KLIKU DO NĚMČINY

Překlad Kliku do Němčiny

S Synonymum

Výsledek: 257, Čas: 0.0876

Příklady použití Kliku ve větě a jejich překlady

Glück ( štěstí , kliku , šťastný )
Tak to máme asi oba kliku že jsi mě našla.
Dann hatten wir wohl beide Glück, dass du mich gefunden hast.
Máme kliku že to je zpěvák.
Wir haben Glück, dass er ein Sänger ist.
No nemám já kliku.
Nun, ich Glückspilz.
Máš kliku.
Du Glückspilz.
Nemají kliku!
Keine türklinke!
Dělám věci jako že odjedu do vermontu viděli jste tu dveřní kliku!
Ich Dinge tun, wie weglaufen Vermont... Und... Sie sah die Jungs Türklinke.
Mám moc velkou kliku.
Ich bin sehr, sehr glücklich.
Máš ohromnou kliku.
Sie sind sehr glücklich.
Mám na to kliku. ale pobřeží přímo v centru.
Ich habe es im Griff, aber in der Mitte zu schweben?
Našla jste kliku že ano.
Sie fanden heraus, dass Griff, nicht wahr?
Den knauf
Položte ruku na kliku otočte doleva teď zatáhněte k sobě.
Legen Sie die Hand auf den Knauf. Drehen Sie ihn nach links. Und jetzt ziehen Sie.
Ukousla kliku v jeslích.
Sie biss den Knauf der Kinderzimmertür ab.
Jsem cvok. ocucám mokrou kliku.
Ich lutsche auch'nen nassen Türknauf.
Rozbil jsem vám vaši 335 let starou kliku.
Ups. Das war Ihr 335 Jahre alter Türknauf.
Máš kliku že tu sedíš se mnou.
Seid froh, hier zu sitzen.
Alexi měl jsi kliku že jsi nebyl včera ve škole.
Xander. Sei froh, dass du gestern Nacht nicht hier warst.
Jiné příklady vět
Měli jsme kliku že ty roury popadaly v tak příhodnou chvíli co.
Wir hatten Glück, dass diese Rohre im richtigen Moment fielen, nicht wahr?
Oba máte kliku.
Ihr habt Glück.
Třeba budeme mít kliku.
Vielleicht haben wir Glück.
Má fakt kliku.
Er ist wirklich glücklich.
Doteď jsme měli kliku.
Wir hatten bis jetzt Glück.
Proč tu zvenku nemají kliku.
Wieso hat die außen keine klinke?
Měl jste kliku.
Sie haben Glück.
Vezmi za kliku!
Zieh am griff!
Vezmeme tu kliku... udělám to!
Nimm dem Griff.
Říkávala že kliku mám já.
Sie sagte immer, ich habe Glück.
Mám kliku.
Ich hatte Glück.
Sahám na kliku.
Ich berühre den Knauf.
Měla jsem kliku!
Ich hatte Glück.
Máš kliku že já nemám kanón.
Sei froh, dass ich keine habe.

Výsledek: 257, Čas: 0.0876

"Kliku" v různých jazycích


NEJDŮLEŽITĚJŠÍ SLOVNÍKOVÉ DOTAZY
Nejdůležitější Slovníkové Dotazy

Český - Německý

Index slov:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  Víc 

Index výrazů:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  Víc 

Index frází:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Víc 

Německý - Český

Index slov:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Víc 

Index výrazů:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Víc 

Index frází:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Víc