KŘEČKA DO NĚMČINY

Překlad Křečka do Němčiny

S Synonymum

Výsledek: 83, Čas: 0.0335

Příklady použití Křečka ve větě a jejich překlady

To je důvod proč jsem neměla křečka.
Deshalb habe ich keinen Hamster.
Najdu vám toho křečka. je to morče.
Ich finde deinen Hamster.

Ein hamster

( křeček , křečka , křečci )
Viděl jste někdy křečka dělat něco takového?
Schon mal gesehen, dass ein Hamster so was macht?
Nevěřím že beru rozkazy od křečka.
Ich glaub's nicht. Ein Hamster gibt Befehle.

Den hamster

( křeček , křečka , křečci )
Předávkoval jsi školního křečka viagrou.
Du hast den Hamster mit Viagra vergiftet.
Kde... kde jste vzali toho křečka.
Woher hast du den hamster? Gib ihn her.
Jiné příklady vět
Řekla jsem ti jméno tvého křečka řekla.
Ich habe dir den Namen deines Hamsters gesagt.- Ich habe dir gesagt.
Follitropinum alfa lutropinum alfa se vyrábí biotechnologicky z buněk ovarií čínského křečka.
Follitropin alfa und Lutropin alfa werden von gentechnisch modifizierten Ovarialzellen des chinesischen Hamsters(CHO-Zellen) produziert.
Kdyby nebylo tohóóó křečka.
Wenn das nicht mit diesem, Hamster gewesen wäre.
Darbepoetin alfa je vyroben genovou technologií v ovariálních buňkách čínského křečkaCHO- K1.
Darbepoetin alfa wird gentechnologisch mit Hilfe von Ovarialzellen des chinesischen Hamsters(CHO-K1) hergestellt.
Trapný USA kafe nenakopne ani křečka.
Der miese US-Kaffee hält ja keinen Hamster wach.
Folitropin alfa se vyrábí biotechnologicky z buněk ovarií čínského křečka.
Follitropin alfa wird von gentechnisch modifizierten Ovarialzellen des Chinesischen Hamsters(CHO-Zellen) produziert.
Kdy už mi konečně přestaněš předhazovat toho pitomého křečka!
Hör auf, mir diesen verflixten Hamster vorzuhalten!
Follitropin alfa je vyráběn biotechnologickým postupem z ovariálních buněk čínského křečka.
Follitropin alfa wird von gentechnisch modifizierten Ovarialzellen des chinesischen Hamsters(CHO-Zellen) hergestellt.
Mám svého křečka strašně ráda.
Ich mag meinen Hamster sehr.
Follitropin alfa je vyráběn biotechnologickým postupem z ovariálních buněk čínského křečka.
Wird von gentechnisch modifizierten Ovarialzellen des chinesischen Hamsters(CHO-Zellen) hergestellt.
Minulý týden jsem zabil svého křečka.
Letzte Woche tötete ich meinen Hamster.
Nikdy jsem neměla křečka... ale měla jsem psa její jméno bylo remy.
Ich hatte nie einen Hamster. Aber ich hatte eine Hündin, sie hieß Remy.
Chceš vděčnost pořiď si křečka.
Besorg dir einen Hamster, wenn du Dankbarkeit willst.
Z nějakého důvodu ušetřil křečka.
Einen Hamster hat er aus unerklärlichen Gründen verschont.
Jako bys polkla křečka?
Als ob man einen Hamster verschluckt?
Šetřila jsem si na křečka.
Ich war Einsparung bis zu einen Hamster kaufen.
Kluk který měl jako dítě křečka.
Der Kerl hatte als Kind einen Hamster.
Toho křečka jsem rozhodně nezabil!
Ich hab' den Hamster doch nicht getötet!
Já ale nemám ani křečka.
Ich besitze nicht einmal ein Meerschweinchen.
Nemáme ptáka rybu ani křečka.
Wir haben keinen Vogel, keinen Fisch, keine Rennmaus.
Darbepoetin alfa je vyroben genovou technologií v ovariálních buňkách čínského křečkaCHO- K1.
N Darbepoetin alfa wird gentechnologisch mit Hilfe von Ovarialzellen des chinesischen Hamsters CHO.
Určitě už vědí že jsme odešli budou chtít místo mě křečka!
Sie wissen sicher, daß wir weg sind, und ersetzen mich bestimmt durch einen hamster!
Já že zabil toho křečka?
Getötet hab' ich den hamster?
Přinesl jsem ti zpátky tvého křečka!
Kriegst auch dein Fell wieder!

Výsledek: 83, Čas: 0.0335

S Synonyma "křečka"


"Křečka" v různých jazycích


NEJDŮLEŽITĚJŠÍ SLOVNÍKOVÉ DOTAZY
Nejdůležitější Slovníkové Dotazy

Český - Německý

Index slov:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  Víc 

Index výrazů:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  Víc 

Index frází:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Víc 

Německý - Český

Index slov:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Víc 

Index výrazů:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Víc 

Index frází:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Víc