JSTE S DO NĚMČINY

Překlad Jste S do Němčiny

S Synonymum

Výsledek: 258, Čas: 1.3633

haben mit (12) und (16) sie und (11) bist du mit (12) schon mit (3) habt mit (6) warst du mit (3)

Příklady použití Jste S ve větě a jejich překlady

Haben mit
Řekli mi že jste s ní telefonoval když se schovávala.
Sie sagten, Sie haben mit ihr telefoniert, als sie sich versteckt hat.
Vy jste s ním mluvili.
Sie haben mit ihm gesprochen?
Und ( pak , taky , je )
Jste s námi jen do konce svatby.
Und Sie verlassen uns nach der Hochzeit?
Je to pěkné že jste s jeremym pořád spolu.
Schön, dass du und Jeremy noch zusammen seid.
Sie und
Pane parku jak dlouho jste s johnem dělali tuhle práci.
Mr. Park, wie lange machen Sie und John diese Arbeit bereits?
Byla jsem šokována do jaké míry jste s manželem tyto volby ukradli.
Ich war schockiert, in welchem Ausmaß Sie und Ihr Mann die Wahl gestohlen haben.
Bist du mit
Jak hluboce jste s johnem.
Wie sehr bist du mit John?
Proč jste s tím autem nevyletěl nahoru.
Warum bist du mit dem Auto nicht in die Luft?
Schon mit
Mluvila jste s otcem.
Haben Sie schon mit dem Vater gesprochen?
Mluvil jste s rodinami.
Haben Sie schon mit den Familien gesprochen?
Jiné příklady vět
Mluvila jste s ní ano.
Sie haben mit meiner Mutter gesprochen?
Ale vy jste s ní mluvil.
Aber Sie haben mit ihr geredet.
jste s těmi vzorky hotová.
Bist du mit den Proben schon fertig?
Jste s hansem spolu.
Bist du mit Hans zusammen?
Říká že vy černí jste s nepřítelem bojovali proti našim lidem.
Er sagt, die Schwarzen haben mit dem Feind gegen uns gekãmpft.
Takže jeremy vy jste s bratrem podnikatelé přesně tak.
Cleary Also, Jeremy, du und dein Bruder, ihr seid Investment-Banker?
Doufám že jste s těmi nadějemi přeháněl tuvoku.
Ich hoffe, Sie haben mit unseren Chancen übertrieben.
Mluvila jste s ním ne se mnou.
Ihr habt mit ihm gesprochen, nicht mit mir.
Mladý makléř kterého jste s kolegy falešně obvinili zabili.
Der junge Makler, den Sie und Ihre Kollegen hereingelegt und dann umgebracht haben.
Odevzdali jste s manželem své genetické vzorky.
Sie und Ihr Mann haben genetische Proben abgegeben?
Proč jste s nimi.
Wieso bist du mit ihnen?
Možná jste s bráchama nikdy nezajeli tak daleko.
Vielleicht warst du mit deinen Brüdern nie so weit unten.
Počkej okamžik,bojovaly jste s banshee ty phoebe jste v pořádku.
Ihr habt mit der Todesfee gekämpft,- und dir und Phoebe geht es gut?
Protože jste s oliverem staří známí.
Weil Sie und Oliver langjährige Freunde sind.
Mluvili jste s rodinou.
Haben Sie schon mit der Familie gesprochen?
Jste s jaxem spolu.
Bist du mit Jax zusammen?
Po tom co jste s furym provedli.
Nach dem was du und Fury alles getan habt?
Vy jste s ním mluvila.
Sie haben mit ihm gesprochen.
Vy jste s alem byli.
Du und Al, ihr wart.
Povídá se že jste s fengem vypouštěli zákulisní informace.
Es gibt Gerüchte, dass Sie und Mr. Feng am Rande des Wirtschaftsgipfels.

Výsledek: 258, Čas: 1.3633

Viz také


mluvil jste s
sie sprachen mit sie haben mit geredet sie haben mit gesprochen
jste s tím
haben sie sind sie damit
jste s michaelem
haben sie mit michael
mluvil jste s ním
haben sie mit ihm geredet sie sprachen mit ihm sie haben mit ihm gesprochen
vy jste s ním mluvil
sie haben ihn gesprochen sie haben mit ihm geredet sie sprachen gerade mit ihm
kdy jste s ním naposledy
wann haben sie ihn das letzte mal wann war das letzte mal , dass sie mit ihm wann war das letzte mal , als sie mit ihm
vy jste s tím souhlasil
haben sie akzeptiert waren sie unwiiiig haben sie dem zugestimmt
jste s ním měla sex
er sex mit ihnen hatte haben , sex gehabt
co jste udělali s mým
was haben sie mit meinem gemacht was habt ihr mit meinem
jste mi
haben mir
jste
habt mich ich bin

Slovo od slova překladem


S Synonyma "jste s"


"Jste s" v různých jazycích


NEJDŮLEŽITĚJŠÍ SLOVNÍKOVÉ DOTAZY
Nejdůležitější Slovníkové Dotazy

Český - Německý

Index slov:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  Víc 

Index výrazů:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  Víc 

Index frází:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Víc 

Německý - Český

Index slov:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Víc 

Index výrazů:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Víc 

Index frází:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Víc