KDYBYCH VĚDĚL DO NĚMČINY

Překlad Kdybych Věděl do Němčiny

Výsledek: 257, Čas: 0.0792

Příklady použití Kdybych Věděl ve větě a jejich překlady

Kdybych věděl jak to dopadne nikdy bych si tě nevzal.
Wenn ich gewusst hätte, dass du so sein würdest, hätte ich dich nicht geheiratet.
Kdybych věděl že přijdete vzal bych víc košíčků.
Wenn ich gewusst hätte, dass Sie kommen, dann hätte ich mehr Cupcakes gekauft.
Selbst wenn ich wüsste
Kdybych věděl kde je neřekl bych vám to.
Selbst wenn ich wüsste, wo er war... würde ich es nicht sagen.
Kdybych věděl jak to udělat. neudělal bych to.
Selbst wenn ich wüsste wie, würde ich es nicht.
Jiné příklady vět
Kdybych věděl že budeme závodit vzal bych si svůj livestrong náramek.
Wenn ich gewusst hätte, dass wir ein Rennen fahren, hätte ich mein Livestrong-Armband getragen.
Kdybych věděl jak žila věděl bych jak zemřela.
Wenn ich weiß, wie sie gelebt hat, weiß ich, warum sie starb.
Rád bych kdybych věděl kdes byl.
Das hätte ich, wenn ich gewusst hätte, wo du warst.
Kdybych věděl kam šla nevolal bych policii.
Wenn ich wüsste, wo sie wäre, würde ich nicht die Polizei anrufen.
Pomohlo by kdybych věděl co hledám.
Es würde helfen, wenn ich wüsste, wonach ich suche.
Kdybych věděl kdy přijdeš rozmrazil bych pár navíc. zeleninový steaky.
Wenn ich weiß, wann du kommst, taue ich ein weiteres auf.
Kdybych věděl že budete procházet mou čtvrtí mohli jsme jít společně.
Wenn ich gewusst hätte, dass du in meiner Gegend warst, hätten wir zusammen gehen können.
Kdybych věděl že jsou tam kamery zakryl bych si SPZ.
Wenn ich gewusst hätte, dass dort Kameras sind hätte ich mein Nummernschild abgedeckt.
Kdybych věděl kolik je hodin věděl bych co běží v televizi.
Wenn ich wüsste, wie viel Uhr es ist, wüsste ich, was im Fernsehen kommt.
Kdybych věděl že je tvůj bratr v nebezpečí pomohl bych ti.
Wenn ich gewusst hätte, dass dein Bruder in Gefahr ist, hätte ich dir geholfen.
Ale moc by mi pomohlo kdybych věděl proč to děláš.
Es würde mir helfen, wenn ich wüsste, warum du das tust.
Nikdy bych to neudělal kdybych věděl co kradu.
Ich hätte das nie getan, wenn ich gewusst hätte, was ich stehle.
Kdybych věděl kde freebo je řekl bych to.
Wenn ich wüsste wo Freebo ist, würde ich es Ihnen sagen.
Kdybych věděl že jsi stále.
Wenn ich gewusst hätte, dass du immer noch.
Pomohlo by kdybych věděl po čem se dívat.
Es wäre hilfreich, wenn ich wüsste, wonach ich suche.
Pane gravesi kdybych věděl jestli je to dívka nebo chlapec.
Mr. Graves, wenn ich wüsste, ob es ein Junge oder ein Mädchen ist.
Bylo by to snažší kdybych věděl co je na palubě.
Es wäre einfacher, wenn ich wüsste, was in dem Flugzeug wäre.
Kdybych věděl jak to vysvětlit udělal bych to.
Wenn ich wüsste wie ich das erklären kann, würd ich das.
Kdybych věděl kde je.
Wenn ich wüsste, wo sie ist.
Cítil bych se mnohem lépe kdybych věděl co se stalo.
Mir wäre wohler, wenn ich wüsste, was geschehen ist.
Kdybych věděl kde jsou tak bych teď nebyl tady.
Wenn ich wüsste, wo sie wären, wäre ich jetzt nicht hier.
Docela by pomohlo kdybych věděl jak váš manžel vypadá.
Es würde helfen, wenn ich wüsste, wie lhr Mann aussieht.
Kdybych věděl kdo ji zabil řekl bych to.
Wenn ich wüsste, wer sie getötet hat, würde ich es sagen.
Kdybych věděl z čeho jsem obviněn.
Wenn ich wüsste, wessen man mich beschuldigt.

Výsledek: 257, Čas: 0.0792

Viz také


kdybych věděl že
hätte ich gewusst , dass wenn ich wüsste , dass hätt ich gewusst , dass hätte ich geahnt , dass
kdybych věděl kde
wenn ich wüsste , wo
kdybych věděl co
wenn ich wüsste , was wenn ich gewusst hätte , das
kdybych věděl kdo
wenn ich wüsste , wer hätte ich gewusst , wer
kdybych věděl že to
hätte ich gewusst , dass es hätte ich das gewusst hätte ich gewusst , dass sie
věděl
ich wusste
věděl co
wusste , was ich wüsste , was
věděl jak
wusste , wie du wüsstest , wie du weißt , wie
věděl kde
wusste , wo ich wüsste , wo

Slovo od slova překladem


"Kdybych věděl" v různých jazycích


NEJDŮLEŽITĚJŠÍ SLOVNÍKOVÉ DOTAZY
Nejdůležitější Slovníkové Dotazy

Český - Německý

Index slov:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  Víc 

Index výrazů:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  Víc 

Index frází:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Víc 

Německý - Český

Index slov:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Víc 

Index výrazů:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Víc 

Index frází:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Víc