KAMER DO NĚMČINY

Překlad Kamer do Němčiny

S Synonymum

Výsledek: 275, Čas: 0.1189

Příklady použití Kamer ve větě a jejich překlady

Überwachungskameras ( bezpečnostní kamery , kamery , bezpečnostním kamerám )
Zkoumáme záznamy kamer ze square mile mezi 9:00 9:30 dnes dopoledne.
Wir überprüfen Videos von Überwachungskameras, zwischen 9 Uhr und 9:30 Uhr, heute Morgen.
Taška plná kamer v branchově domě.
Eine Tasche mit Überwachungskameras in Branchs Haus gesehen?
Podívejte se na video ze všech kamer za posledních 24 hodin.
Das Surveillance-Command soll sich von jeder Kamera die Videos der letzten 24 Stunden ansehen.
Jakřeklponch bez kamer v místnosti můžeguyuskutečnitvýměnu.
Wie Ponch sagte, keine Kamera im Raum, Guy kann tauschen. Ok.
Die überwachungskameras
Páni nabourala se do kamer v dyadu.
Sie hat sich in die Überwachungskameras vom Dyad gehackt.
Naboural jsem se do kamer.
Die Überwachungskameras sind angezapft.
Jiné příklady vět
Spousta kamer novinářů.
Viele Kameras und Journalisten.
Mnoho kamer ... reportérů.
Viele Kameras und Journalisten.
Bylo to pořízeno z kamer ve městě poblíž bytu paní reedové.
Es stammt von Verkehrskameras in der Nähe von Ms. Reeds Wohnung.
Bez kamer bez povyku.
Keine Kameras, kein Aufsehen.
Bez kamer nahrávání.
Keine Kameras, keine Aufnahmen.
Získal jsem každý záběr z kamer v té oblasti v čase který jste žádala.
Ich habe jeden Frame der fraglichen Zeitspanne von Überwachungskameras in der unmittelbaren Nähe.
Kolik kamer má digitální zoom 5000 10,000.
Wieviele Kameras haben Digital-Zoom, 100, 5.000,
Jedna z našich skrytých kamer na střeše.
Unsere versteckte Überwachungskamera auf dem Dach.
Nabourej se do jejich kamer.
Hack dich in ihre Überwachungskameras.
Bez poplachu bez kamer... bez čekání.
Kein Alarm, keine Kameras,. kein Warten.
Bez kamer jen dáme je dolů.
Keine Kamera. Schalt sie einfach aus.
Porovnal jsem jeho obličej se zachycenými snímky z kamer po celé městě.
Ich verglich sein Bild mit gespeicherten Bildern von Überwachungskameras in der ganzen Stadt.
V pokoji se soukromým výtahem bez kamer vchod hlídá tess.
In einer Suite mit privatem Fahrstuhl. Keine Kameras. Tess bewacht die Tür.
Díval jsem se byla tam spousta kamer.
Ich habe mich eingetragen und da war ein Haufen Überwachungskameras.
V kampusu je spousta kamer.
Der Campus hat viele Überwachungskameras.
To záleží na tom kolik kamer mají.
Hängt davon ab, wie viele Kameras sie haben.
Na chodbě je hodně kamer.
In der Lobby befinden sich viele Überwachungskameras.
To je tucet kamer.
Das sind ein Dutzend Kameras.
Ocelový přední dveře spousta kamer.
Stahlverstärkte Eingangstüren und ein ganzer Haufen Kameras.
Máme tu přes 100 kamer.
Wir haben hier über 100 Kameras.
Devět skrytých kamer.
Neun versteckte Kameras.
Poproste LINVAS o vícero nabídek na instalaci skrytých kamer.
Bitten Sie LINVAS um mehrere Angebote für die Installation der versteckten Kameras.
Celkem šest kamer.
Insgesamt 6 Kameras.
Někdo rozbil jednu z kamer přeštípnul zámek ukradl jedno z našich aut.
Man hat eine Kamera zertrümmert... das Schloss aufgebrochen... und einen Lkw gestohlen.

Výsledek: 275, Čas: 0.1189

Viz také


záznam kamer
das ist filmmaterial die videoüberwachung videoaufnahmen von überwachungs-material
jejich kamer
die ihre kameras ihre überwachungskameras
záběry z kamer
die überwachungsbänder die videoüberwachung überwachungsarchiven filmmaterial bild von der überwachungskamera
hlavy televizních kamer
FK fernsehkameraköpfe FKS
záznamy bezpečnostních kamer
filmmaterial der überwachungskamera aufzeichnungen der sicherheitskameras aufzeichnungen von überwachungskameras

S Synonyma "kamer"


"Kamer" v různých jazycích


NEJDŮLEŽITĚJŠÍ SLOVNÍKOVÉ DOTAZY
Nejdůležitější Slovníkové Dotazy

Český - Německý

Index slov:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  Víc 

Index výrazů:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  Víc 

Index frází:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Víc 

Německý - Český

Index slov:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Víc 

Index výrazů:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Víc 

Index frází:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Víc