KEN DO NĚMČINY

Překlad Ken do Němčiny

Výsledek: 271, Čas: 0.0748

Příklady použití Ken ve větě a jejich překlady

Ken und
Ken barbie to měli snadné.
Ken und Barbie hatten es leicht.
Ken jessica měli byt na willoughby.
Ken und Jessica hatten eine Wohnung in Willoughby.
Jiné příklady vět
Ken curry domáci vztahy.
Ken Curry, interne Beziehungen.
Ken nám pomohl.
Ken hat geholfen.
Ken právě odešel.
Ken hat gerade gekündigt.
Jmenuju se ken hutchinson jsem policajt.
Ich heisse Ken Hutchinson. Ich bin ein Cop.
Ken se o nás stará.
Ken kümmert sich um uns.
Ken park přived svoji holku do jinýho stavu.
Ken Park hat seine Freundin geschwängert.
Ken je v pohodě.
Ken ist gut.
Georgei krmení pro ryby má ken.
George! Ken hat das Fischfutter.
Víš kdo je ken cosgrove.
Weißt du wer Ken Cosgrove ist?
Ken se stal moderátorem v londýnském mořském světě.
Ken wurde Zeremonienmeister im Londoner Aquarium.
Ken mason byl tvůj kamarád že.
Ken Mason war dein Freund, oder?
Tanaka ken udělá cokoli budeš chtít.
Tanaka Ken wird alles tun, was du willst.
Ken je strašně šťastný že tu jsem.
Ken ist sehr glücklich, mich hier zu haben.
Ken je její muž.
Ken ist ihr Ehemann.
Myslím že ken měl pravdu.
Ich finde, Ken hatte recht.
Nemyslím si že na to ken přistoupí.
Ich glaube nicht, dass Ken sich darauf einlässt.
Někteří zákazníci slepě následovali když se ken tlačil dopředu.
Einige Kunden sind blind gefolgt, als Ken nach vorne gedrängt ist.
Kdo je ksakru ken cosgrove.
Wer zum Teufel ist Ken Cosgrove?
Váš šéf ken.
Ihr Boss, Ken.
Opatrně ken.
Vorsichtig, Ken.
Ken shriner na to má dost odvahy.
Und Ken Shriner hat die Macht dazu.
Ken tvé sestry je jedním z nich.
Die Ken-Puppe deiner Schwester ist einer davon.
Poslal mě ken že to apartmá potřebuje dakota fanning její lidi.
Kent schickt mich. Dakota Fanning und ihre Leute brauchen dieses Zimmer.
Ken určitě přijde.
Ken ist trotz der Blumensache dabei.
Ken já spolu pracujeme skoro 40 let.
Ken und ich arbeiten nun bereits seit fast 40 Jahren zusammen.
Pete campbell ken cosgrove obvolají všechny klienty.
Pete Campbell und Ken Cosgrove übernehmen die Telefonate mit den Kunden.
To je ken.
Ist das ken?
Toto je kenclean-air system velká bílá naděje britského boxu.
Hier sehen Sie Ken Clean-Air System... die große Hoffnung der britischen Boxwelt.

Výsledek: 271, Čas: 0.0748

Viz také


je ken
ist ken

"Ken" v různých jazycích


NEJDŮLEŽITĚJŠÍ SLOVNÍKOVÉ DOTAZY
Nejdůležitější Slovníkové Dotazy

Český - Německý

Index slov:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  Víc 

Index výrazů:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  Víc 

Index frází:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Víc 

Německý - Český

Index slov:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Víc 

Index výrazů:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Víc 

Index frází:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Víc