KDO DO NĚMČINY

Překlad Kdo do Němčiny

S Synonymum

Výsledek: 61707, Čas: 0.0673

Příklady použití Kdo ve větě a jejich překlady

Wer ( kdo , co )
Kdo má tvou matku.
Wer hat deine Mutter'?
Kdo tam žije teď.
Wer wohnt da jetzt?
Jiné příklady vět
Ale kdo by se měl zajímat.
Aber wen sollte das interessieren?
Kdo je nancy.
Wer ist Nancy?
Hádejte kdo to budeš věřit.
Rate mal, wem sie glauben werden.
Hádejte kdo mi teď volal.
Rate mal, wen ich gerade am Telefon hatte.
Máš tušení kdo je otcem.
Weißt du, wer der Vater ist?
Nevíte kdo to byl ani ke které rase patřili.
Sie haben keine Ahnung, wem das gehört, oder von welcher Rasse es ist?
Kdo se ti ozval jako první.
Wen hast du zuerst angerufen?
Kdo to s ním je.
Mit wem ist er da?
Kdo je chuck.
Wer ist Chuck?
Kdo bude další.
Wen als Nächsten?
Kdo pohlídá děti.
Wer passt auf die Kinder auf?
Kdo si mě vezme.
Wen werde ich heiraten?
Kdo teď nemá smysl pro humor.
Und wem fehlt nun der Sinn für Humor?
Kdo ještě.
Wen noch?
Tak kdo měl s tebou přijít.
Und mit wem bist du hier?
Vy jste kdo.
Wer sind Sie,
Kdo vlastní australii.
Wem gehört Australien?
Kdo by zastřelil trpaslíka.
Wer würde einen Gnom erschießen?
Kdo-O kom mluvíš ty.
Wen meinst du?
Kdo navrhnul ten algoritmus.
Von wem ist der Algorithmus?
Kdo říkal že to je pro vás.
Wer hat gesagt, es wäre für Sie?
Víš kdo mi chyběl.
Weißt du, wen ich vermisse?
Pracuji pro kohokoliv kdo sedí v tvé židli.
Ich arbeite für wen auch immer in Ihrem Stuhl sitzt.
Kdo jiný by měl zdědit můj milovaný orientální vějíř.
Wem sonst sollte ich meinen geliebten Orient-Fächer vererben?
Kdo chce peníze.
Wer will Geld?
Já nevím kdo ještě věřit.
Ich weiß nicht, wem ich sonst trauen kann.
Kdo se ti ještě líbí.
Wen magst du noch?
Kdo je to sakra na mém pozemku.
Wer zur Hölle ist auf meinem Grundstück?

Výsledek: 61707, Čas: 0.0673

S Synonyma "kdo"


co

"Kdo" v různých jazycích


NEJDŮLEŽITĚJŠÍ SLOVNÍKOVÉ DOTAZY
Nejdůležitější Slovníkové Dotazy

Český - Německý

Index slov:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  Víc 

Index výrazů:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  Víc 

Index frází:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Víc 

Německý - Český

Index slov:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Víc 

Index výrazů:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Víc 

Index frází:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Víc