der Spenderliste.

Schon auf

Čekala jsem na tebe.
Ich warte schon auf dich.
Taky jsem na pár takových spal.
Musste auch schon auf ein paar von denen schlafen.
Vzpomínal jsem na caesara.
Ich dachte an Cäsar.
Měl jsem na mysli gladys knight.
Ich dachte an ein bisschen Gladys Knight.
Jiné příklady vět
Řekněte jim že jsem na cestě.
Sagen Sie ihnen, ich bin auf dem Weg.
Jsem na seznamu slečínko.
Ich bin auf der Liste, Baby.
Myslela jsem na něj.
Ich habe an ihn gedacht.
Uklouzl jsem na krabovi.
Ich bin auf der Krabbe ausgerutscht.
Myslel jsem na všechno.
Ich habe an alles gedacht.
Jsem na vašem seznamu!
Ich stehe auf ihrer Liste!
Myslel jsem na nás.
Ich habe an uns gedacht.
Jsem na svém pozemku.
Ich stehe auf meinem Grundstück.
Myslel jsem na tebe.
Ich hab an dich gedacht.
Fajn jsem na podlaží 1312.
Na gut, ich bin auf Level 1312.
Myslela jsem na vás.
Ich hab an Sie gedacht.
Jsem na earlově seznamu.
Ich stehe auf Earl's Liste.
Čekal jsem na dalšího.
Ich wartete schon auf einen weiteren.
Myslel jsem na vás.
Ich habe an sie gedacht.
Šel jsem na stanici.
Ich war auf dem Revier.
Jsem na dovolence.
Ich bin auf Urlaub.
Čekala jsem na něj celý svůj život.
Ich warte nun schon auf ihn, solange ich lebe.
Myslela jsem na antona.
Ich hab an Anton gedacht.

Výsledek: 2096, Čas: 0.0493

"Jsem na" v různých jazycích


NEJDŮLEŽITĚJŠÍ SLOVNÍKOVÉ DOTAZY
Nejdůležitější Slovníkové Dotazy

Český - Německý

Index slov:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  Víc 

Index výrazů:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  Víc 

Index frází:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Víc 

Německý - Český

Index slov:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Víc 

Index výrazů:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Víc 

Index frází:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Víc