JSEM PŘIŠLA DO NĚMČINY

Překlad Jsem Přišla do Němčiny

S Synonymum

Výsledek: 275, Čas: 0.094

ich gekommen bin (16) kam (28) bin ich hier (8) ich wollte (7) habe ich verpasst (8) ich hergekommen bin (2) ich reinkam (4) ich bin angekommen (3) ich bin reingekommen (3) bin ich da (2) ich verlor (2)

Příklady použití Jsem Přišla ve větě a jejich překlady

Ich gekommen bin
Když jsem přišla viděla jsem tam neomezený blafet.
Als ich gekommen bin, sah ich ein"All-you-can-eat-Bluffet.
Přesně kvůli tomu jsem přišla.
Das ist genau der Grund, warum ich gekommen bin.
Kam ( přišel , šel , přijel )
Když jsem přišla do bytu byl tam jeden z chappleových lidí.
Als ich in meine Wohnung kam, war einer von Chapples Söldner da.
Ale když jsem přišla některé minuty ere čas.
Aber als ich kam,- einige Minuten, ehe die Zeit.
Proto jsem přišla ne urážet tě.
Darum bin ich hier. Keine Beleidigungen.
Aspoň jsem přišla.
Immerhin bin ich hier.
Jen jsem přišla abych ti poděkovala za to cos včera udělal.
Ich wollte mich nur dafür bedanken, was du gestern getan hast.
Stejně jsem přišla za vámi.
Ich wollte sowieso zu Ihnen.
Habe ich verpasst
Tak o co jsem přišla.
Also, was habe ich verpasst?
Čau lidi o co jsem přišla.
Hey, was habe ich verpasst?
Jiné příklady vět
Nevím proč jsem přišla.
Ich weiß nicht, warum ich gekommen bin.
To já jsem přišla za tebou což ze mě v podstatě... dělá žebračku.
Ich kam zu dir zurück, was mich grundsätzlich... zu einer Bettlerin macht.
Opravdu nevím proč jsem přišla.
Ich weiß auch nicht, warum ich gekommen bin.
Když jsem přišla do new yorku byla jsem si jistá že to dokážu.
Als ich nach New York kam, war ich mir sicher, dass ich's schaffe.
Doufám že nevadí že jsem přišla.
Ich hoffe, es ist ok, dass ich gekommen bin.
Proto jsem přišla.
Genau deswegen bin ich hier.
jsem přišla domů zjistila co udělala bay pro daphne.
Ich kam nach Hause und fand heraus, was Bay für Daphne getan hat.
Ta za kterou jsem přišla? vaše drahá žena lucrezia.
Doch ich wollte Eure gütige Gattin, Lucrezia,
Jen proto jsem přišla. tak spusť.
Nur deswegen bin ich hier, also halt dich kurz.
Nevím proč jsem přišla.
Ich weiß nicht warum ich hergekommen bin.
Je mi líto že jsem přišla.
Es tut mir Leid, dass ich gekommen bin.
Vlastně jsem přišla tě sem najít.
Ich wollte dich eigentlich sowieso finden.
Tu noc když jsem přišla domů hádali se v mém pokoji.
Als ich an dem Abend nach Hause kam, stritten sie sich in meinem Zimmer.
Možná kvůli tomu jsem přišla.
Vielleicht ist es das, warum ich gekommen bin.
Jasně že jsem přišla.
Natürlich bin ich hier.
Ne když jsem přišla ležel tady mrtvý.
Nein. Als ich reinkam, lag er da... tot.
O co jsem přišla.
Was habe ich verpasst?
Vlastně jsem přišla do státu vdát.
Eigentlich kam... ich in die Staaten um zu heiraten.
Dobrej o co jsem přišla.
Hey, was habe ich verpasst?

Výsledek: 275, Čas: 0.094

Slovo od slova překladem


NEJDŮLEŽITĚJŠÍ SLOVNÍKOVÉ DOTAZY
Nejdůležitější Slovníkové Dotazy

Český - Německý

Index slov:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  Víc 

Index výrazů:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  Víc 

Index frází:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Víc 

Německý - Český

Index slov:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Víc 

Index výrazů:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Víc 

Index frází:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Víc