KŘEČKŮ DO NĚMČINY

Překlad Křečků do Němčiny

S Synonymum

Výsledek: 22, Čas: 0.0248

Příklady použití Křečků ve větě a jejich překlady

Spousta čistokrevnejch křečků připlula ze sibiře.
Viele reinrassige Hamster, die kamen mit den Schiffen aus Sibirien.
Rybičky pár křečků dva psy?
Aquarium, ein paar Hamster, zwei Hunde... warum?
Jiné příklady vět
Adalimumabum je rekombinantní lidská monoklonální protilátka produkovaná ovariálními buňkami čínských křečků.
Adalimumab ist ein rekombinanter humaner monoklonaler Antikörper, der in Ovarialzellen des Chinesischen Hamsters exprimiert wird.
Adalimumabum je rekombinantní lidská monoklonální protilátka produkovaná ovariálními buňkami čínských křečků.
En Adalimumab ist ein rekombinanter humaner monoklonaler Antikörper, der in Ovarialzellen des Chinesischen Hamsters exprimiert wird.
Což dokazuje tvůj vztah s klukem který se bojí křečků.
Was dein Freund mit seiner Angst vor Hamstern beweist.
Nepoužívejte u králíků morčat křečků ani pískomilů.
Nicht anwenden bei Kaninchen, Meerschweinchen, Hamstern oder Wüstenrennmäusen.
Měl jsem všechny možné druhy krys myší křečků pískomilů veverek.
Ich hatte jegliche Arten von Ratten, Mäusen, Hamstern, Wüstenrennmäusen, Eichhörnchen.
Vypadal jak jeden z těch malých křečků v jednom z těch.
Er sah aus, wie einer dieser kleinen Hamster in eine dieser.
Nepoužívejte u králíků morčat křečků ani pískomilů.
Nicht bei Kaninchen, Meerschweinchen, Hamstern oder Wüstenrennmäusen anwenden.
Nenadávejte mi do křečků.
Nennen Sie mich nicht Hamster.
Bílkovina vytvořená technologií rekombinantní DNA z ovariálních buněk čínských křečků CHO konvalentně konjugovaná na lineárnímetoxy- polyetylenglykol PEG.
Protein hergestellt durch rekombinante DNS-Technologie in Ovarialzellen des chinesischen Hamsters(CHO) und kovalent gebunden an ein lineares Methoxy-Polyethylenglycol PEG.
Bílkovina vytvořená technologií rekombinantní DNA z ovariálních buněk čínských křečků CHO kovaletně konjugovaná na lineárnímetoxy- polyetylenglykol PEG.
Protein hergestellt durch rekombinante DNS-Technologie in Ovarialzellen des chinesischen Hamsters(CHO) und kovalent gebunden an ein lineares Methoxy-Polyethylenglycol PEG.
Gabapentin neindukoval v savčích buňkách in vitro ani in vivo strukturální chromozomální aberace neindukoval tvorbu mikrojader v kostní dřeni křečků.
Gabapentin induzierte weder in vitro noch in vivo strukturelle Chromosomenaberrationen in Säugetierzellen und führte nicht zu Mikronukleus-Bildung im Knochenmark von Hamstern.
Bílkovina vytvořená technologií rekombinantní DNA z ovariálních buněk čínských křečků CHO kovalentně konjugovaná na lineární metoxy- polyetylen glykol PEG.
Protein hergestellt durch rekombinante DNS-Technologie in Ovarialzellen des chinesischen Hamsters(CHO) und kovalent gebunden an ein lineares Methoxy-Polyethylenglycol PEG.
Bílkovina vytvořená technologií rekombinantní DNA z ovariálních buněk čínských křečků CHO kovalentně konjugovaná na lineárnímetoxy- polyetylenglykol PEG.
Protein hergestellt durch rekombinante DNS-Technologie in Ovarialzellen des chinesischen Hamsters(CHO) und kovalent gebunden an ein lineares Methoxy-Polyethylenglycol PEG.
Bílkovina vytvořena technologií rekombinantní DNA z ovariálních buněk čínských křečků CHO kovalentně konjugovaná na lineární metoxy- polyetylen glykol PEG.
Protein hergestellt durch rekombinante DNS-Technologie in Ovarialzellen des chinesischen Hamsters(CHO) und kovalent gebunden an ein lineares Methoxy-Polyethylenglycol PEG.
Bílkovina vytvořená technologií rekombinantní DNA z ovariálních buněk čínských křečků CHO kovalentěn konjugovaná na lineárnímetoxy- polyetylenglykol PEG.
Protein hergestellt durch rekombinante DNS-Technologie in Ovarialzellen des chinesischen Hamsters(CHO) und kovalent gebunden an ein lineares Methoxy-Polyethylenglycol PEG.
Bílkovina vytvořená technologií rekombinantní DNA z ovariálních buněk čínských křečků CHO kovalentní konjugovaná na lineárnímetoxy- polyetylenglykol PEG.
Protein hergestellt durch rekombinante DNS-Technologie in Ovarialzellen des chinesischen Hamsters(CHO) und kovalent gebunden an ein lineares Methoxy-Polyethylenglycol PEG.
Omalizumab je humanizovaná monoklonální protilátka vyrobená technologií rekombinantní DNA v linii savčích buněk vaječníků čínských křečků CHO.
Omalizumab ist ein humanisierter monoklonaler Antikörper, der durch rekombinante DNA- Technologie in einer Säugetier-Zelllinie aus dem Ovar des chinesischen Hamsters(CHO) hergestellt wird.
Bevacizumab je rekombinantní humanizovaná monoklonální protilátka připravená technologií DNA v ovariálních buňkách čínských křečků.
Bevacizumab ist ein rekombinanter humanisierter monoklonaler Antikörper, der mittels DNA- Technologie aus Ovarialzellen des chinesischen Hamsters(CHO-Zellen) gewonnen wird.
Když budeš připravený... tak stiskni volání. bude v nebi pro křečků.
Wenn du bereit bist, drückst du auf die Anruftaste und schickst den Hamster ins Paradies.
to jest dvou velmi malých psů či čtyř přerostlých křečků nebo jednoho středně velkého králíka pokud počítáte celé tělo ne pouze hlavu.
wie von zwei sehr kleinen Hunden oder vier großen Hamstern. Oder von einem mittelgroßen Hasen... rechnet man den ganzen Körper, nicht nur den Kopf.

Výsledek: 22, Čas: 0.0248

S Synonyma "křečků"


"Křečků" v různých jazycích


NEJDŮLEŽITĚJŠÍ SLOVNÍKOVÉ DOTAZY
Nejdůležitější Slovníkové Dotazy

Český - Německý

Index slov:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  Víc 

Index výrazů:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  Víc 

Index frází:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Víc 

Německý - Český

Index slov:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Víc 

Index výrazů:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Víc 

Index frází:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Víc