KLÍČI DO NĚMČINY

Překlad Klíči do Němčiny

S Synonymum

Výsledek: 263, Čas: 0.0649

Příklady použití Klíči ve větě a jejich překlady

Schlüssel ( klíč , klíčky , klíči )
Váha národních centrálních bank v klíči se vyjadřuje na čtyři desetinná místa.
Das Gewicht nationaler Zentralbanken im Schlüssel wird auf vier Stellen hinter dem Komma festgelegt.
Zavedla jsem tě sem stejně jako tvého přítele ke svému klíči.
Ich habe Dich hergeführt... genauso wie ich Deinen Freund zu meinem Schlüssel geführt habe.
Schlüsseln ( klíč , klíčky , klíči )
To jsi ji náhodou opustil s tvými klíči v její kapse.
Hast du sie zufällig mit den Schlüsseln in deiner Tasche im Stich gelassen?
Hnědá kožená peněženka. kroužek na klíče se třemi klíči.
Ein Männerportemonnaie, ein Schlüsselring mit drei Schlüsseln.
Jiné příklady vět
Také se v jejich těle najde vždy klíči podobný nádor.
Und außerdem finden sich in ihren Körpern immer Tumore, die wie Schlüssel geformt sind.
Rytiny v krystalu byly průvodcem ke klíči který otevírá skříňku.
Die Markierungen im Kristall sollen zum Schlüssel führen, der den Kasten öffnet.
Cesta k osobnímu klíči.
Pfad zu privatem Schlüssel.
Pozice v klíči.
Position im Schlüssel.
Vivian řekl vám boris něco o tom klíči který hledal.
Vivian, hat Boris Ihnen irgendetwas über den Schlüssel erzählt? Wonach er gesucht hat?
Podíly v klíči pro upisování základního kapitálu.
Anteile im Schlüssel für die Kapitalzeichnung.
O klíči nic.
Nichts über einen Schlüssel.
Asi to budou zvláštní důvody když lžete o klíči.
Sie haben private Gründe, wegen des Schlüssels zu lügen.
Chucku mám informace o klíči.
Chuck, ich habe Infos bezüglich des Schlüssels.
Řekněte mi o klíči.
Erzählen Sie mir vom Schlüssel.
Řekněte mi o klíči.
Erzählen Sie mir was über den Schlüssel.
Vyslal týmy archeologů po celém světě aby pátraly po klíči.
Er schickte Archäologen um die ganze Welt, den Schlüssel zu suchen.
Za druhé byla zjištěna sada otisků prstů na klíči ke zbrojnici.
Außerdem waren Fingerabdrücke auf dem Schlüssel für den Waffenschrank.
Zaměstnanci s klíči.
Angestellte, die einen Schlüssel haben?
Jsou klíči k projektu nápomocnosti.
Sie sind der Schlüssel zur Vollendung der Menschheit.
Já zapracuju na tom klíči k ošetřovně.
Ich arbeite daran den Schlüssel zur Krankenstation zu bekommen.
S pomocí správce banky ráno s jeho klíči s jeho kódy.
Gleich morgens. Mit dem Schlüssel des Bankdirektors und mit seiner Tresorkombination.
Věděl jsem o tom klíči déle než ty.
Ich wusste von dem Schlüssel schon viel länger als Sie.
Pátral jste po tom klíči.
Ließen Sie den Schlüssel suchen?
Umíš to s těmi klíči.
Ich kann den Koffer nicht öffnen.
Musíme zjistit o klíči vše co se dá.
Wir müssen alles über den Schlüssel wissen.
Měla dálkově ovládaný startér na klíči.
Sie hatte einen Fernbedienungs-Anlasser an ihrem Schlüsselbund.
Pak už jste se jen potřeboval dostat ke klíči.
Warum auch nicht? Und dann mussten Sie nur noch an den Schlüssel rankommen.
Můj jediný zájem je v klíči henrym.
Ich bin nur an Henry und dem Schlüssel interessiert.
Mluvím o tom klíči.
Ich spreche von dem Schlüssel.
Ty mi můžeš povyprávět o tom klíči.
Du... du kannst mir die Geschichte von dem Schlüssel erzählen.

Výsledek: 263, Čas: 0.0649

"Klíči" v různých jazycích


NEJDŮLEŽITĚJŠÍ SLOVNÍKOVÉ DOTAZY
Nejdůležitější Slovníkové Dotazy

Český - Německý

Index slov:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  Víc 

Index výrazů:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  Víc 

Index frází:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Víc 

Německý - Český

Index slov:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Víc 

Index výrazů:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Víc 

Index frází:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Víc