JSEM V DO NĚMČINY

Překlad Jsem V do Němčiny

Výsledek: 2092, Čas: 0.054

ich hab in (28) gehts (13) ich bin in (861) ich stecke in (35) mir geht es (28) ich habe in (13) ich stehe in (13) ich befinde mich in (8) wird (5) ich liege in (5) geht's (6) bestens (5)

Příklady použití Jsem V ve větě a jejich překlady

Nikdy jsem neodjel. spal jsem v autě.
Ich hab in meinem Truck geschlafen.
Studoval jsem v leydenu potom vyšší anatomii s dreyfussem v leipzigu.
Ich hab in Leiden studiert, und Anatomie in Leipzig.
Hele jsem v kuchyni.
Hey, ich bin in der Küche.
Jsem v šéfově autě.
Ich bin in meinem Chef"Auto.
Jsem v strašném maléru.
Ich stecke in der Klemme.
Jsem v pěkným průseru.
Ich stecke in der Klemme.

Mir geht es

Mami jsem v pořádku.
Mom, mir geht es gut.
Amy jsem v pořádku.
Amy, mir geht es gut.
Zhřešila jsem v myšlenkách ale ne činy.
Ich habe in Gedanken, nicht in Taten gesündigt.
Tento týden jsem v německých novinách četl zajímavý výrok.
Ich habe in dieser Woche einen interessanten Satz in einer deutschen Zeitung gelesen.

Ich habe

Spal jsem v sušičce zamotal se do povlečení.
Ich habe im Trockner geschlafen und hab mich in euren Laken verfangen.
Seděl jsem v autě.
Ich habe im Wagen gewartet.

Ich stehe

Jsem v seznamu.
Ich stehe im Telefonbuch.
Jsem v cizím bytě v tričku v pyžamu.
Ich stehe im Pyjama in der Wohnung eines Fremden.
Jiné příklady vět
K10 jsem v oblasti.
King 10, ich bin in der Gegend.
Jsem v knize.
Ich bin in dem Buch.
Jsem v průseru simone.
Ich stecke in Schwierigkeiten, Simon.
Jsem v pesimistické náladě.
Ich bin in pessimistischer Stimmung.
Dříve jsem v pekárně zdobil koláče.
Ich hab in der Bäckerei immer die Torten verziert.
Jsem v průseru nelsone.
Ich stecke in Schwierigkeiten, Nelson.
Pracoval jsem v jednom z jeho baru.
Ich hab in einer seiner Bars gearbeitet.
Jsem v kanceláři dr.parntiho.
Ich bin in Parentis Labor.
Jsem v průšvihu ale.
Ich stecke in Schwierigkeiten, Al.
Žádnou jsem v pořádku.
Keinen. Mir geht es gut.
Seděl jsem v karavanu čekajíc na lidi kteří tam bydlí.
Ich hab in'nem trailer gewartet, auf die leute, die da wohnen.
Lidi jsem v pořádku.
Leute, mir geht es gut.
Ne ale jsem v průseru.
Nein. Aber ich stecke in Schwierigkeiten.
Jsem v mexiku.
Ich bin in Mexiko.
Jsem v pohodě fitzi.
Mir gehts gut, Fitz.
Jsem v kontaktu s nějakými mými armádními zdroji.
Ich stehe in Kontakt mit einer meiner Militärquellen.

Výsledek: 2092, Čas: 0.054

"Jsem v" v různých jazycích


NEJDŮLEŽITĚJŠÍ SLOVNÍKOVÉ DOTAZY
Nejdůležitější Slovníkové Dotazy

Český - Německý

Index slov:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  Víc 

Index výrazů:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  Víc 

Index frází:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Víc 

Německý - Český

Index slov:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Víc 

Index výrazů:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Víc 

Index frází:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Víc