JSI PŘIPRAVEN DO NĚMČINY

Překlad Jsi Připraven do Němčiny

S Synonymum

Výsledek: 271, Čas: 0.2168

Příklady použití Jsi Připraven ve větě a jejich překlady

Jsi připravenak'stel.
Dobře ruperte jsi připraven se ztratit v anne.
Alles klar, Rupert, bist du bereit, dich in Anne zu verlieren?
Je čas. jsi připraven.
Es ist Zeit. Bist du so weit?
Dobře kámo jdeme. jsi připraven.
Okay, Kleiner, bist du so weit?
Gabrieli yulawe jsi připraven.
Gabriel Yulaw bist du fertig?
Co tohle jsi připraven.
Und, bist du fertig?
Jiné příklady vět
Ale teď jsi připraven.
Aber jetzt bist du bereit.
Jsi připraven bolte.
Bist du bereit, bolt?
Dobře jsi připraven.
Ok, bist du so weit?
Jsi připraven se vrátit.
Bist Du bereit zurückzukehren?
Jsi připraven gene.
Bist du fertig, Gene?
Jsi připraven ollie.
Bist du so weit, Ollie?
Jsi připraven bojovat?
Bist du bereit zu kämpfen?
Jsi připraven.
Bist du fertig?
Jsi připraven se omluvit.
Bist du bereit, dich zu entschuldigen?
Jsi připraven jet.
Bist du bereit zu fahren?
Jsi připraven to udělat.
Bist du bereit, das zu tun?
Jsi připraven můj synu.
Bist du bereit, mein Sohn?
Jsi připraven eko.
Bist du bereit, Eko?
Jsi připraven udělat něco hloupýho?
Bist du bereit, etwas Dummes zu tun?
Jsi připraven sloužit.
Bist du bereit, zu dienen?
Jsi připraven jít se proběhnout.
Bist du bereit zu laufen?
Jsi připraven zaujmout své místo.
Bist du bereit, deinen Platz einzunehmen?
Jsi připraven vrátit se domů.
Bist du bereit, nach Hause zu gehen?
Jsi připraven vidět svou budoucnost brácho.
Bist du bereit, deine Zukunft zu sehen, Bruder?
Našla jsem to. jsi připraven.
Ich hab es gefunden, Bist du bereit.
Jsi připraven na závěrečný test.
Du bist bereit für den finalen Test.

Výsledek: 271, Čas: 0.2168

Viz také


jsi připraven na
bist du bereit für fertig für bist du wieder fit für
jsi na to připraven
bist du bereit bist du darauf vorbereitet
doufám že jsi připraven
ich hoffe , sie sind bereit ich hoffe , du bist bereit ich glaube , dass du bereit bist
jsi to
hast du bist du
jsi mi
hast mir
jsi ho
hast ihn
připraven na
bereit für

S Synonyma "jsi připraven"


"Jsi připraven" v různých jazycích


NEJDŮLEŽITĚJŠÍ SLOVNÍKOVÉ DOTAZY
Nejdůležitější Slovníkové Dotazy

Český - Německý

Index slov:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  Víc 

Index výrazů:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  Víc 

Index frází:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Víc 

Německý - Český

Index slov:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Víc 

Index výrazů:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Víc 

Index frází:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Víc