JULIANE DO NĚMČINY

Překlad Juliane do Němčiny

Výsledek: 259, Čas: 0.0782

Příklady použití Juliane ve větě a jejich překlady

Julian ( julian , juliane , juliana )
Juliane my víme koho hraješ.
Julian, wir wissen, wen Sie spielen.
Juliane musíme se odsud dostat!
Julian, wir müssen hier raus!
Jiné příklady vět
Juliane poslouchej mě!
Julian, hören Sie mir zu!
Juliane ty šťastlivče.
Julian, du glücklicher Teufel.
Doktore juliane bashire nacházíte se před romulanským trvalým výborem.
Dr. Julian Bashir, Sie erscheinen vor dem Continuing- Komitee des romulanischen Volkes.
Přesvědč je juliane.
Überzeugen Sie sie, Julian.
Polib mě juliane.
Küss mich, Julian.
Je po všem juliane.
Es ist vorbei, Julian.
Odo tě potřebuje juliane.
Odo braucht Sie, Julian.
Poslouchejte mě juliane.
Hören Sie, Julian.
Počkejte juliane.
Einen Augenblick, Julian.
Jste hodný člověk juliane.
Sie sind ein sehr netter Mann, Julian.
Uvidíme se na párty juliane.
Ich seh Sie auf der Party, Julian.
Tak dobrou noc juliane.
Schlafen Sie gut, Julian.
Podívejte juliane.
Hören Sie zu, Julian.
Podívej juliane.
Hören Sie, Julian.
To je v pořádku juliane.
Schon gut, Julian.
Já nevím juliane.
Ich weiß nicht, Julian.
Vítej zpátky juliane.
Willkommen zurück, Julian.
Jen s tebou juliane.
Sie sind das Problem, Julian.
Juliane no tak odpověž kámo.
Jules, komm schon!
Juliane co přijde pak placený bar.
Julain, was kommt als Nächstes, eine Cash-Bar?
Ale díky za pokus juliane.
Aber danke, dass Sie's versuchten.

Výsledek: 259, Čas: 0.0782

"Juliane" v různých jazycích


NEJDŮLEŽITĚJŠÍ SLOVNÍKOVÉ DOTAZY
Nejdůležitější Slovníkové Dotazy

Český - Německý

Index slov:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  Víc 

Index výrazů:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  Víc 

Index frází:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Víc 

Německý - Český

Index slov:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Víc 

Index výrazů:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Víc 

Index frází:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Víc