KEITH DO NĚMČINY

Překlad Keith do Němčiny

Výsledek: 261, Čas: 0.2018

Příklady použití Keith ve větě a jejich překlady

Die keith
Spojili jste se s pilotkou které keith volal.
Hast du dich mit der Pilotin, die Keith anrufen wollte, in Verbindung gesetzt?
Jsem jako keith richards dětí s rakovinou.
Ich bin der Keith Richards der Krebskinder.
Keith hat
Keith na mňa rozprával je to pes však.
Keith hat mit mir gesprochen, und er ist ein Hund,
Keith mě vyrazil.
Keith hat mich gefeuert.
Jiné příklady vět
Keith byl na střední nerd.
Keith war der Nerd in der Highschool.
Keith plánoval něco velkého.
Keith hat etwas Großes geplant.
Keith byl nejlepším studentem jakého jsem kdy měl.
Keith war der beste Student, den ich je hatte.
Keith neodpovídá.
Keith antwortet nicht.
Jsem keith summers tohle je pozemek mojí rodiny.
Ich bin Keith Summers. Das ist der Besitz meiner Familie.
Keith summers byl prase.
Keith Summers war ein Schwein.
Teď je keith summers mrtvý.
Keith Summers ist jetzt tot.
Keith tam chce být jakmile se probudí dobře.
Keith möchte dabei sein, wenn sie aufwacht, okay?
Keith richards vypadá vedle tebe jako mladík.
Keith Richards wirkt neben dir wie ein Teenager.
Bree keith nám říkal že jste profesionální šéfkuchařka.
Bree, Keith sagte, Sie wären eine professionelle Köchin?
Zatracenej keith.
Verdammt. Keith.
Keith. jasně.
Oh, Keith.
Druhou obětí je keith fleming.
Das zweite Opfer ist Keith Fleming.
Je jako šváb nebo keith richards.
Er ist wie eine Kakerlake oder Keith Richards.
Jsem ronald keith.
Ich bin Ronald Keith.
Detektiv prvního stupně keith frazier.
Detective First Grade Keith Frazier.
Poručík terence keith.
Lieutenant Junior Grade Terence Keith.
Mladší poručík terence keith.
Lieutenant J.G. Terence Keith.
Poručíku keith.
Lieutenant Keith.
Jsem keith summers.
Ich bin Keith Summers.
Darren keith pro ni byli jenom kunčofti.
Sie hat Keith und Darren ganz einfach aufgegabelt. Als Freier.
Keith richardsovi to prochází.
Bei Keith Richards geht das durch.
Keith vám to nemůže říct protože chrání mě.
Aus dem Keith Ihnen nicht sagen kann... Er beschützt mich.
Ne. keith musel do špitálu na šití.
Nee, Marquis musste ins Bon Secours und genäht werden.
Keith ti to řekl.
Hat Keith dir das erzählt?
Takže keith bránil svoji přítelkyni.
Keith hat also seine Freundin verteidigt?

Výsledek: 261, Čas: 0.2018

"Keith" v různých jazycích


NEJDŮLEŽITĚJŠÍ SLOVNÍKOVÉ DOTAZY
Nejdůležitější Slovníkové Dotazy

Český - Německý

Index slov:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  Víc 

Index výrazů:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  Víc 

Index frází:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Víc 

Německý - Český

Index slov:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Víc 

Index výrazů:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Víc 

Index frází:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Víc