JSME MU DO NĚMČINY

Překlad Jsme Mu do Němčiny

S Synonymum

Výsledek: 272, Čas: 0.0933

wir haben ihm (31) ihm seine (14) er wird (2) sind ihm (10) ihm seinen (5)

Příklady použití Jsme Mu ve větě a jejich překlady

Dali jsme mu ampuli TPA před deset minutami.
Wir haben ihm vor 10 Minuten TPA gegeben.
Řekli jsme mu že to vy zabíjíte ty lidi.
Wir haben ihm erzählt, dass du diejenige bist, die Menschen tötet.
Ihm seine
Vrátili jsme mu jeho lidství.
Ihm seine Menschlichkeit wiedergegeben.
Jako by to bylo včera když jsme mu brali nože.
Ist nicht lange her, seit wir ihm seine Messer wegnahmen.
Nasadili jsme mu umělé dýchání.
Er wird künstlich beatmet.
Zaplatili jsme mu aby tu byl teď.
Er wird bezahlt, JETZT hier zu sein.
Jiné příklady vět
Řekli jsme mu aby šel pryč.
Wir haben ihm gesagt, dass er weggehen soll!
Dali jsme mu tolik šancí.
Wir haben ihm so viele Chancen gegeben.
My dva jsme mu přinejmenším rovni ragnar to musí pochopit.
Wir beide sind ihm mindestens gleichgestellt, und Ragnar wird das verstehen müssen.
Jednou jsme mu pomohli chránit jeho svědky.
Wir haben ihm mal dabei geholfen, einen seiner Zeugen zu beschützen.
Jsme mu zavázáni.
Wir sind ihm verpflichtet.
Nebo když jsme mu koupili první počítač.
Als wir ihm seinen ersten PC besorgten.
Řekli jsme mu o tom vše.
Wir haben ihm alles gesagt.
Dali jsme mu hvězdu na zeď v langley.
Gaben ihm seinen Stern an der Wand in Langley.
Stále jsme mu na stopě.
Wir sind ihm auf der Spur.
Plyn jsme mu nedali!
Wir haben ihm kein Gas geliefert!
Vždyť blíže jsme mu než jeho tepna krční.
Und Wir sind ihm näher als die Halsschlagader.
Vždyť blíže jsme mu než jeho tepna krční.
Und WIR sind ihm näher als seine Halsschlagader.
Ale no tak sheldone skoro nic jsme mu tady neukázali.
Komm schon, Sheldon, wir haben ihm kaum was gezeigt.
Nikdy jsme mu neřekli že ona je ten seznam.
Wir haben ihm nie gesagt, dass sie die Liste ist.
Dali jsme mu něco na spaní.
Wir haben ihm ein Schlafmittel gegeben.
Ne dali jsme mu injekci.
Nein, wir haben ihm eine Spritze gegeben.
Dali jsme mu příliš moc.
Wir haben ihm zu viel gegeben.
Nabídli jsme mu obrovskou sumu peněz ale nechce prodat.
Wir haben ihm viel Geld für den Vogel geboten, aber er will ihn nicht verkaufen.
Nedali jsme mu dobrý život.
Wir haben ihm kein gutes Leben gegeben.
Zlato dali jsme mu šanci.
Schatz, wir haben ihm eine Chance gegeben.
Asi jsme mu daly tělesnou formu.
Wir haben ihm wohl eine körperliche Form gegeben!
Podali jsme mu 200 mikrogramůD- lysergické kyseliny před 30 minutami.
Wir haben ihm 200 Mikrogramm Lysergsäurediethylamid verabreicht.
Slíbili jsme mu královský tryskáč. budeme potřebovat personál.
Wir haben ihm den Royal Jet versprochen, jetzt brauchen wir Personal.
Jak dlouho jsme mu jen dávali tu biovýživu.
Wie lange haben wir ihm nur Bionahrung gegeben?

Výsledek: 272, Čas: 0.0933

Viz také


darovali jsme mu
schenkten ihm
jsme mu na stopě
wir ihm auf den fersen sind wir ihm auf der spur waren sind ihm auf der spur wir an ihm dran sind
jsme to
haben es waren wir
jsme v
wir sind in wir befinden uns in
jsme si
wir sind uns haben
jsi mu
hast ihm
když mu
als er wenn er wenn ich ihm wenn sie ihm

Slovo od slova překladem


S Synonyma "jsme mu"


"Jsme mu" v různých jazycích


NEJDŮLEŽITĚJŠÍ SLOVNÍKOVÉ DOTAZY
Nejdůležitější Slovníkové Dotazy

Český - Německý

Index slov:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  Víc 

Index výrazů:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  Víc 

Index frází:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Víc 

Německý - Český

Index slov:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Víc 

Index výrazů:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Víc 

Index frází:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Víc