JSI DO NĚMČINY

Překlad Jsi do Němčiny

Výsledek: 125480, Čas: 0.2808

Příklady použití Jsi ve větě a jejich překlady

Nicht ( nemůžu , nikoli , to není )
Říkal jsi že přátelství je přežitek.
Sagtest du nicht, Freundschaft ist überbewertet?
Prosím řekni že jsi mi to netípla.
Bitte sagen Sie nicht, dass Sie aufgelegt haben.
Bist ( jsi , máš )
Co jsi zač nějaký robot.
Was bist du, eine Art Roboter'?
Ne ty jsi jediná dobrá věc.
Nein, du bist das einzige Gute.
Hast ( jsi , máš , )
To jsi mi řekla ty.
Das hast du mir gesagt.
Udělal jsi všechno co jsi mohl.
Du hast alles getan, was du konntest.
Wirst ( budeš , uděláš , staneš )
Možná jsi už hluchej starochu.
Wirst wohl langsam taub, alter Mann.
Předpokládám že mi řekneš že jsi toho policistu nezabil.
Ich nehme an, du wirst mir sagen, dass du diesen Polizisten nicht getötet hast.
Geht ( jde , je , jděte )
Dědečku jsi v pořádku.
Großvater? Geht es dir gut?
Lorelei jsi v pořádku.
Lorelei, geht es dir gut?
Jiné příklady vět
Jsi připravenak'stel.
Bist du bereit,
Ty jsi můj pravej táta.
Bist du mein richtiger Dad?
Ty jsi znal mého tátu.
Du hast meinen Vater gekannt.
Spadl jsi ze schodů.
Bist die Treppe runtergefallen.
Zjistil jsi pro koho pracují.
Hast du herausgefunden, für wen sie arbeiten?
Vždycky jsi byl můj hrdina.
Du wirst immer mein Held sein,
Než jsi přišel tak ne.
Nicht, bevor du kamst.
Ty jsi otevřeš prodejnu sendvičů.
Du wirst einen Sandwichladen eröffnen?
Alane jsi v pořádku.
Alan! Ist alles ok?
Ty jsi římský špión.
Du bist ein römischer Spion!
Proč jsi mu to tak rychle slíbil.
Warum hast du so schnell eingewilligt?
Ty jsi znovu porušil pravidla.
Wirst du die Regeln wieder brechen?
Emily jsi v pořádku.
Emily, geht es Ihnen gut?
Ty jsi dcera toho politika který byl přistižen se šlapkou.
Du bist die Tochter des Politikers, der, der mit der Prostituierten erwischt wurde?
Nedivím se že jsi to tu našel.
Überrascht mich nicht, dass du herfandest.
Phile jsi v pořádku.
Phil, ist alles ok?
Ty jsi řekl že mi zavoláš zpět.
Du hast gesagt, du rufst zurück.
Jsi vždycky takhle protivná.
Sind Sie immer so gemein?
Ty jsi doktorka.
Du bist eine Ärztin?
Ale mně jsi pomohl vyrůst.
Aber du hast mir geholfen, zu wachsen.

Výsledek: 125480, Čas: 0.2808

"Jsi" v různých jazycích


NEJDŮLEŽITĚJŠÍ SLOVNÍKOVÉ DOTAZY
Nejdůležitější Slovníkové Dotazy

Český - Německý

Index slov:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  Víc 

Index výrazů:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  Víc 

Index frází:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Víc 

Německý - Český

Index slov:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Víc 

Index výrazů:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Víc 

Index frází:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Víc