KAŽDÉHO KDO DO NĚMČINY

Překlad Každého Kdo do Němčiny

S Synonymum

Výsledek: 258, Čas: 0.132

jeden der (89) jeden einzelnen (3) jeder der (9) jedem der (9)

Příklady použití Každého Kdo ve větě a jejich překlady

Jeden einzelnen
Budu muset zabít každého kdo tady je.
Ich muss jeden einzelnen hier töten.
Každého kdo mohl cokoli vidět v den kdy zabili Chesse.
Jeden Einzelnen, der an dem Tag etwas gesehen haben könnte, als Chess umgebracht wurde.
Jeden, der
Zkontrolujte každého kdo vejde.
Kontrolliere jeden, der reinkommt.
Myslím tím každého kdo by mi mohl ublížit.
Ich meine jeden, der mich verletzen könnte.
Jeder, der
Zavřít každého kdo se bude chtít dostat ven.
Jeder, der versucht zu entfliehen, kommt hinter Schloss und Riegel.
Každého kdo takhle přežije dva roky to musí změnit.
Jeder, der das zwei Jahre überlebt, muss die Seiten gewechselt haben.
Jedem, der
Chci prohlášení každého kdo tam vstoupil.
Ich will eine Aussagen von jedem, der die Bar betreten hat.
Chci fotky každého kdo tam vejde nebo vyjde.
Ich will Fotos von jedem, der da ein- und ausgeht.
Jiné příklady vět
Spoléháte na každého kdo s vámi ještě mluví.
Du verlässt dich auf jeden, der noch mit dir redet.
Musíte vzít každého kdo přijde.
Sie müssen jeden, der kommt, aufnehmen.
Zastřelím každého kdo se sem pokusí dostat !
Jeder, der versucht vorbeizukommen, wird erschossen!
Milují každého kdo je otevře.
Sie lieben jeden, der sie aufschlägt.
Smete každého kdo se mu pokusí postavit do cesty.
Jeder, der ihnen in die Quere kommt, wird niedergewalzt.
Jaká byla první reakce každého kdo se o Velké čtyřce dozvěděl.
Was war die erste Reaktion von jedem, der von den Großen Vier gehört hat?
Musíte přijmout každého kdo přijde udržovat 85% kapacity.
Sie müssen jeden, der kommt, aufnehmen und eine 85% Auslastung vorweisen.
Každého kdo mě kdy znal nebo ode mě jen vzal tip na akcie.
Jeder, der mich je gekannt oder mir auch nur einen Börsentipp gegeben hatte.
Odmění každého kdo jim pomůže chlapce přivést zpět.
Sie belohnen jeden, der ihnen den Jungen zurückbringt.
Dost tvrdě si došlápnu na každého kdo to nebude respektovat.
Ich mache kurzen Prozess mit jedem, der das nicht begreifen will.
Je třeba uvalit přísné sankce na každého kdo se takových praktik účastní.
Jedem, der sich an solchen Praktiken beteiligt, müssen strenge Sanktionen auferlegt werden.
Spoléháte na každého kdo s vámi ještě mluví.
Man verlässt sich auf jeden, der noch mit einem spricht.
Pamatuje si každého kdo tady kdy žil.
Du erinnerst dich an jeden, der hier gewohnt hat.
Každého kdo se mi pokouší vzít cukrovou vatu střelím mojí zbraní.
Jedem, der versucht mir meine Zuckerwatte wegzunehmen, verpasse ich eine Kugel.
Smrt na rychlých křídlech dostihne... každého kdo otevře tuto truhlici.
Der Tod kommt auf sanften Schwingen...'... zu jedem, der diesen schrein öffnet.
Každého kdo by se postavil mezi nás.
Jeden, der zwischen uns steht.
Podívej potřebuji kartu každého kdo přišel.
Schau, ich brauche Krankenblätter von jedem, der eingeliefert wurde.
Pracuješ pro každého kdo platí.
Arbeitet für jeden, der Euch bezahlt.
Spoléháte na každého kdo s vámi ještě mluví.
Du verlässt dich auf jeden, der noch mit dir redet.
Spoléháte na každého kdo s vámi ještě mluví.
Du verlässt dich auf jeden, der noch mit dir redet.
Ne. Zabije každého kdo mu vstoupí do cesty.
Nein, er tötet jeden, der ihm in die Quere kommt.
Zastřel každého kdo se sem dostane.
Schießen Sie auf jeden, der rüberkommt.

Výsledek: 258, Čas: 0.132

Slovo od slova překladem


každého
- jeden alle

S Synonyma "každého kdo"


kohokoliv kdo

"Každého kdo" v různých jazycích


NEJDŮLEŽITĚJŠÍ SLOVNÍKOVÉ DOTAZY
Nejdůležitější Slovníkové Dotazy

Český - Německý

Index slov:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  Víc 

Index výrazů:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  Víc 

Index frází:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Víc 

Německý - Český

Index slov:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Víc 

Index výrazů:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Víc 

Index frází:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Víc