KAT DO NĚMČINY

Překlad Kat do Němčiny

S Synonymum

Výsledek: 271, Čas: 0.098

Příklady použití Kat ve větě a jejich překlady

Henker ( kat , popravčí , katem )
Londýnský kat vykoná svůj úřad.
Henker von London, walte deines Amtes!
Poddaný číslo pět kat.
Meine 2 Lieblingsfiguren. Bauer Nummer 5, Henker.
Kat to je poslání!
Scharfrichter zu sein ist eine Berufung.
Co si o něm myslíte zpívající kat.
Was haltet Ihr von ihm, unserem singenden scharfrichter?
Putovní kat.
Der reisende Folterer.
Jako kat.
Als Folterer.
Der henker
Když vás chytí kat tak visíte.
Wenn dich der Henker kriegt, hängst du.
Je to kat z red rocku.
Er ist der Henker von Red Rock.
Jiné příklady vět
To je kat je.
Das ist Kat. Sie ist.
Bez obav kat. odcházím.
Keine Sorge, Kat, ich gehe.
Kat. je překrásná.
Kat, sie ist wunderschön.
Kat byla anděl.
Kat war ein Engel.
Od této chvíle jsi buď kat nebo oběť.
Ab sofort bist du Scharfrichter oder Opfer!
Ale já nevím kat.
Aber Kat, ich weiß nicht.
Kit kat kdo je to.
Kit Kat, wer ist dieser Typ?
Kat pojď sem.
Kat, komm runter.
Sklapni kat mazej dovnitř.
Halt die Klappe Kat und geh rein.
Oh moje malá kat.
Oh, meine kleine Kat.
Neplač kat.
Weine nicht, Kat.
Odejdi kat.
Geh weg, Kat.
To není fér kat.
Es ist nicht fair, Kat.
Nejsem hrdina kat.
Ich bin kein Held, Kat.
Víš kit kat.
Weißt du, Kit Kat.
Nemůžu ti to říct kat.
Ich kann es dir nicht sagen, Kat.
Můžu vám říkat kat.
Kann ich Sie Kat nennen?
Je to kat.
Das ist Kat.
Faru sadin tady je kat.
Faru Sadin, hier ist Kat.
Nemáme na výběr kat.
Wir haben keine Wahl, Kat.
Sežeňte mi kat goodsonovou. okamžitě.
Geben Sie mir sofort Kat Goodson.
Našla jsem malou pistolku v cele kat.
Ich fand eine'Zip Gun' in Kats Zelle.

Výsledek: 271, Čas: 0.098

Viz také


kit kat
kit kat kitkats kitkat kit-kat hit-hat
je kat
ist kat ist der scharfrichter

S Synonyma "kat"


"Kat" v různých jazycích


NEJDŮLEŽITĚJŠÍ SLOVNÍKOVÉ DOTAZY
Nejdůležitější Slovníkové Dotazy

Český - Německý

Index slov:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  Víc 

Index výrazů:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  Víc 

Index frází:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Víc 

Německý - Český

Index slov:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Víc 

Index výrazů:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Víc 

Index frází:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Víc