JSOU DO NĚMČINY

Překlad Jsou do Němčiny

Výsledek: 147677, Čas: 0.4482

Příklady použití Jsou ve větě a jejich překlady

Gehören ( patří , jsou , zahrnují )
Tihle muži jsou se mnou.
Diese Männer gehören zu mir.
Ty jsou tátovy.
Die gehören Dad.
Liegen ( jsou , ležet , )
Kladivo hřebíky jsou u dveří.
Hammer und Nägel liegen neben der Tür.
Kalvinovy lymfocyty jsou na 200.
Seine T-Zellen liegen bei 200.
Stehen ( jsou , stát , mají )
jsou připraveni.
Sie stehen bereit.
Jsou tam kufry všechny plné dámských šatů.
Da stehen Reisetaschen. Fertig gepackt, Damensachen.
Haben ( jsme , mají , )
Tady jsou všichni přerostlí černoši.
Wir haben hier nur riesige Schwarze.
Všechny bary jsou už zavřené.
Die Bars haben alle schon geschlossen.
Werden ( být , stát , dojít )
Členové této rodiny jsou velmi dobře placeni dokonce tady uvnitř.
Die Mitglieder dieser Familie werden extrem gut bezahlt, sogar hier drin.
Ty jsou sledováni.
Sie werden beobachtet.
Sind ( jsou , mají )
Díkybohu vrahouni jsou tady.
Gott sei Dank sind die Killer hier.
Naše příběhy jsou ale jen hrami. jako tato hračka.
Unsere Narrative sind nur Spiele, wie dieses Spielzeug.
Es gibt
Jsou celé spolky lidí kteří sbírají tenhle nacistický bordel.
Es gibt eine Subkultur, die diesen Nazi-Scheiß sammelt.
Jsou lepší lodi.
Es gibt bessere Schiffe.
Jiné příklady vět
Všichni jsou starší než ona.
Alle sind älter als sie!
To jsou skvělé zprávy tome.
Das sind großartige Neuigkeiten! Tom!
Lidská práva základní práva jsou nadále v íránu beztrestně porušována.
Menschenrechte und Grundrechte werden im Iran weiterhin ungestraft verletzt.
Vojáci jsou placeni za boj s povstalci. povstalci však ne.
Soldaten werden fürs Kämpfen bezahlt, Rebellen aber nicht.
To jsou data večírků adresy ulic.
Da haben wir Partydaten und Adressen.
Brad sean jsou spolu venku.
Brad und Sean sind gemeinsam da draußen.
Ne všichni lidé jsou špatné kódy.
Nicht alle Menschen haben einen schlechten Code.
To jsou zadky.
Das sind Ärsche.
Jsou lidé co uvěří všemu.
Es gibt Leute, die glauben einfach alles.
V rámci každé skupiny četností jsou nežádoucí účinky uvedeny v pořadí podle klesající závažnosti.
Innerhalb jeder Häufigkeitsgruppe werden die Nebenwirkungen nach abnehmendem Schweregrad angegeben.
Bernadette moje matka jsou na seznamovacím obědě v oldtownském lahůdkářství.
Bernadette und meine Mutter haben ein Kennenlern-Essen im "Old Town Deli.
Tisíce lidí jsou rovněž bez domova.
Es gibt zudem tausende Obdachlose.
Ekologické katastrofy přírodní katastrofy jsou stále častěji součástí našich životů.
Umwelt- und Naturkatastrophen werden zunehmend Teil unseres Alltags.
Na programu jsou dva hlavní body.
Auf der Tagesordnung stehen zwei wichtige Punkte.
Jsou psy tvoje oblíbená zvířata.
Sind Hunde deine Lieblingstiere?
Jsou nějaké problémy se sledováním agenta fitze.
Haben wir Probleme, Agent Fitz zu folgen?

Výsledek: 147677, Čas: 0.4482

"Jsou" v různých jazycích


NEJDŮLEŽITĚJŠÍ SLOVNÍKOVÉ DOTAZY
Nejdůležitější Slovníkové Dotazy

Český - Německý

Index slov:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  Víc 

Index výrazů:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  Víc 

Index frází:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Víc 

Německý - Český

Index slov:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Víc 

Index výrazů:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Víc 

Index frází:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Víc